06. studeni 2016.

Zsolt Hernadi: MOL će ulagati oko 1,5 milijardi USD svakih pet godina do 2030. na razvoj petrokemijske industrije

Mađarska naftna grupa MOL ulagat će u nova kemijska postrojenja kako bi smanjila svoju ovisnost o proizvodnji goriva za automobile, kupujući pritom više proizvodnih kapaciteta i prodajući robu i usluge na svojim benzinskim crpkama, izjavio je njezin prvi čovjek Zsolt Hernadi. Ta vodeća tvrtka za maloprodaju goriva u srednjoistočnoj Europi, s oko 2000 benzinskih crpki i četiri rafinerije, namjerava ulagati oko 1,5 milijardi USD svakih pet godina do 2030. na razvoj petrokemijske industrije, zadržavajući pritom svoju integriranu usredotočenost na preradu i prodaju. MOL ima rafinerije u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj, a istražuje i eksploatira polja u Sjevernom moru i u zemljama poput Pakistana, Iraka i Rusije. Plan im je u idućih 15 godina prilagoditi rafinerije sve većem udjelu nebenzinskih proizvoda, rekao je Reutersu u petak predsjednik uprave Hernadi.

Proizvodnja automobilskog goriva trebala bi se smanjiti sa 70 na 50 posto kako bi se derivati iskoristili za MOL-ovo poslovanje na području petrokemije.

- Strateška ulaganja u petrokemiju vjerojatno će biti najveći pokretač, rekao je Hernadi, dodajući da je MOL već isplanirao na koji će način utrošiti dvije trećine od 1,5 milijarde planiranih ulaganja u petrokemiju u idućih pet godina.

Ta nova ulaganja bila bi nadogradnja dvaju postojećih projekata: postrojenja za proizvodnju polietilena niske gustoće koje počinje s radom u sklopu MOL-ove članice Slovnaft te postrojenja za proizvodnju sintetičke gume u Mađarskoj koje će biti dovršeno do kraja 2017. godine. Nova će ulaganja biti petrokemijska postrojenja koja će lansirati nove proizvode s velikom dodanom vrijednošću, rekao je, ne želeći ulaziti u detalje.

- U nekim ćemo slučajevima kupiti licencu, a u drugima ćemo ući u joint venture, dodao je.

Iako će prodaja fosilnih goriva i dalje biti MOL-ov glavni izvor prihoda u idućih 15 godina, ova su ulaganja važna za budućnost tvrtke. MOL će ostvarivati EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) od oko 2 milijarde USD godišnje, rekao je Hernadi. MOL je u petak prijavio pad EBITD-e od 164,5 milijardi forinti u trećem kvartalu u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali je svoja predviđanja za 2016. podigao na 2,2 milijarde USD.

Rastuće dividende

Prema Hernadiju, MOL je ove godine isplatio ukupno 55 milijuna forinti za dobit iz 2015. godine, a u idućim godinama isplatu dividendi planira i povećati „za jednu znamenku“.

Iako je uloga proizvodnog aspekta poslovanja u stvaranju dobiti pala zbog niskih cijena nafte, ono svejedno predstavlja „prirodnu zaštitu“ za MOL-ovo poslovanje na području prerade i prodaje. MOL namjerava zadržati proizvodnju od 105.000 do 110.000 barela dnevno idućih pet godina.

- Da bismo uspjeli zadržati tu proizvodnju od 105.000 do 110.000 barela dnevno, morat ćemo kupiti nove proizvodne kapacitete. To je neizbježno, rekao je Hernadi.

Odbio je reći koji bi to konkretni proizvodni kapaciteti bili prodani ili kupljeni. Rekao je, međutim, da će MOL „nastupati oportunistički“ u daljnjim akvizicijama benzinskih crpki u Srednjoj Europi, gdje je prošle godine kupio benzinske crpke talijanskog Enija u Mađarskoj i Sloveniji.

- MOL će biti u stanju financirati ulaganja svojom sposobnošću kreiranja novca, izjavio je Hernadi.

Rekao je da će MOL u sklopu svojeg maloprodajnog poslovanja prošiti usluge na benzinskim crpkama: posluživat će električne automobile, pružati poštanske i usluge dijeljenog prijevoza autima, te prodavati raznu robu široke potrošnje.

- MOL-ov će se pristup promijeniti: prebacit će se na prodaju kurentne robe, rekao je Hernadi.