23. prosinac 2019.

Evo jedan od načina kako smanjiti poreznu osnovicu za 2020. godinu 

piše Lider 
lider@lider.media
piše Lider [email protected]

Osim redovnih troškova koji umanjuju poreznu osnovicu na kraju godine, zakonodavac je omogućio i dodatna umanjenja porezne osnovice. Jedna od najviše korištenih mogućnosti je svakako plaćanje troškova za obrazovanje djelatnika, zaposlenih direktora ili samih vlasnika u obrtu (za mikro i male poduzetnike do 80 posto ostvarenih troškova).

Nikako ne smijemo zaboraviti i trenutak priznavanja troška! Tako na primjer pretplata na LIDER u prosincu za obveznike poreza na dohodak (obrtnici, samostalna djelatnost) predstavlja trošak odmah u trenutku plaćanja ali i mogućnost korištenja dodatnog umanjenja porezne osnovice.  S' druge strane, obveznici poreza na dobit isto ostvaruju plaćanjem pretplate u siječnju. 

Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu i Uredbama o izmjenama spomenutog zakona (NN 109/07 i 134/07, 152/08, 14/14), propisano je da poduzetnici - fizičke i pravne osobe, koji obavljaju gospodarsku djelatnost, te sudjeluju u prometu roba i usluga, imaju pravo umanjiti osnovicu poreza na dobit ili dohodak za određeni postotak opravdanih troškova nastalih u svrhu obrazovanja.

Što se sve smatra opravdanim troškovima u svrhu obrazovanja?

  • školarine na osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te drugim obrazovnim institucijama, na kojima se stječe osnovno, srednje i visoko obrazovanje, uključujući poslijediplomske studije i doktorske studije,
  • troškovi naknada za prisustvovanja seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu,
  • troškovi predavača i instruktora te troškovi savjetovanja u svezi s projektima obrazovanja i izobrazbe,
  • stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu,
  • troškovi otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu.

Svakako je važno napomenuti da ukoliko se troškovi obrazovanja obavljaju izvan mjesta prebivališta ili boravišta radnika, tada se u dodatno umanjenje mogu uračunati troškovi putovanj. Tako primjerice odlazak na seminar iz Splita u Zagreb bit će redovno priznati troškovi ukupnog putnog naloga kao i kotizacija za seminar. Dodatno, na kraju godine, moći će te prikazati kao dodatno umanjenje porezne osnovice u iznosu 80 posto ranije spomenutih ukupnih troškova za obrazovanje (putni nalog + kotizacija).