25. kolovoz 2016.

Sandra Švaljek: Smanjenje broja jedinica regionalne vlasti na pet je logično, no istodobno i vrlo hrabro

Ato Markin
Ato Markin

Stranka Pametno je u četvrtak u Osijeku predstavila kartu, koja predočava novi administrativno-teritorijalni ustroj Republike Hrvatske s pet regija i 123 urbana centra. Time su vrlo konkretno prikazali što reforma javne uprave i lokalno samouprave donosi pojedinoj regiji. Poručili su i kako smatraju da bi se, samo smanjenjem broja lokalnih jedinica, osigurao novac za značajno poboljšanje kvalitete života i usluga prema građanima.

– Znate li, primjerice, da danas u Hrvatskoj ima više od 1000 političkih čelnika i njihovih zamjenika na lokalnoj i područnoj razini? A kad još dodamo i druge koji primaju prihode od političkog mandata, dolazimo do brojke od 11.000 ljudi koji se plaćaju iz lokalnih proračuna. Mi taj broj želimo smanjiti na svega četvrtinu, poručili su tom prilikom iz stranke Pametno.

Ovom prigodom zatražili smo komentar Sandre Švaljek s Ekonomskog instituta za kometar teritorijalnog preustroja stranke Pametno. Švaljek smatra kako je smanjenje roja jedinica regionalne vlasti (županija) na pet je logično, no istodobno i vrlo hrabro. Također, kaže kako je reforma teritorijalnog ustroja jedna od politički teže provedivih reformi koja zahtijeva dobru pripremu te zrelu i artikuliranu političku komunikaciju, budući da tek iznimno izvire iz volje samih građana te da građani uglavnom a priori ne prepoznaju koristi od takve reforme.

U nastavku prenosimo komentar Sandre Švaljek:

Teritorijalni preustroj povezan s fiskalnom i funkcionalnom decentralizacijom važan je za zadržavanje ljudi i  gospodarskog života u svim njezinim područjima. O njemu treba konačno početi razgovarati ne samo u stručnim nego i u političkim krugovima, te stvoriti politički pritisak za provedbu ove reforme. U tom smislu, stranka Pametno je napravila hvalevrijedan iskorak kakav velike stranke neće samoinicijativno poduzeti jer im to naprosto ne dopušta politički pragmatizam.

Smanjenje broja jedinica regionalne vlasti (županija) na pet je logično, no istodobno i vrlo hrabro. Naime, u prijedlogu stranke Pametno Istra je npr. spojena s Primorsko-goransko i Ličko-senjskom županijom, a Dubrovačko-neretvanska sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Taj bi prijedlog vjerojatno naišao neodobravanje u Istarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Spajanje sjeverozapadnog i središnjeg dijela Hrvatske također bi moglo izazvati otpor. Slično vrijedi i za lokalnu razinu na kojoj Pametno predlaže okupnjavanje postojećih jedinica u 123 nove jedinice lokalne samouprave. No, ovaj prijedlog treba shvatiti kao izazov ostalim strankama da daju svoje prijedloge prihvatljive strukture regionalne vlasti koja bi bila racionalnija od sadašnje.

Reforma teritorijalnog ustroja jedna je od politički teže provedivih reformi . Zahtijeva dobru pripremu te zrelu i artikuliranu političku komunikaciju, budući da tek iznimno izvire iz volje samih građana te da građani uglavnom a priori ne prepoznaju koristi od takve reforme. Reforme teritorijalnog ustroja nailaze na podršku tek kada postane očito da postojeći teritorijalni ustroj predstavlja prepreku razvoju u cjelini ili nekom njegovom segmentu (npr. funkcioniranju sustava sekundarne zdravstvene zaštite koji ne može financijski podnijeti održavanje i kvalitetno opremanje bolnica u velikom broju regionalnih jedinica) ili kada je financijski potpuno neodrživ. U Hrvatskoj još uvijek ne postoji percepcija građana da je teritorijalni preustroj presudan za daljnji razvoj zemlje, niti oko toga postoji politički konsenzus,  pa bi umjesto reforme kakvu predlaže Pametno bilo lakše provesti reformu koja bi se u većoj mjeri temeljila na dobrovoljnosti i primjeni instrumenata financijskih poticaja okrupnjavanju jedinica. Reformu kakvu predlaže stranka Pametno mogla bi provesti samo odlučna vlada s velikom parlamentarnom većinom kakvu u sadašnjim okolnostima ne očekujemo.

S obzirom na velike razlike u regionalnoj razvijenosti i fiskalnim kapacitetima jedinica lokalne i regionalne samouprave, umjesto jačanja porezne autonomije kakvu predlaže stranka Pametno, prednost bih dala značajnom povećanju pomoći izravnanja, odnosno prereusmjeravanju sredstava prikupljenih na državnoj razini jedinicama lokalne i regionalne samouprave, uz dosljednu primjenu jasnih kriterija dodjele tih pomoći i uvažavajući razlike u razvijenosti. Veći stupanj porezne autonomije samo bi, naime, produbio postojeće razlike u razvijenosti dijelova Hrvatske.

Uz određene prilagodbe, prijedlog stranke Pametno daje kvalitetne smjernice za pripremu reforme teritorijalnog ustroja i nužnu decentralizaciju.

dr. sc. Sandra Švaljek