12. veljača 2017.

Čak 23 članice EU nemaju propisanu kvalitetu zraka

Imajući na umu velike probleme koje Hrvatska ima s primjenom europskih pravila u očuvanju okoliša, novi alat koji je Komisija donijela ovaj tjedan namijenjen poboljšanju primjene te politike vrijedan je proučavanja. ‘Pregled aktivnosti u području okoliša‘, kojim će se od sada utvrđivati nedostaci kako bi se pravodobno otklonili, pokazao je kako u upravljanju otpadom postoji velik izazov za sve države članice, s time da njih šest nije uspjelo ograničiti odlaganje biorazgradivoga lokalnog otpada. Kao poticaj povećavanju napora u tom smislu ‘Pregled‘ navodi kako bi do 2020. potpuno usklađivanje s pravilima EU moglo otvoriti 400 tisuća radnih mjesta. Jednako tako, regulativa vezana uz prirodu i bioraznolikost mora se snažnije primjenjivati, inače će se biološka raznolikost nastaviti smanjivati, pa će kapacitet ekosustava za zadovoljavanje ljudskih potreba biti narušen.

Izbjegavanje kazni

Posebno su loši rezultati u kvaliteti zraka jer čak 23 od 28 članica prebacuju dopuštene standarde u kvaliteti zraka. Kao najveći izvor tog problema navodi se promet i traži smanjenje buke u okolišu, drugoga najvećeg uzročnika lošeg zdravlja.

>>>Samo lukavi postaju samoodrživi

Znatno bolji rezultati nisu zabilježeni ni u kvaliteti ni i upravljanju vodom jer većina članica ne uspijeva dostići potrebnu razinu usklađenosti u prikupljanju i tretiranju gradskih otpadnih voda, pri čemu je njih 13 suočeno s Komisijinim pravnim mjerama. Jedan od glavnih ciljeva uvođenja Pregleda jest izbjeći pravne korake protiv članica. Koncentracije nitrata i razine eutrofikacije nastavljaju biti velik problem za većinu članica.

Hrvatska se ipak pomaknula

U dijelu koji se odnosi na Hrvatsku kao izazovi istaknuti su poboljšanje gospodarenja otpadom, osobito povećanje recikliranja komunalnog otpada radi ostvarenja cilja EU povezanog s recikliranjem do 2020. godine i olakšavanje prelaska na kružno gospodarstvo s poboljšanom učinkovitošću resursa i ekoinovacija; dovršetak određivanja područja mreže ‘Natura 2000‘ (morska područja važna za zajednicu (SCI), područja posebne zaštite (SPA) i posebna područja očuvanja (SAC-ovi)) i osiguranje učinkovita upravljanja njima te davanje prvenstva provedbi projekata potrebnih za ispunjenje zahtjeva Ugovora o pristupanju s obzirom na Direktivu o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivu o vodi za piće. Mnogo je uzroka slabog uspjeha ekološke politike u državama članicama. Uglavnom je riječ o nedjelotvornoj koordinaciji između različitih administrativnih razina, nedovoljnim kapacitetima te manjku znanja i podataka.