Aktualno Stavovi

Porezom na nekretnine kažnjeni smo jer štedimo u ‘ciglama’, a ne u novcu

nekretnine

U zadnje vrijeme ushuktala se rasprava o uvođenju poreza na nekretnine, koji je lukavo uveden kroz Zakon o lokalnim porezima. Udruga poreznih obveznika Lipa pokrenula je inicijativu za njegovo neuvođenje. Za taj porez Ministarstvo financija učestalo izjavljuje da će biti približno jednak dosadašnjoj komunalnoj naknadi te da ne bi trebao dodatno opteretiti građane. Iz tih izjava proizlazi da je uvođenje tog poreza isključivo zbog pojednostavljenja prikupljanja poreza na nekretnine koji se sada nazivaju komunalna naknada i porez na kuće za odmor.

>>>Lipa: Peticija protiv poreza na nekretnine skupila 20 tisuća potpisa u 24 sata

Možda će tako biti prvih godina od uvođenja novog sustava, ali kasnije će se porez sigurno mijenjati i to u korist države, a ne građana. Sumnjam da bi oni koji se bave prikupljanjem poreza i punjenjem propračuna mijenjali sustav ukoliko od promjene ne očekuju veće prihode. To je kao da poduzetnik ulaže u posao od kojeg ne očekuje povrat ulaganja. Budući da ne mogu gledati u budućnost i znati kako će taj porez u konačnici izgledati u kojoj lokalnoj zajednici, ne mogu sa sigurnošću tvrditi da će porez biti veći od komunalne naknade (mislim da hoće), niti da će vrijednosti nekretnina biti ispravno procijenjene (mislim da neće), ali mogu ustvrditi da je taj porez potpuno nepravedan i oduzima slobode građana bez obzira nazivali ga komunalnom naknadom (koju već plaćamo), porezom na kuće za odmor ili porezom na nekretnine.

Zašto to sa takvom sigurnošću tvrdim? Zato jer je to vrlo lako dokaziva činjenica. Da biste stekli svoju nekretninu, bez obzira imate li jednu ili više nekretnina, prvo ste trebali ostvarivati dohodak dovoljan da dignete kredit za kupnju ili gradnju nekretnine ili ste taj novac trebali zaraditi i uštediti. Na svaki dohodak građani u Republici Hrvatskoj plaćaju porez. Naravno, ta izjava se ne odnosi na lopove i utajivače poreza, ali njima se trebaju baviti druge institucije.

Pristanak na plaćanje već plaćenog poreza

Dakle, već ste jednom platili porez na dohodak na novac od kojeg ste kupili ili gradili nekretninu. Ukoliko ste je gradili, osim poreza na dohodak na novac kojim ste financirali gradnju, platili ste i PDV na građevinski materijal, usluge gradnje, građevinsku dozvolu i komunalni doprinos. Ukoliko ste je kupili s teško zarađenim novcem na koji ste platili porez još ste prilikom kupnje nekretnina platili PDV ili porez na promet nekretnina. Naravno sve navedeno kod gradnje platio je i građevinar ili prijašnji vlasnik koji vam je prodao nekretninu. Ako ste digli kredit za kupnju nekretnine porez na dohodak na prihode od kojih otplaćujete kredit, plaćate kamate na kredit i sve prije navedeno. Na kamate banke također plaćaju porez na dobit i taj porez je uračunat u vašu kamatnu stopu.

>>> Porezna pojasnila koeficijent dobi, izračun novog poreza na nekretnine

Znači da bi nabavili nekretninu, prvo morate platiti porez na dohodak na novac kojim je financirana ili će biti financirana (budući prihodi-otplata kredita) kupnja ili gradnja. Prilikom kupnje ili gradnje plaćate sve poreze i dozvole uračunate u gradnju. Je li pravedno da nakon svih plaćenih poreza plaćate još jedan porez na ono što ste kupili zarađenim novcem? Nije. Da ste umjesto kupnje ili gradnje nekretnine zarađeni novac nakon plaćenog poreza čuvali u banci, ne bi plaćali nikakav porez, osim na kamatu koja je novi prihod od glavnice. Na glavnicu se ne plaća porez. Krećući od te logike porez na nekretnine bi se trebao plaćati jedino ako nekretnina donosi novi prihod ili joj raste vrijednost. Kažnjeni smo jer štedimo u ”ciglama” osiguravajući dom svojoj djeci, umjesto u novcu.

I druge zemlje imaju taj porez, ali…

Ministarstvo financija i vlast općenito nas uvjerava da je nužnost uvođenja tog poreza neupitna, da to od nas traži Europska unija, da će na taj naćin bogati plaćati veći porez, a da će običnim građanima ostati isto opterećenje i da je taj porez jedan od pravednijih poreza u sustavu. Na sve gore navedene argumente odgovorit će da i druge zemlje oporezuju nekretnine bez obzira na činjenicu da je plaća ili drugi dohodak isto tako oporezovan. Pritom se ne iznose činjenice da većina zemalja s tim porezom daje porezne olakšice prilikom gradnje ili preuređenja kuće, koji umanjuje porez na dohodak ako nabavljate ili gradite nekretninu. U  tim zemljama plaćanje građevinske dozvole smatra se administrativnom taksom, nema poreza na promet nekretnina, priključke vode i struje dobivate automatski plaćanjem građevinske dozvole. Za razliku od Hrvatske, u tim zemljama je uobičajeno da većina građana ne posjeduje nekretnine, već ih posjeduje manjina koja se bavi iznajmljivanjem kao poduzetničkom djelatnošću.

>>> Ministri: Uvođenje poreza na nekretnine, a da ostane komunalna naknada je nedopustivo

U budućnosti ovaj porez, koji će zasigurno rasti nakon prvih godina od uvođenja,  upravo će dovesti do ponovnog raslojavanja hrvatskog društva na one koji mogu plaćati porez na nekretnine i one koji ne mogu. Oni koji mogu za jeftine novce će preuzimati nekretnine od onih koji ne mogu kako bi ih ”spasili” ovrhe zbog neplaćenog poreza u kojoj bi ionako izgubili nekretninu. Oni koji mogu plaćati porez na nekretnine postat će nova iznajmljivačka klasa koja će otkupljivati i iznajmljivati nekretnine. Česti najmoprimci nekretnina pritom će postati bivši vlasnici nekretnine. Cijene najma stanova i kuća će porasti.  Sve to zbog toga što pristajemo plaćati porez na ono za što smo porez već platili.

Komentari