Aktualno Pravda za sve Preporučeno

Pravda za sve: HOK i Ministarstvo poduzetništva obrtnike tjeraju da rade na crno

Edis Felić

Neki dan navrati bivši kolega u redakciju i žali se kako u ovoj zemlji vlast kao da nastoji suzbiti poduzetničku inicijativu, a ne je potaknuti. Priča da želi otvoriti obrt za masažu, da sve bude legalno, ne želi ništa riskirati, na jednom učilištu završio je i školu za profesionalnog masera, diplomu je priznalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, ali država od njega traži još više. Ministarstvo poduzetništva i obrta za vrijeme ministra Gordana Marasa donijelo je Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje maser. Hrvatsku obrtničku komoru država je ovlastila da kod nje potencijalni obrtnici polažu ispit, koji se sastoji od praktičnog dijela, tj. kandidat pred komisijom mora pokazati da zna masirati, a drugi dio ispita sastoji se od provjere znanja nužnog za samostalno obavljanje obrta. I jedan i drugi dio ispita su upitni.

Maseri uče poslovno komuniciranje

Riječ je o ispitima o stručnoj osposobljenosti za zanimanje masera koji se sastoje od provjere znanja o komuniciranju s klijentima, poreznom sustavu, ulozi kompjutora u obrtu…
Prvi, praktični dio ispita uvjetno je upitan u slučaju moga bivšega kolege jer je stekao diplomu na učilištu koje je priznala država. Nejasno je zašto mora i pred komisijom HOK-a dokazivati da je stekao zvanje profesionalnog masera, pogotovo zato što je taj isti postupak propisala ista država koja priznaje njegovu diplomu. Jedino u slučaju da kandidat nema takvu diplomu logično je da polaže praktični dio ispita. No to je manji dio problema. Veći je onaj drugi dio ispita u kojem se traži provjera znanja (pazi sad) nužnih za samostalno obavljanje obrta. U Marasovu programu koji je preuzela ministrica Martina Dalić tako obrtnik maser mora polagati ispite kao što su Vođenje poslova (od ideje do poslovnog plana, značenje komuniciranja, vrste komunikacija, etika poslovnoga komuniciranja), a taj se dio sastoji i od ispita Uloga računala u poslovanju obrta. A što se tu ima posebno pametno reći, pitam ja Ministarstvo i HOK i zaključujem da od ljudi samo prave debile. Nije jasno ni što će obrtniku posebno pomoći ispiti u kojima će komisiji blebetati o novim trendovima na području marketinga, metodama prodaje i komunikacija, tržišnoj strategiji, poznavanju konkurencije, istraživanju tržišta, vrstama troškova, kalkulacijama cijene proizvoda i usluga, pokazateljima poslovanja.

Brošura, a ne ispit

Za ispit iz financijsko-ekonomskog područja kandidat za obrtnika masera mora znati izbiflati komisiji sve o poreznom sustavu, poreznom zakonodavstvu, znati pojam carina, uvozne i izvozne carine, carinski postupak, carinski nadzor, načine plaćanja, načine osiguranja naplate i potraživanja. Vrhunac gluposti je ispit iz ustrojstva državne vlasti, o važnosti zemljišnih knjiga, o zaštiti okoliša, o tome što su to trgovac pojedinac, društva osoba i kapitala… Takvim ispitivanjima kandidat neće ništa naučiti,  a korist će imati samo članovi komisije i HOK, koji će od svakoga kandidata inkasirati 1200 kuna i čini se da je to jedina svrha te gluposti. Iz Ministarstva poduzetništva i obrta nije ni odgovoreno na upit, a HOK u svom odgovoru brani taj program iako bi bilo korektnije da je pokušao zaštititi buduće članove od gluposti države i da je napravio brošuru kojom bi educirao o svemu onome što se traži na ispitima i koju bi besplatno podijelio novim obrtnicima. Bivši kolega hvata se za glavu, ne da mu se učiti te nepotrebne gluposti i kaže da ga država na taj način tjera da počne masirati na crno.

‘Pa to su osnovna znanja’

Novi su obrtnici zbog polaganja ispita diskriminirani u odnosu na druge poduzetnike koji moraju ‘samo’ registrirati tvrtku. Važno je pritom reći da polaganje ispita nije organizirano samo za zanimanje masera, nego i za druga zanimanja. Iz HOK-a poručuju da ‘stručna osposobljenost koja se zahtijeva od budućeg poduzetnika predstavlja minimum potrebnih znanja i vještina koje budući poduzetnik treba imati da bi u određenoj struci na siguran i zadovoljavajući način za sebe kao i za korisnike svojih usluga obavljao određenu djelatnost’. Riječ je, kažu, o osnovnim znanjima ‘koja svaka osoba koja ulazi u svijet poduzetništva mora znati kako bi što uspješnije mogla voditi svoje poslovanje’. Takav odgovor nedvosmisleno potvrđuje da HOK brani Ministarstvo poduzetništva i obrta koje je propisalo ispitivanje kandidata za otvaranje obrta raznih zanimanja.

Komentari