22. ožujak 2017.

Nadzorni odbor Ine ponovno imenovao Zoltána Áldotta za predsjednika Uprave

Na današnjoj sjednici Nadzorni odbor Ine ponovno je imenovao Zoltána Áldotta za predsjednika Uprave Ine te Niku Dalića, GáboraHorvátha, Ivana Krešića, Davora Mayera i Pétera Rataticsa za članove Uprave Ine za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018.

Nadzorni odbor je također dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31.12.2016. s izvještajem neovisnog revizora te je razmatrao i Izvješće o stanju društva INA Grupe za poslovnu godinu 2016. na koje nije imao primjedbi.

>>>Zoltan Áldott: Ostat ćemo jedan od vodećih ulagača u Hrvatskoj

Na  istoj  sjednici  Uprava  i  Nadzorni  odbor  usuglasili  su  prijedlog o isplati 152 milijuna kuna dobiti kao dividende.

Financijska izvješća objavljena su na Ininoj službenoj internet stranici, na stranici Zagrebačke burze te su dostavljena HINA-i i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.