02. svibanj 2020.

Pokrenuta platforma za razmjenu podataka o koronavirusu

Mariya Gabriel   

Na novoj platformi osigurat će se otvoreno, pouzdano i nadogradivo europsko i globalno okružje u kojem istraživači mogu dijeliti podatke o virusu i pohranjivati ih

Borbu protiv epidemije koronavirusa Komisija nastavlja pokretanjem Europske platforme za podatke o bolesti COVID-19 u suradnji s više partnera (Europski bioinformatički institut Europskog laboratorija za molekularnu biologiju, infrastruktura Elixir, projekt COMPARE i drugi partneri) kako bi se omogućili brzo prikupljanje i razmjena dostupnih istraživačkih podataka.

Ta je platforma dio Akcijskog plana 'ERA protiv koronavirusa' i važan je faktor u pomaganju znanstvenicima u Europi i svijetu u borbi protiv virusa. Putem nje osigurat će se otvoreno, pouzdano i nadogradivo europsko i globalno okružje u kojem istraživači mogu pohranjivati i dijeliti podatke kao što su novi nizovi DNK-a, strukture bjelančevina, podaci dobiveni pretkliničkim i kliničkim ispitivanjima te epidemiološki podaci, stoji u priopćenju Komisije.

Milijuni u istraživanja

Komisija je dosad uložila stotine milijuna eura u istraživačke i inovacijske mjere za razvoj cjepiva, novih terapija, dijagnostičkih testova i medicinskih sustava, a na temeljima dugoročnih ulaganja koja su prethodila pandemiji (u okviru programa FP7 i Obzor 2020.)

EU je brzo mobilizirao 48,2 milijuna eura za 18 istraživačkih projekata koji su ušli u uži izbor, u okviru kojih se sada radi na dijagnostičkom testiranju na mjestu pružanja skrbi, novim terapijama, novim cjepivima te epidemiologiji i modeliranju kako bi se poboljšala spremnost i odgovor na izbijanje zaraze.

U projekte je uključen 151 istraživački tim iz čitava svijeta. Uza sve to EU je mobilizirao javna i privatna sredstva u iznosu do 90 milijuna eura u okviru Inicijative za inovativne lijekove te ponudio do 80 milijuna eura financijske potpore inovativnom poduzeću CureVac kako bi se ubrzalo razvoj i povećalo proizvodnju cjepiva protiv koronavirusa.

Konkretna mjera

Nadalje, poziv u vrijednosti od 164 milijuna eura u okviru Akceleratora Europskog vijeća za inovacije privukao je velik broj novoosnovanih poduzeća i MSP-ova čije bi inovacije mogle pomoći u borbi protiv koronavirusa. K tome i više od 50 tekućih ili dovršenih projekata Europskoga istraživačkog vijeća pridonosi odgovoru na pandemiju koronavirusa prikupljanjem spoznaja iz nekoliko različitih znanstvenih područja (virologija, epidemiologija, imunologija, javno zdravlje, medicinski proizvodi, društveno ponašanje, krizno upravljanje).

'Pokretanje Europske platforme za podatke o bolesti COVID-19 bitna je i konkretna mjera za pospješivanje suradnje u borbi protiv koronavirusa. Već dugi niz godina osiguravamo posebnu potporu za otvorenu znanost i otvoreni pristup, a sada je vrijeme da učinimo još više i udružimo snage s našim istraživačima. Zajedničkim radom moći ćemo bolje razumjeti i dijagnosticirati te s vremenom i pobijediti pandemiju', izjavila je Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade.

---