13. ožujak 2020.

Velike hrvatske kompanije i korona-kriza: Padaju prihodi 50%, zabranjuju se putovanja, osigurava se likvidnost, a neki i zarađuju

Hrvatske tvrtke čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi prate situaciju vezanu uz koronavirus i potencijalni utjecaj na poslovanje, neke od njih već bilježe negativne posljedice poput otkazivanja narudžbi, no predviđanja za daljnje poslovanje ovise o trajanju epidemije. Evo što velike tvrtke, vaši klijenti, dobavljači i kupci očekuju i predviđaju u ovoj korona-krizi: (Kako obavijesti stižu na Zagrebačku burzu, tako će se nadodavati u ovaj tekst). 

Atlantic Grupa  - Zabrana svih poslovnih putovanja te odgoda svih većih sastanaka, team building-a, konferencija i edukacija, Povećanje zaliha repromaterijala i gotovih proizvoda te smo u kontinuiranoj komunikaciji s dobavljačima kako bi se nabavke sirovina i materijala odvijale nesmetano; Osiguranje dodatne likvidnosti; Identifikacija kritičnih poslovnih procesa i identifikacija mjera za njihovu održivost.

Podravka -  preuranjeno je davati ikakve procjene vezane uz mogući utjecaj COVID-19 na poslovanje. 

Tehnika - ne može se isključiti mogućnost poremećaja na tržištu u smislu otežane dobave materijala i opreme. U slučaju eskalacije moguća je povećana stopa odustnosti radnika zbog bolovanja što bi moglo utjecati na realizaciju poslova. 

Dalekovod: donesena odluka o zabrani putovanja za sve zaposlenike u države/područja: Kina, Južna Koreja, Italija, Njemačka, Hong Kong, Japan i Singapur. Situacija na ključnim tržištima Dalekovoda, u Skandinaviji i na domaćem tržištu, situacija je stabilna, radovi se izvode bez zastoja.

M+ Grupa -  ne možemo kvantitatzivno procijeniti rizike, nego samo kvalitativno. Štitimo zaposlenike, implemenitirali smo rad od kuće, u kontektu smo s dobavljačima. Doći će do negativnog utjecaja na krajnje potrošaće, ali to neće biti dugotrajno. 

JADROAGENT - neki od unaprijed dogovorenih poslova u djelokrugu pomorske agenture otkazani su do kraja travnja. Smanjen je intenzitet poslovnih aktivnosti u djelokrugu prijevoza roba te lučkih i skladišnih poslova sa zemljama žarištima bolesti COVID-19. Dugoročne financijske izglede i posljedice navedene bolesti za sada ne možemo sa sigurnošću projicirati.

SZAIF – pad cijena dionica na ZSE utjecat će na izračun i kretanje NAV-a.

Podravska banka – COVID-19 može utjecati na cijenu dionice banke na ZSE, ne možemo predvidjeti daljnje reakcije investitora na burzi. Redovito radimo stres testove.

Privredna banka Zagreb - U ovom trenutku poslovanje Banke odvija se redovno i bez prekida. Likvidnost i solventnost banke kao i njena visoka kapitaliziranost nisu ugrožene.  Ne očekuje   poteškoće u funkcioniranju za vrijeme važenja izvanrednih mjera i postupaka

HTP Korčula - za očekivati je da će u narednom razdoblju korona virus utjecati na početak turističke sezone, sam,im time i početak rada hotela. Može se očekivati značajniji utjecaj na poslovanje. 

ZAIF proprius - ne očekujemo kratkoročni značajan utjecaj na tekuće poslovanje i aktivnosti likvidatora u provođenju postupka likvidacije. Dugoročne financijske izglede i posljedice na tržište nekretnina s obzirom na novonastalu nepoznatu situaciju za sada ne možemo predvidjeti.

Žitnjak - za sada sve se odvija normalno. izgleda je negativan učinak na poslovanje. 

Institut IGH - nema informacije o negativnim učincima koje bi bolest COVID-19 mogla imati na poslovanje Društva. Dugoročne financijske izglede i eventualne posljedice navedene bolesti za sada ne možemo sa sigurnošću projicirati

Hoteli Cavtat d.d., Cavtat - Ne znamo kada ćemo otvoriti hotele, usporen je ulazak novih rezervacija za period cijele godine. a, procjena 2020.g. je pad poslovnog prihoda u odnosu na 2019. godinu od oko 30%

Hoteli Metropol d.o.o., Portorož, R. Slovenija - trenutno je otvoren samo jedan objekt koji se zatvara u ponedjeljak. Procjena 2020.g. je pad poslovnog prihoda u odnosu na 2019. godinu od oko 50%

Stanovi Jadran - Uprava ne može predvidjeti moguće probleme zakupoprimaca, međutim Društvo ima značajne rezerve kapitala za novonastalu situaciju. Za ljeto 2020. godine planirano je otvorenje hotela Armerun u Šibeniku i isto je još uvijek aktualno.

TERRA FIRMA i  TERRA MEDITERRANEA - Društvo u svom portfelju ima nekretnine, a s obzirom na prirodu aktivnosti u nekretninskom sektoru ne očekujemo kratkoročni značajan utjecaj na poslovanje. Dugoročne financijske izglede i posljedice na tržište nekretnina s obzirom na novonastalu nepoznatu situaciju za sada ne možemo predvidjeti.

Zagrebačka burza – Promet se povećao zbog rasprodaje dionica, pa su povećani prihodi od provizija. No nismo u mogućnosti predvidjeti daljnje reakcije investitora i ostalih sudionika na tržištu kapitala.

Jadran tvornica čarapa – do sada je zabilježeno blago smanjenje prodaje u vlastitoj maloprodaji, gdje je ostvaren pad u odnosu na prethodnu godinu od oko 15 posto. Isporuke robe veleprodajnim i izvoznim kupcima do sada su tekle po planu, a do sada niti jedan kupac nije stopirao daljnje narudžbe robe. Vezano za nabavu sirovina i materijala iz zemalja pogođenih navedenim virusom, do sada nije bilo zastoja u isporuci sirovina. Zabilježena su blaga kašnjenja robe iz Italije, ali ne tolika da bi ometala kontinuitet proizvodnje.

Adriatic osiguranje - ne bilježi značajnije odstupanje u odnosu planirane aktivnosti za 2020. godinu. Poslovanje se odvija nesmetano, Tvrtka je krajem prošle godine počela poslovati u Italiji, ali u ovom trenutku ni na tom području nema značajnijih poslovnih odstupanja od planiranih aktivnosti. Udio poslovnih prihoda ostvaren u Italiji bio je manji od jedan posto u ukupnim prihodima tvrtke u 2019.

Koka – u ovom trenutku nema negativnih učinaka na poslovanje.

ACI – mogućnost manjih prihoda koji se realiziraju tijekom ljetnih mjeseci; tvrtka je pristupila i reorganizaciji poslovanja, vodeći računa o očuvanju financijske stabilnosti, na način da će se određeni poslovni procesi koji nisu nužni za tekuće poslovanje odgoditi.

HTP Orebić – u ovom trenutku nema posljedica, ali očekuju u drugom kvartalu, kada počne turistička sezona, izraženiji utjecaj na operativno poslovanje.

Čateks - U ovom trenutku poslovanje se odvija redovno i bez prekida. Likvidnost i solventnost nije ugrožena.

Luka Ploče – do sada nisu imali negativnih učinaka, niti ih očekuju značajnije u ovoj godini.

Spačva – izloženi su talijanskom tržištu, odnosno udio prihoda tvrtke na talijanskom tržištu je 22 posto, a logistika i transport su znatno otežani. Dođe li do zatvaranja talijanske granice, ili širenja sigurnosnih mjera na ostatak Europe, postoji opasnost obustave proizvodnje. Dugoročne financijske posljedice nije moguće procijeniti, ali su značajne s obzirom na izloženost tvrtke talijanskom tržištu i izvozu općenito.

CROATIA osiguranje – ukoliko ocjeni da će zaraza značajno utjecati na poslovnu i financijsku poziciju tvrtke u 2020. godini, u cijelosti će postupati sukladno Zakonu o tržištu kapitala.

Končar D&ST - na poslovanje tvrtke do sada COVID-19 nije imao utjecaj, tj. niti na ugovaranje poslova, niti na isporuke transformatora kupcima, niti na isporuke sirovina, materijala i opreme od dobavljača. Ukoliko se stanje u narednom periodu pogoršam, razmatraju mjere u skladu s preporukama nadležnih institucija.

JGL - imaju dovoljno zaliha repromaterijala za par mjeseci. Također, za sada nemaju poteškoća u nabavci. Napominju da je većina njihovih dobavljača iz Europe, a mali dio njih ima svoje dobavljače iz Kine, pa iz tog razloga u drugom i trećem kvartalu može doći do eventualnih dužih isporuka. Grupa JGL veliki dio svojih prihoda ostvaruje kroz svoje povezano poduzeće u Rusiji, a zbog devalvacije ruske rublje i pada cijene nafte uzrokovane skupom čimbenika, među kojima je i globalna pandemija virusa COVID-19, može se zaključiti da je moguć učinak na financijska izvješća u 2020. godini.

Erste banka - omogućili smo opciju rada od kuće, kreirana posebna radna skupina i osigurana stalna komunikacija. Pratimo potencijalni učinak na financijsko poslovanje te ćemo biti spremni adekvatno reagirati.

Croatia Airlines - smanjuju se i korigiraju planirani opsezi letenja. NA dnevnoj bazi pratimo situaciju. 

Atlantska plovidba -  primijeden je oporavak tržišta rasutih tereta i trend rasta vozarina za koji vjerujemo da će se i nastaviti. To je rezultiralo znaiajno višim vozarinama u nedavno sklopljenim ugovorima o prijevozu tereta za naše brodove. Uzimajući u obzir značajan pad broja oboljelih u NR Kini i činjenicu da NR Kina sudjeluje s 35% udjela u svjetskom tržiitu suhih tereta, smatramo da postoje realne osnove da se pozitivan trend rasta vozarina nastavi i dalje. 

Medika - bilježimo rast prihoda od prodaje robe. nadamo se stabilnosti državnih financija budući da je država bitan sudionik u opskrbi ljekova. Očekuje se porast obveza prema dobavljačima robe.

Jadroplov (međunarodni prijevoz) – tvrtka od početka siječnja suočena je s negativnim učincima. Došlo je do naglog i drastičnog pada vozarina na globalnom tržištu zbog usporenog ili zaustavljenog prometa roba od strane država.

ALPHA ADRIATIC (bivša Uljanik plovidba) – unatoč niskim razinama vozarina, nije došlo do otkaza niti jednog komercijalnog ugovora već su svi ostali na snazi. Najnovija restrikcija koju su najavile Sjedinjene američke države odnosi se isključivo na zabranu prijevoza putnika iz većine zemalja EU bez implikacija na trgovinu te prijevoz i razmjenu robe. Uzimajući u obzir općeprihvaćeni stav da inkubacijski period traje 14 dana, većina zemalja koje su bitne za pomorsku industriju, a u kojima se predmetni virus raširio, značajno su ograničile ili čak zabranile smjene posade. Ova nova regulativa pogađa članove posade uslijed otežavanja odnosno praktične nemogućnosti repatrijacije kod primjerice smjene u slučaju isteka ugovora, bolesti, ozljede ili nekog drugog opravdanog slučaja zbog kojeg pomorac može tražiti iskrcaj. Karantene pomoraca prije ukrcaja odnosno nakon iskrcaja s broda mogu povećati troškove za poslodavce, a potencijalno bi mogle uzrokovati i stajanje brodova ukoliko oni ne bi bili popunjeni s propisanim sastavom posade zbog nemogućnosti smjene pomoraca.

Produljenje ugovora za članove posade koji, uslijed nemogućnosti redovne repatrijacije po isteku ugovora, moraju ostati na brodu više od ugovorenog perioda, potencijalno može prouzročiti obvezu plaćanja dodatnih bonusa tim pomorcima sukladno kolektivnom ugovoru, a time i dodatne troškove za poslodavca. Takvi troškovi nisu bili niti su mogli biti predviđeni prigodom planiranja godišnjeg troškovnika pojedinog broda. S druge strane otežan je ukrcaj pomoraca koji su na odmoru čime se otežava njihov porezni status (a koji direktno ne utječe na Društvo) zbog nemogućnosti boravka na brodu izvan Republike Hrvatske u periodu duljem od 183 dana.

Karlovačka banka – za sada još ne osjeća financijske posljedice zbog reakcije poslovnog okruženja izazvane pojavom virusa COVID 19, ali očekuje da će taj utjecaj biti moguć kroz moguće određene zastoje u plaćanju dijela korisnika kredita iz segmenta gospodarstva. Pri tomu procjenjuje da taj utjecaj ne bi trebao biti značajan obzirom na strukturu kreditnog portfelja u kojem je tek njegov manji dio čine korisnici

Agram banka – nije osjetila posljedice zaraze, ponajprije zbog toga što svoje poslovne aktivnosti pruža u Hrvatskoj, pa likvidnost i solventnost banke nije ugrožena. Banka ima propisan plan djelovanja u krizi te ne očekuju poteškoće u poslovanju.

Zagrebačka banka – poduzete su sve mjere, a na temelju svih trenutno dostupnih informacija, kao kreditna institucija koja pretežno posluje na hrvatskom tržištu za sada nije u mogućnosti utvrditi relevantne učinke COVID-19.

HPB – iako nije značajno izložena najranjivijim sektorima gospodarstva, za očekivati je da će se učinci ove situacije preliti i na ostale ekonomske sudionike. Navedeno bi se moglo reflektirati u manjim prihodima ili većim kreditnim gubicima Banke nego što je prethodno projicirano. Međutim, Banka je značajno snažnija i bolje kapitalizirana nego u prošlosti te raspolaže s više nego adekvatnim rezervama likvidnosti. Očekuju da će efekti uzrokovani virusom COVID-19 biti prolazne naravi i ograničeni na financijski rezultat prvog polugodišta, što se posebice odnosi na dio koji pad na globalnim financijskim tržištima ima na portfelj vrijednosnih papira Banke.

Slatinska banka – poduzela je sve mjere, no ne očekuje značajniji utjecaj na cijenu financijskog instrumenta.

Istarska kreditna banka Umag – s obzirom na događanja u okruženju počevši od 09.03.2020. uočena je pojačana volatilnost na financijskim i deviznim tržištima. Naročito su istaknute dvije devizne intervencije Hrvatske narodne banke u cilju stabilizacije tečaja. Poslovanje Banke odvija se redovno i bez prekida. Ne očekuju poteškoće u funkcioniranju.

Čakovečki mlinovi – u prva dva mjeseca 2020. godine, prema privremenim podacima, segment trgovine Grupe Čakovečki mlinovi zabilježio je više od sedam posto godišnjeg rasta prihoda od prodaje, kao posljedica rasta prodaje prehrambenog asortimana uzrokovanog jačom potražnjom na maloprodajnom tržištu. U ovom trenutku se nabava ključnih kategorija, koja se većinom provodi preko Narodnog trgovačkog lanca, odvija uobičajenim tokom. Sukladno povećanju potražnje od strane maloprodajnih lanaca, a djelomično kao rezultat slabijeg uvoza, segment prehrane zabilježio je snažan količinski rast prodaje. Prema privremenim podacima, podsegment mlinarstva isporučio je 17 posto više brašna u periodu od 24. veljače 2020. do 11. ožujka 2020., u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Očekuje se da će rast količina biti popraćen vrijednosnim rastom prodaje te višim profitnim maržama ovog segmenta. U ovoj godini ne očekuju poteškoće u nabavi žitarica kao ključne sirovine.

Adris grupa

Prema trenutno dostupnim informacijama, ne očekuje se da će bolesti COVID-19 utjecat na poslovanje osiguravateljnog dijela grupe. Turistički dio grupe poslovao je u skladu s očekivanjima do početka ožujka 2020. Nakon donošenja izvanrednih mjera, započela su otkazivanja rezervacija smještaja i skupova za ožujak, travanj i svibanj 2020., uglavnom u MICE segmentu, dok značajnih otkazivanja rezervacija za period od lipnja 2020. nadalje nema. U segmentu zdrave hrane, primjetan je utjecaj u distribuciji proizvoda na vanjska tržišta, posljedično na uvođenje izvanrednih mjera, odnosno preporuka, prvenstveno na tržištu Italije kao najznačajnijem tržištu. Uz nisku zaduženost, Društvo ima snažnu novčanu poziciju i visok investicijski potencijal, te i nadalje namjerava provesti najavljene elemente poslovne politike u području investiranja i politike dividendi.

Medora hoteli i ljetovališta – Hotel Medora Auri 4* započeo je operativni rad 4. veljače 2020., ali će, sukladno otežanim uvjetima putovanja s glavnih emitivnih tržišta biti zatvoren od 14. do 30. ožujka 2020., odnosno do datuma promjene navedenih okolnosti. Za ostale objekte ne predviđa se promjena rasporeda operativnog rada.

Liburnia rivijera hoteli - sve izraženiji je negativni utjecaj jer se otkazuju rezervacije. Za veljaču je otkazano 19 posto ukupno potvrđenih rezervacija, za ožujak 64 posto, za travanj 62 posto, za svibanj 31 posto, a za lipanj 21 posto.

Ilirija – potvrđuju otkazivanje rezervacija za ožujak, travanj i svibanj, a za glavnu sezonu nema znatnijeg otkazivanja, ali nema ni rezervacija.

Hoteli Vodice – niz otkazivanja rezervacija.

Hoteli Jadran – od širenja epidemije, a pogotovo zadnja dva tjedna, otkazane su im brojne rezervacije za travanj i svibanj. Agencije im se obraćaju sa zahtjevima za snižavanjem cijena, fleksibilnijim uvjetima otkazivanja i depozita. Sadašnja je procjena da u predsezoni neće biti ostvareni planirani rezultati. Ukoliko se trend nastavi,  utjecat će na likvidnost poslovanja, iako je teško procijeniti koliko.

Bilokalnik-IPA – poduzete su sve mjere, no ne mogu procijeniti buduće utjecaje zaraze na poslovanje.

Auto Hrvatska - otkazuju im narudžbe roba i usluga.

Končar-Elektroindustrija - tržišna aktivnost Grupe Končar izložena je svjetskim poremećajima u lancu dobave materijala i isporuka proizvoda a time je moguć negativan utjecaj na poslovanje ako se situacija znatno pogorša i ako potpuni zastoj na tržištu bude trajali duže od 30 dana.

Zvečevo prehrambena industrija – nije ovisno u lancu nabave niti u prodaji gotovih proizvoda na tržištima koja su definirana kao žarišta zaraze virusom COVID-19 kao što su Italija, Kina i Južna Koreja. U Razdoblju od 21.02.2020. godine do 13.03.2020. godine nisu imali međunarodne trgovinske razmjene sa poslovnim partnerima iz zemalja koja su definirana kao žarišta virusa COVID-19 te u tom segmentu COVID -19 nije utjecao na poslovanje Društva.