09. rujan 2016.

Kroz ESIF program poduzetnicima moguća kamata i od 0 posto

Ivana Tarnaj
Ivana Tarnaj

Završen je javni natječaj koji je HAMAG BICRO raspisao za sve banke i leasing društva u Hrvatskoj, a kako bi, kroz program ESIF pojedinačna jamstva, na tržište plasirali kredite za mikro, malo i srednje poduzetništvo, sa znatno nižim kamatama, za krajnje korisnike. Rezutat je to rada dvaju ministarstava, onog poduzetništva i obrta, te Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.

- Riječ je o programu koji je prilagođen najvećim potrebama naših poduzetnika diljem Hrvatske i o još jednom u nizu projekata koje je u relativno kratkom roku u djelo sprovelo Ministarstvo poduzetništva. Da su sva ministarstva poput ovoga, vjerujte, većina projekata vezanih uz EU sada bi već bila u fazama provođenja, rekao je savjetnik ministra za Regionalni razvoj i EU fondove, Davor Puška.

ESIF pojedinačna jamstva nastao je kada su osigurana sredstva u iznosu od 1,2 milijarde eura, iz strukturnih fondova, a njihova je namjena dvojaka - osigurati veći plasman kredita za male poduzetnike po izrazito niskim kamatnim stopama, te s druge strane, bankama, kako bi ih se na to potaknulo, isplatiti razliku u kamati i ponuditi jamstva HAMAG BICRO-a, čime bi se donekle riješilo pitanje kolaterale.

- Pitali su me koliko je, u ovih osam mjeseci Ministarstvo poduzetništva, ukupno, osiguralo sredstava za poduzetništvo. Kumulativno, 3,5 milijardi kuna možemo poduzetništvu ponuditi na razne načine, rekao je na svečanosti potpisivanja ugovora o suradnji s bankama, ministar poduzetnišva Darko Horvat.

Kako bi započeli s provedbom ESIF-ovih jamstava i povoljnih kredita, HAMAG BICRO raspisao je natječaj za banke i leasing društva, a među 14 banaka i jednog leasing društva, koliko ih se odazvalo, je i Privredna banka Zagreb.

- Ovaj program kreditiranja koji provodi HAMAG BICRO je dobar jer otvara perspektive upravo za one koji nisu imali dovoljno kolaterala kako bi ostvarili optimalno kreditiranje. S jamstvima HAMAG-a banka dolazi u poziciju da može financirati i male projekte. U smislu sektora, to su prerađivačka industrija, turizam, smještajni kapaciteti i slično. Pri evaluaciji poduzetnika koji se prijave za ovakve kredite, PBZ će prije svega gledati, uz sve ostalo, visinu jamstva, pa prema tome, pojedinačno, računati i popuste koje smo spermni dati, rekao je Robert Stjepčević iz PBZ-a.

Vjeran Vrbanec, čovjek koji je na čelu financijske institucije koja bi trebala operaciono odratiti ovaj projekt, rekao je kako postoji čak i mogućnost da kamate, za poduzetnika uopće nema, odnosno da iznosi ravno nulu.

- Kako do nula posto? Primjerice, ako banka na kredit daje kamatnu stopu od četiri posto, a mi nudimo jamstvo u visini od 80 posto ukupnih sredstava, banka nam snizi tu kamatu za jedan posto. Dakle, kamata s kojom banka ulazi u projekt je tri posto. Kako se kroz ovaj program bankama plaća razlika u kamati, ono što su odlučili sniziti, mi im tu razliku povećamo za još tri puta. Tu su i subvencije za pojedine kategorije poduzetnika, čime je njemu omogućeno da, dok subvencija ne bude potrošena, uopće ne plaća kamatu, pokušao je što jednostavnije objasniti , predsjednik Uprave HAMAG BICRO-a Vjeran Vrbanec.

Koliko je koja od banaka spremna spustiti kamatu, kako bi, u konačnici netko od poduzetnika dobio kredit po stopi od 0,5 posto, okupljeni bankari nisu željeli otkriti, ali u prosjeku svi su bili spremni spustiti kamatu za nekih 1,62 posto.

Još samo valja vidjeti na koji će način ići provedba projekta, koja kaže kako će prvi val kredita, evaluaciju poduzetnika i ugovaranje visine jamstava, odrađivati HAMAG BICRO.

Dodajmo kako su povoljne kredite kroz ovaj program pristale dati : Addiko bank, Erste&Steiermarkische bank, HBOR, HPB, Istarska kreditna banka,  Kreditna banka Zagreb, OTP, Partner banka, PBZ, Raiffeisenbank, Sberbank, Slatinska banka, Societe Generale-Splitska banka, Zagrebačka banka te Unicredit Leasing Croatia.