12. lipanj 2014.

Mobitele možete otplatiti u ratama bez obzira na raskid ugovora

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) poručila je danas korisnicima mobilnih komunikacija da svoje mobilne uređaje koji su nabavili sklapanjem ugovora za tarifne modele s telekom operatorima i dalje mogu otplaćivati uz obročnu otplatu (na rate) bez obzira jesu li raskinuli ugovor za uslugu.

Time se HAKOM po drugi put obratio potrošačima/korisnicima mobilnih komunikacija s ciljem zaštite njihovih prava nakon što je nedavno na snagu stupio novi pravilnik kojim se povećaju radiofrekvencijske naknade telekom odnosno operatorima mobilne telefonije, zbog kojeg su sva tri u Hrvatskoj najavili povećanje cijena te objavili nove opće uvjete poslovanja u sklopu kojih se uz ostalo definiraju i odredbe vezane za kupnju i otplatu mobilnih uređaja.

Iz HAKOM-a su današnju poruku uputili potaknuti, kako kažu, nedovoljno preciznim i ponekad proturječnim informacijama koje se pojavljuju u medijima vezano uz sudbinu mobilnog uređaja prilikom raskida ugovora. Objašnjavaju i da sva tri operatora korisnicima nude kupnju mobilnog uređaja prilikom sklapanja pretplatničkog ugovora, najčešće po promotivnoj cijeni.

U slučaju raskida ugovora za javnu komunikacijsku uslugu bez naknade za prijevremeni raskid, pri čemu uređaj nije otplaćen u cijelosti već je predviđena otplata u mjesečnim obrocima, korisniku mora biti i dalje omogućeno plaćanje mobitela prema prvobitnom otplatnom planu, a jednokratna otplata mobilnog uređaja dopuštena je isključivo u slučaju izbora samog korisnika i ne može biti nametnuta, upozoravaju iz HAKOM-a.

Pritom dodaju da je operator, čiji se pretplatnički ugovor raskida, na zahtjev korisnika dužan omogućiti daljnju uporabu uređaja u drugim mrežama bez naknade u roku od 15 dana (otključavanje uređaja).

U slučaju želje za raskidom pretplatničkog ugovora za postojeći tarifni model, korisnici u dogovoru s operatorom mogu prijeći na korištenje nekog drugog tarifnog modela (uključujući i model unaprijed plaćene usluge - prepaid usluga) ili mogu podnijeti zahtjev za prijenos broja kod nekog drugog operatora, što ujedno predstavlja raskid postojećeg ugovora.

HAKOM napominje i da je trajni gubitak broja kod raskida ugovora moguć samo ako korisnik u cijelosti odluči prestati koristiti mobilne usluge, odnosno ako raskine ugovor i pri tome ne ugovori nastavak uporabe broja u sklopu neke druge tarife.