24. kolovoz 2016.

Do kraja listopada još četiri velika EU natječaja za poduzetnike

Ivana Tarnaj
Ivana Tarnaj

Dinamika povlačenja sredstava iz EU fondova, prema informacijama Ministarstva financija, pokazuje kako je Hrvatska u prvih pet mjeseci 2016. godine povukla ukupno 506 milijuna eura iz fondova Europske unije. U prethodnim godinama, točnije 2015. povukla svega 558 milijuna eura te 548 milijuna eura u 2014. godini.

Od ulaska u Europsku uniju 2013. godine, Hrvatska je svake godine do sada povlačila iz EU fondova tek neznatno veći iznos od onoga kojeg je uplaćivala. Europska komisija je kroz prošle tri godine doznačila u proračun Republike Hrvatske 1,802 milijardi eura, a Republika Hrvatska je u zajednički EU proračun uplatila 1,289 milijardi eura. Na kraju lipnja 2016. godine Hrvatska je u plusu 512 milijuna eura ili 3,8 milijardi kuna.

Od ministarstva do ministarstva, uspješnost u povlačenju i plasiranju novca iz fondova varira. Kolika je žeđ za novcem, govori i najava novih natječaja koje će, kroz koji tjedan, objaviti Ministarstvo poduzetništva i obrta.  Ima ih četiri i, osim na poduzetništvo, odnose se i na sve institucije čiji je osnovni zadatak podupirati poduzetnike.

Novi natječaji Ministarstva poduzetništva:

  1. Poduzetnička potporna institucija - "PPI"- natječaj je koji će biti raspisan u lipnju ove godine, a cilj mu je decentralizacija sustava. Alocirano je 152 milijuna kuna i taj bi se novac, prije svega, trebao sliti u Razvojne agencije, na lokalnim razinama, koje bi trebale biti sredstvom decentralizacije, između ostalog, i HAMAG-a, a kako bi se projekti pisali i savjeti poduzetnicima davali o trošak EU-a. Poziv za ovaj natječaj samo što nije, čeka se tek potvrda Ministarstva financija.
  2. Razvoj poslovne infrastrukture - inkubatori- natječaj je koji će biti objavljen do kraja mjeseca rujna a namjenjen je jedinicama lokalne samouprave, "težak" je 152 milijuna kuna i namijenjen je za pokrivanje troškova infrastrukture. Na te natječaje mogu aplicirati, njih inicirati gradonačelnici, načelnici i svi ostali na razini lokane uprave, koji žele, primjerice, sagraditi inkubatore, urediti prostore za poslovanje Razvojne agencije, ukoliko ih nemaju i sve infrastrukuturne projekte sličnog tipa. Taj će natječaj biti raspisan u roku od 10 dana.
  3. Poticanje internacionalizacije- natječaj je koji se sastoji od tri djela. Prvi dio natječaja težak je 38 milijuna kuna i njime se nastoji potaknuti i pomoći grupne sajmove. Drugi dio, koji je težak 76 milijuna kuna, odnosi se na sufinanciranje promidžbenih kampanja čiji je cilj mijenjanje percepcije javnosti o tome što poduzetništvo jest, a naglasak je stavljen na projekte koji se tiču poslovnog umrežavanja, organiziranja konferencija, promidžbene aktivnosti. Poziv će biti objavljen u rujnu te se očekuje veliki odaziv Županija. Dodajmo ovome kako je mijenjanje negativne slike poduzetnika, ujedno, i jedna od točaka "Think small first" inicijative Europske Unije. Treći dio ovog natječaja namijenjen je certificiranju i alocirano je 38 milijuna kuna. Poziv će biti objavljen u listopadu, a namijenjen je svima onima koji moraju certificirati proizvodne procese i usluge, kako bi iste bile sukladne s normama ili specifikacijama koje propisuje EU.
  4. Komercijalizacija i inovacija u poduzetništvu - natječaj je koji bi trebao biti raspisan u rujnu, no u Ministarstvu poduzetnišva kažu kako bi poziv mogao biti raspisan već za dva tjenda. Naime, prethodni natječaj koji je ciljao na inovacije pokazao je kako za ovu vrstu sredstava postoji veliki interes, pa očekuju kako će alokacija od 53 milijuna i 200 tisuća kuna biti nadmašena.

Dodajmo ovome kako je E-Impuls natječaj još uvijek u tijeku, a riječ je o natječaju kojim se cilja na mikro i malo poduzetnišvo, ljude koji nemaju skupe i kompleksne projekte, ali im je omjer sufinanciranja  ključan kako bi uspjeli u realizaciji zacrtanih poslovnih planova.