21. veljača 2017.

Porezna uprava očekuje podjednak broj obveznika poreza na dohodak kao lani

Porezna uprava procjenjuje da će za 2016. godinu broj poreznih obveznika za koje će se provesti redovni i posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak biti u okvirima prošle godine, kada je obrađeno više od 1,2 milijuna poreznih obveznika te je utvrđeno gotovo 1,2 milijarde kuna preplaćenog poreza.

Prošle godine obrađeno je ukupno 93.168 obračuna poreza na dohodak za 2015. u redovnom, te 1.145.244 u posebnom postupku. Procjenjuje se da će za 2016. godinu broj poreznih obveznika za koje će se provesti redovni i posebni postupak biti u okvirima prošle godine. Višak uplaćenog poreza i prireza lani je utvrđen kod 1.121.020 poreznih obveznika u ukupnom iznosu od 1,19 milijardi kuna, odgovorili su iz Porezne uprave na upit Hine.

Uz procjenu da bi se broj poreznih obveznika za koje će se provesti redovni i posebni postupak trebao kretati na približnoj razini kao lani, iz Porezne uprave ističu i da će, sukladno rokovima iz Zakona o porezu na dohodak, privremena porezna rješenja o utvrđenim godišnjim dohocima ostvarenim u 2016. godini te razlici poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili povrat, dostaviti poreznim obveznicima do 30. lipnja ove godine.

Od prošle godine Porezna uprava primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, što znači da većina građana - obveznika poreza na dohodak, nema obvezu samostalno predavati godišnju poreznu prijavu, već obračun za njih automatski rade poreznici.

>>>Porezna uprava objavila što donose novi zakonski prijedlozi porezne reforme

No, dio poreznih obveznika do kraja veljače treba podnijeti godišnju prijavu za prošlu godinu. Tu obvezu imaju građani koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kao što su obrtnici, pripadnici slobodnih zanimanja i drugi obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga. Obvezu prijave poreza imaju i članovi posada brodova u međunarodnoj plovidbi, kao i porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku odnosno oni koji su ostvarili oporeziv dohodak, ali njihov poslodavac ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvješću. To su, na primjer, građani koji su ostvarili dividendu u inozemstvu, ali u Hrvatskoj nisu platili predujam poreza, iako je on trebao biti plaćen, a nisu o tome izvijestili Poreznu upravu na obrascu JOPPD.

Građani koji nemaju obvezu podnošenja porezne prijave, a koji bi mogli na temelju nekih poreznih olakšica ostvariti pravo na povrat, smatraju li da Porezna uprava ne raspolaže tim podacima, trebaju do kraja veljače predati zahtjev za priznavanje porezne olakšice u posebnom postupku te tom zahtjevu priložiti vjerodostojne isprave na temelju kojih dokazuju ta prava.

Privremena porezna rješenja građani bi trebali dobiti do kraja lipnja ove godine, a na to rješenje građani mogu podnijeti prigovor, ako smatraju da su podaci iz rješenja netočni ili nepotpuni, najkasnije do 31. srpnja. O prigovoru odlučuje prvostupanjsko tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

Nakon toga, dakle od početka kolovoza, trebali bi započeti povrati preplaćenog poreza na dohodak za 2016. godinu.

Oni pak za koje se utvrdi kako trebaju dodatno uplatiti porez i prirez porezu na dohodak, imaju zakonski rok do 31. srpnja.