14. prosinac 2012.

HAKOM najavio poboljšani e-Operator

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) najavila je danas da će 17. prosinca pustiti u rad novu inačicu internetske usluge e-Operator u sklopu postojećeg portfelja elektroničkih usluga e-Agencija.

Navodeći da je riječ o nadograđenoj usluzi e-Operator koja predstavlja sustav upravljanja podacima o operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, iz HAKOM-a dodaju i da je tom nadogradnjom povećana učinkovitost usluge i olakšano njeno korištenje operatorima i administratorima.

Napominju i da se time omogućilo jednostavnije povezivanje s drugim sustavima te da su u izradi nove inačice koristili savjeti i napuci svih korisnika sustava.

e-Operator je središnja baza za upravljanje podacima o operatorima elektroničkih komunikacijskih usluga te adresnog i brojevnog prostora.

U rad je puštena u lipnju 2011. te operatorima omogućuje jednostavnije podnošenje prethodnih obavijesti za obavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, pokretanje postupaka dodjele i administracije adresa i brojeva, kao i objavu pripadajućih izvještaja.

Iz HAKOM-a ističu da su uslugu e-Operator izradili hrvatski stručnjaci te je to jedinstven proizvod na domaćem tržištu.