08. svibanj 2021.

Svjetsko tržište roba - Cijene i dalje rastu, rastu i rastu

Proteklog tjedna ništa se nije promijenilo na robnim burzama, cijene i dalje rastu, rastu i rastu. Predvodnici su i dalje kukuruz i sojino zrno. Stari urod američkog kukuruza je porastao za 33 usd/mt dok je cijena novog uroda skočila samo 7 usd/mt. Istovremeno, cijena starog uroda soje porasla je za 11 usd/mt dok je novi urod na istim nivoima.

Proteklih pet tjedana cijena kukuruza neprestano raste i pitanje je kada će se taj trend konačno zaustaviti. Glavni razlog je manja dostupna količina starog uroda te loše vremenske prilike za novi urod. Izvozne brojke su i dalje visoke što dodatno jača cijenu dok hladno vrijeme otežava sadnju kukuruza u nekim dijelovima SAD-a. Predviđeni urod brazilskog kukuruza je 8 posto niži zbog suše što će se također odraziti na cijeni.

Cijena sojinog zrna je također porasla zbog pojačane potražnje, smanjene ponude i lošeg vremena. Žetva u Argentini se odvija prema planu, u prilog žetvi  ide suho vrijeme. U Americi se mnogo špekulira o prelasku farmera sa sadnje soje na sadnju kukuruza zbog veće isplativosti.

U Peruu ribari i dalje love preko 50.000 mt ribe dnevno, a do prošlog četvrtka ukupni je ulov iznosio 175.000 mt. Prema zadnjim podacima, oko 380 brodova svakodnevno isplovljava u nadi da će što prije ispuniti kvotu.

Kinezi su snizili svoje bidove za peruansko riblje brašno i to za 50 usd, no poslovi još nisu sklopljeni po nižim cijenama. Ali istovremeno MSI Ceres naglašava da bi cijene za kinesko tržište trebale porasti 50 usd/t iako su bidovi niži.

Zadnje izvozne brojke pokazuju 403.000 t ribljeg brašna za period od siječnja do ožujka 2021.godine, od čega je čak 88 posto, tj. 357.000 mt izvezeno u Kinu, a 8 posto, tj.31 000 mt u Vijetnam, Japan i Tajvan.