Korona i biznis
17. prosinac 2012.

Puštena u rad e-Mikrovalna veza

lider.media
lider.media

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) nastavlja razvoj i unaprjeđenje internetskih usluga u sklopu svojeg programa pod nazivom e-Agencija.

Tako je nakon uspješnog pokretanja usluga za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra e-Plovila i e-Radiodifuzija danas pustila u rad i novu uslugu ‘e-Mikrovalna veza‘.

Usluga je namijenjena svim korisnicima mikrovalnih veza, a omogućuje jednostavnije i brže podnošenje zahtjeva te njegovo rješavanje za sve korisnike ove vrsta veza. Konačni rezultat je brže izdavanje dozvole od dosadašnjeg postupka podnošenja zahtjeva u papirnatom obliku. e-Mikrovalnoj vezi je, kao i svim ostalim uslugama u sklopu HAKOM-ovog programa e-Agencija, moguće pristupiti putem glavnog izbornika na HAKOM-ovim internetskim stranicama.

Usluga ujedno omogućuje izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra po pojednostavljenom postupku za frekvencijsko područje 71-76 GHz i 81-86 GHz, tzv. ‘e-band‘. Ovo je novina u postupcima izdavanja dozvola s obzirom na to da se ovakav postupak do sada nije primjenjivao. Također, naknade su znatno jeftinije i iznose svega desetinu naknada koje bi se u suprotnom naplaćivale.

Korištenje usluge e-Mikrovalna veza, kao i drugih e-usluga iz HAKOM-ova programa e-Agencija, vrlo je intuitivno i jednostavno. Nakon prijave na HAKOM-ovom internetskom portalu (odnosno registracije ukoliko korisnik usluge već nema HAKOM-ov korisnički račun) treba ispuniti kratki elektronički obrazac zahtjeva i potvrditi točnost i istinitost unesenih podataka. Nakon toga se na zaslonu ispisuje obavijest o uspješno podnesenom zahtjevu i iznosima naknada, s mogućnošću njegova ispisa u cilju dobivanja fizičke potvrde. Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole u frekvencijskom području 71-76 GHz i 81 -86 GHz, (e-band) korisnik treba uvidom u bazu podataka o postojećim dozvolama i zahtjevima prethodno provjeriti raspoloživost frekvencijskog spektra. Obavijest o uspješno podnesenom zahtjevu korisnik dobiva i na adresu svoje elektroničke pošte koju je naveo prilikom registracije. Po uspješno podnesenom zahtjevu započinje obrada zahtjeva u HAKOM-u, a slučaju potrebe za eventualnim nadopunama HAKOM korisnika obavještava elektroničkom poštom.

Uz usluge iz grupe e-Dozvole, e-Mikrovalna veza, e-Radiodifuzija i e-Plovila HAKOM nudi i čitav niz već otprije dostupnih elektroničkih usluga: e-Tržište (informacije i analize o hrvatskom tržištu poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija), e-Žalbe (podnošenje i provjera statusa žalbi prema operatorima), e-Prenosivost (provjera statusa procesa prijenosa korisničkog broja i provjera mreže u kojoj se nalazi određeni broj), e-Nabava (pregled HAKOM-ovih sklopljenih ugovora o javnoj nabavi), e-Zaposlenja (natječaji, formulari i opisi procesa zapošljavanja u agenciji) te nedavno predstavljeni e-Operator (sustav upravljanja podacima o operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga).