22. siječanj 2021.

Google s francuskim izdavačima dogovorio kriterije za plaćanje medijskog sadržaja

google e   

Google i skupina francuskih izdavača objavili su četvrtak da su postigli načelni sporazum o autorskim pravima prema kojem će američki digitalni div plaćati izdavačima za objavljeni medijski sadržaj.

Sporazum se nadovezuje na višemjesečne pregovore Googlea, francuskih izdavača i novinskih agencija o primjeni izmijenjenih europskih propisa o autorskim pravima, prema kojima izdavači od digitalnih platformi mogu tražiti naknadu za objavu isječaka njihovih vijesti.

Francuski izdavački lobi Alliance de la presse d'information générale (APIG) i Google utvrdili su kriterije za isplatu naknada, poput dnevnog obujma objava, mjesečnog internetskog prometa i „doprinosa političkim i općim informacijama“, priopćili su.

Google i APIG ne navode koliki će iznosi moći biti podijeljeni članovima APIG-a, koji uključuju nacionalne i lokalne izdavače a priopćenje ne sadrži ni pojedinosti o izračunu isplata prema navedenim kriterijima.

Američki digitalni div potpisao je do sada tek pojedinačne ugovore s nekoliko listova i tjednika, uključujući nacionalne dnevne novine Le Monde i Le Figaro a sporazum s APIG-om prvi je te vrste u Europi.

- U hrvatski Prijedlog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koji uskoro ide na plenarnu sjednicu Sabora u prvo čitanje uvrštene su sve odredbe iz Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu koje se tiču novinskih nakladnika. Predviđeno je uvođenje novog srodnog prava koje bi hrvatskim novinskim nakladincima na internetu trebalo osiguati zakonski istovjetan položaj kakav imaju nakladnici u Francuskoj. Udio u takvoj naknadi predviđen je i za novinare. Iznose tih udjela moraju ispregovarati nakladnici i novinari putem svojih asocijacija. Hrvatsko zakonsko rješenje vrlo je blisko Francuskom i nastoji osigurati efikasnost u izvršavanju prava novinskih nakladnika na internetu, na korist cijele medijske industrije i svih njenih dionika. Novosti iz Francuske su dobre i dobro je da Google prihvaća demokratski donesene propise i izražava spremnost da ih poštuje te se nadam da će i agencije za zaštitu tržišnog natjecanja posljedično imati manje posla. Važno je naglasiti da svaka država u Europskoj uniji, pa tako i Hrvatska, treba voditi računa prvenstveno o svojim nacionalnim prilikama i okolnostima. Vrlo je važno ostvariti cilj Direktive da svaki nakladik i svi novinari na cijelom Jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije mogu ostvarivati svoja prava, bez obzira na veličinu tržišta te da je nužno kao rezultat primjene Direktive imati pluralizam medija te kvalitetno i profesionalno novinarstvo. Sadašnji Prijedlog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ide upravo u tome smjeru - izjavila je za Lider izv.prof.dr.sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.