03. prosinac 2015.

Odvjetnici nemaju pravo trošak opomene naplaćivati dužnicima

Čitateljica kojoj sam se javio na telefon uzrujano mi je ispričala kako je dobila opomenu od odvjetničkog društva Par i Gradac u kojoj stoji da nije platila određenu uslugu na vrijeme. Odvjetnici su opomenu poslali u ime tvrtke koja je čitateljici pružila uslugu i ona taj dug sa zateznim kamatama ne osporava.

No razbjesnilo ju je, kaže, što joj je račun uvećan za trošak opomene od 312,50 kuna. Stvarno, kad sam bolje razmislio, pitao sam se na temelju čega odvjetnici izračunaju da to stoji 312,50 kuna, a povrh svega činilo mi se nelogičnim da oni naplaćuju troškove opomene dužnicima. Pa nisu odvjetnici suci da presuđuju koliko stranka i kome treba platiti trošak.

Demanti struke

Iz odvjetničkog društva Par i Gradac stigao je odgovor na temelju čega se obračunavaju troškovi opomene i zašto je cijena 250 kuna, odnosno 312,50 kuna. Odvjetnik Želimir Par objašnjava: ‘Trošak opomene dužnicima obračunat je u skladu s odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, a koja u Tarifnom broju (Tbr) 33/1 propisuje da odvjetnik ima pravo na nagradu za obavijesti i opomene protustranci s navođenjem činjeničnog stanja ili uputom za svaku stranicu, u iznosu od 25 bodova.‘

Par dalje kaže da je vrijednost boda određena Tbr. 50 i iznosi 10 kuna. To znači da je čitateljica morala platiti tu opomenu otkucanu na jednoj stranici odvjetničkom društvu 250 kuna (25 bodova x 10 kuna) i k tome (prema Tbr. 42) još i PDV od 62,50 kuna, što ukupno iznosi 312,50 kuna.

No ni odvjetničko društvo Par i Gradac, ali ni druga odvjetnička društva koja također, čujemo neslužbeno, naplaćuju troškove opomene od dužnika, nemaju pravo na takve radnje. U Hrvatskoj odvjetničkoj komori ističu da se odvjetničko društvo Par i Gradac nema pravo pozivati na Tbr. 33/1. Naime, ističu da to nije prvi put da se pojavio taj problem pa je HOK poslao zaključak svim odvjetničkim uredima da ‘odvjetnik nema pravo izravno od protustranke naplatiti nagradu za sastav opomene‘. Uostalom, u odgovoru na naš upit u HOK-u pozivaju se na svoj Statut, odnosno Glavu XVIII, u kojima su navedene odredbe o tarifama i poručuju: ‘U uvodnom dijelu same Tarife stoji da je troškove zastupanja dužan platiti naručitelj usluge odnosno stranka.‘

Šuplja tužba

Iz HOK-a su poručili da su već pokrenuli (i to opet!) disciplinski postupak protiv Par i Gradac za tu povredu, što znači da je HOK već bio upoznat s tim radnjama. Odvjetnik iz tog društva, vele u HOK-u, već je pravomoćno kažnjavan.

Osim toga tajnik Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Tomislav Lončar uputio nas je na Zakon o zaštiti potrošača, koji u svom članku 15. st. 1. (Neplaćena dospjela novčana potraživanja) kaže da nije dopušteno naplaćivati izdavanje opomene radi naplate neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja. Dakle, iz toga je sve jasno i dužnici mogu slobodno ignorirati stavku ‘trošak opomene‘ i primjerice općom uplatnicom mogu uplatiti novac u visini duga za koji ih tereti neka tvrtka ili ustanova. Imamo Zakon o zaštiti potrošača i Statut HOK-a koji izričito kažu da je naplata troška opomene dužnicima zabranjena, odnosno da odvjetnici mogu svoje usluge naplatiti jedino od onog tko od njih zatraži da ‘utjeraju‘ dug. Eventualna tužba odvjetnika prema dužnicima zato što nisu platili izmišljeni trošak opomene unaprijed je osuđena na propast.