05. ožujak 2012.

Jednostavniji način raskida HT pretplate

lider.media
lider.media

Upravni sud Republike Hrvatske potvrdio je odluku kojom je Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u lipnju prošle godine izmijenila opće uvjete poslovanja Hrvatskog Telekoma (HT), izvijestili su danas iz HAKOM-a.

Tom se izmjenom, kako objašnjavaju iz HAKOM-a, odredilo da HT, kao operator sa značajnom tržišnom snagom, mora omogućiti automatski raskid ugovora o pristupu javnoj komunikacijskoj mreži HT-a onim krajnjim korisnicima usluga predodabira operatora koji su s drugim operatorom sklopili ugovor o korištenju telefonske usluge, a koji su do tada bili obvezni račun za pretplatu plaćati HT-u.

Do te odluke HAKOM-a korisnici HT-ove usluge predodabira operatora ugovor su mogli raskinuti isključivo pisanim putem. HAKOM je svojom odlukom taj proces automatizirao, a korisnicima omogućio plaćanje pristupa i korištenja usluga u sklopu telekomunikacijske mreže jednim računom.

Tom je odlukom HAKOM-a takvim korisnicima omogućio najjednostavniji mogući način raskida pretplatničkog ugovora s HT-om te osigurao znatno povoljniji položaj s obzirom na to da sada putem jednog računa mogu plaćati i pretplatu i telefonski promet, navodi se u priopćenju.