21. svibanj 2020.

Lekcija nakon potresa u Zagrebu: Niste čitali sitna slova u policama za osiguranje? Evo što je FRANŠIZA!

Nedavni potres koji je pogodio Zagreb i okolicu ukazao je na značaj osiguranja imovine od tog rijetkog, ali u mogućim posljedicama intenzivnog rizika. Ugovori o osiguranju, uključujući osiguranja od potresa, mogu biti ugovoreni uz franšizu, pojam koji korisnicima osiguranja često nije dovoljno jasan. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je stoga s ciljem informiranja sadašnjih i budućih korisnika financijskih usluga izradila informativni materijal u kojem je u osnovnim crtama pojašnjeno što je franšiza i koje su njezine implikacije na isplatu iznosa štete. 

Naime, franšiza je sudjelovanje osigurane osobe u šteti, i to u unaprijed definiranom iznosu. Pojednostavljeno, u slučaju da je ugovorom o osiguranju predviđena franšiza, osiguranik određeni iznos štete snosi sam. Niže pogledajte objašnjenja što je franšiza, koje su vrste i kako se koristi. Cijeli dokument Hanfe dostupan je ovdje.

image
Što je franšiza
foto
image
Vrste i korištenje franšize
foto