Aktualno Pravda za sve Preporučeno

Pravda za sve: Sud potvrdio da je napisana laž, ali i oslobodio autora teksta

urednike
Edis Felić

Prema uputi Županijskog suda u Bjelovaru Općinski sud u Virovitici oslobodio je Jurja Fofonjku optužbe da je namjeravao oklevetati svoje tužitelje. Kao argument navedeno je da je to napravio zbog predizborne kampanje, što je, valjda, javni interes.

Odmah nakon preuzimanja vlasti vidio sam da sve projekte ‘masnih cijena’ za Komunalac radi isto poduzeće iz Osijeka. Sada se zna da je vlasnik tog poduzeća i danas i tada bio bivši direktor (Komunalca, nap. a.) i da je sâm sebi davao narudžbe.’ Ovako je u svom Glasu Orahovice 22. studenoga 2012. pisao orahovački poduzetnik Juraj Fofonjka, a iz cjelokupne se dokumentacije i konteksta vrlo lako može zaključiti da je riječ o bivšem direktoru Vjekoslavu Abičiću. Iako je čak i sud utvrdio da Fofonjka ne govori istinu, donio je nakaradnu sudsku presudu koja me je, moram priznati, šokirala i više nego što sam očekivao.
Fofonjka je napisao i sljedeće (bez intervecija u tekst): ‘Tu je i ‘masna otpremnina’ koju je najprije odredila gradonačelnica iz HDZ-a, a kasnije udvostručio (kod gemišta i janjetine) HSS-ov gradonačelnik (sa kamatama je to bilo cca 800.000 kuna).’ Gradonačelnik iz redova HSS-a koji je, navodno, omogućio Abičiću toliku otpremninu jest Milan Šimić, koji mi se i obratio ustupivši mi časopis i sudske presude.

Drugo mišljenje Županijskog suda

Abičić je tužio Fofonjku da je napisao neistinu da je bio suvlasnik Hidroinga, osječke tvrtke koja je poslovala s orahovačkim Komunalcem i u kojoj je bio direktor, dokazavši to ovjerenom izjavom Hidroingova vlasnika Zdenka Tadića da je do 2009. bio ‘jedini član’ te tvrtke. Doduše, Abičić se poslije i zaposlio u Hidroingu i 16. ožujka 2009. kupio od Tadića deset posto vlasničkog udjela, što zaista može stvoriti sumnju da je postojao nekakav dogovor između njih.

Međutim, ne može se tek tako napisati i podijeliti 2200 primjeraka časopisa da je netko bio vlasnik kad nije, a ni nakon 2009. nije bio vlasnik, nego samo manjinski suvlasnik. Šimić je tužio Fofonjku dokazavši da Abičiću nije isplaćena otpremnina od 800 tisuća kuna, nego od 120 tisuća. Na sudu se Fofonjka branio da je te informacije dobio od ljudi iz Komunalca i da se ne smatra krivim jer nije želio naštetiti Šimiću i Abičiću, nego samo upozoriti na nepravilnosti u politici.

Tužitelji su pak smatrali da je to Fofonjka učinio zato što su vrlo brzo nakon toga bili lokalni izbori u Orahovici na kojima je on imao političke ambicije pa je tako htio eliminirati potencijalne suparnike iako se ni Abičić ni Šimić, koji je otišao u mirovinu još 2001., nisu kandidirali na tim izborima. No te njihove riječi, apsurda li, iskoristit će se kao argument protiv njih u daljnjem postupku nakon što je sutkinja Općinskog suda u Virovitici Jasna Delić Janković presudila je da je Fofonjka kriv.

A onda je Sudsko vijeće Županijskog suda u Bjelovaru kojem je predsjedao Mladen Piškorec, a članice bile Dajana Barberić Valentić i Ivanka Šarko, prihvatio Fofonjkinu žalbu imajući ‘u vidu cjelokupni tekst objavljenog članka’ koji je objavljen ‘u ime političkih stranaka Bloka umirovljenika zajedno u povodu izbora za članove vijeća mjesnih odbora’. Zaključilo je da Fofonjkin cilj nije bio oklevetati Šimića i Abičića, nego da je riječ o ‘političkom djelovanju usmjerenom prema informiranju javnosti’.

Šutnja je zlato?

Vijeće je tražilo da virovitički sud odredi drugog suca. Imam osjećaj da sutkinja Branka Tolić nije bila najsretnija kad je shvatila o čemu je riječ. Ona donekle ima opravdanje jer je morala prihvatiti upute višeg suda i osloboditi Fofonjku krivnje iako u toj presudi piše da su Šimić i Abičić dokazali Fofonjkino neistinito pisanje. Uz veoma sumnjivu argumentaciju da je Fofonjkin cilj bio političko djelovanje usmjereno prema ‘informiranju javnosti u predizborno vrijeme’, kao potvrdu toga sutkinja je iskoristila Šimićevu i Abičićevu izjavu da su to i sami potvrdili u svojim izjavama. Županijski sud u Bjelovaru (u istom sastavu kao i prvi put kad je poništio prvostupanjsku presudu) sada je potvrdio takvu presudu.

Za mene je to skandalozna presuda jer nije pitanje što je bio motiv za eventualnu olakotnu okolnost (iako je taj motiv, prema mojemu mišljenju, otegotna okolnost), nego je pitanje je li Fofonjka oklevetao Šimića i Abičića. Mislim da jest. 


POST SCRIPTUM Fofonjka je mogao sve prijaviti Uskoku, ali i sasvim opravdano javno postaviti pitanje V. Abičiću zašto je zaposlen u tvrtki Hidroing koja je radila mnogo poslova za Komunalac dok Abičić bio njegov direktor. Također je mogao javno komentirati nije li njegova otpremnina od 120 tisuća kuna previsoka, a ne tvrditi da je iznosila 800 tisuća kuna. Tako bi bacio bubu u uho biračima, a Abičić i Šimić ne bi ga mogli tužiti za legitimno postavljena pitanja

Komentari