12. siječanj 2021.

Evo na što treba paziti kad se sklapaju ugovori o e-trgovini

VSC Pro+ internet trgovina – nova B2B I B2C platforma   

Piše: Petar Petrić, odvjetnik, Petrić & Kajić odvjetničko društvo d.o.o.

Tehnološku revoluciju predvode mlade generacije i to generacija Y rođena između 1977-1994, poznata kao Milenijalci, te generacija Z rođena između 1995 i 2012., poznata i kao iGen. Generacija Z smatra se budućnošću globalne ekonomije i ciljana je grupa većine trgovačkih lanaca. Prema istraživanjima samo će generacija milenijalaca do 2030. godine činiti 75 posto ukupno radno sposobne populacije.

Jedna od najvećih razlika između kategorija potrošača u pogledu korištenja e-trgovine odnosi se na godine starosti. Prijelomna dob je oko 50-tih godina, kada sklonost kupovini na internetu počinje naglo padati. Ali vjerojatno je da će se ta prijelomna dobna granica pomaknuti, budući da će osobe koje se aktivno koriste elektroničkom kupovinom, postajati starije.

Tako će digitalni generacijski jaz postupno nestati, što će zauzvrat rezultirati prirodnim priraštajem u broju korisnika e-trgovine, te će to biti prednost za e-prodavatelje koji svojim proizvodima i uslugama mogu ispuniti zahtjeve starijih potrošača.

Sklapanje Ugovora o elektroničkoj trgovini – putem Interneta

Najčešće se u elektroničkom obliku sklapaju ugovori o prodaji putem Interneta određene robe ili pružanja usluga te ugovori koji se odnose na pretplatničke odnose s pružateljem telekomunikacijskih i sličnih usluga. Na sklapanje ugovora u elektroničkom obliku primarno se primjenjuje Zakon o elektroničkoj trgovini, a u pogledu svega ostalog primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

U slučaju kada se radi o ugovoru za čiju je valjanost nužan potpis, potpis će biti odgovarajući tek ako udovoljava uvjetima propisanim za elektronički potpis. Kao i kod sklapanja drugih ugovora, tako su i kod sklapanja ugovora putem Interneta potrebni ponuda i prihvat ponude. U tom smislu, važno je znati kako se izložena roba ili reklamirana usluga na određenoj web-stranici ne smatra ponudom, već tek pozivom za stavljanje ponude, koji se može usporediti sa slanjem kataloga i oglasa putem pošte.

Dakle, u slučaju da je na određenoj web stranici istaknut poziv za stavljanje ponude, ponudu zapravo dostavlja kupac. Vezano uz davanje ponude od strane kupca, prilikom sklapanja on-line ugovora, propisana je obveza ponuđenog da potvrdi primitak ponude i ta se obveza ne može isključiti kod potrošačkih ugovora.

U slučaju sklapanja ugovora putem Interneta riječ je o načinu sklapanja ugovora bez istovremenog prisustva obje ugovorne strane (tzv. ugovor na daljinu), te kupac nije u prilici usmeno zatražiti sve potrebne informacije od prodavatelja. Radi navedenog, nužno je da su kupcu na jasan i razumljiv način dostupne sve potrebne informacije o fazama sklapanja ugovora, o ugovornim odredbama te općim uvjetima poslovanja ako su isti sastavni dio ugovora.

Sklapanje ugovora u elektroničkom obliku, sastoji se od nekoliko faza:

  • Poziva za stavljanje ponude;
  • Stavljanja ponude podnošenjem zahtjeva kupca u elektroničkom obliku;
  • Potvrde ponuđenog da je primio ponudu – obavezno kod potrošačkih ugovora;
  • Izjave ponuđenog da prihvaća ponudu.

Ugovor u elektroničkom obliku sklopljen je onoga trenutka kad ponuditelj primi elektroničku poruku koja sadrži izjavu ponuđenog da prihvaća ponudu. Iako je i za ugovore u elektroničkom obliku, kao i za druge ugovore, ključno suglasno očitovanje volje ugovornih strana te poštivanje određene forme, ipak je sklapanje ugovora u elektroničkom obliku znatno brže i jednostavnije.