28. travanj 2020.

Marija Zuber: O čemu voditi računa u primjeni olakšavanja plaćanja PDV-a

Iskorištavanje mogućnosti plaćanja PDV-a prema naplaćenim računima ne mijenja status obveznika PDV-a. On i dalje sastavlja obrazac PDV-a prema načelu izdanih računa, samo će obvezu plaćanja državi izvršiti prema načelu naplaćeno – plaćeno

Obveznici PDV-a svojevrsni su posrednici između države i krajnjih potrošača. Oni u ime i za račun države zaračunavaju PDV na izlaznim računima za isporučena dobra i usluge, naplaćuju ga od kupaca i državi usmjeravaju razliku između zaračunanog PDV-a i onoga koji su odbili s ulaznih računa kao pretporez. PDV nije ni prihod ni rashod poduzetnika koji je obveznik PDV-a, ali u situaciji nelikvidnosti velik mu je financijski napor. Ta su osnovna obilježja prometnog poreza bila vodilja pri definiranju mjera državne pomoći poduzetnicima kojima je zbog pandemije koronavirusa ugroženo poslovanje. Riječ je o četiri mjere:

  • svim obveznicima koji PDV obračunavaju prema izdanim računima omogućeno je plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama
  • propisan je povoljniji tretman PDV-a pri uvozu dobara, tako da ga obveznik PDV-a u prijavi iskazuje kao da je plaćen
  • uvedeno je oslobođenje od obveze plaćanja PDV-a na dobra i usluge koje obveznici PDV-a doniraju u svrhu borbe protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19
  • uvedeno je oslobođenje od obveze carine i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020., i to u skladu s Odlukom Komisije (EU) 2020/491 od 3. travnja 2020.

Komu prema naplaćenoj fakturi

Prve tri mjere namijenjene su poduzetnicima koji su upisani u registar obveznika PDV-a i mogu se primjenjivati dok traju posebne okolnosti, a četvrta se odnosi na sve uvoznike dobara namijenjenih suzbijanju epidemije koronavirusa i primjenjivat će se cijelu 2020.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koje su na snazi od 9. travnja 2020. proširen je krug obveznika PDV-a kojima se omogućava da iznimno, u razdoblju posebnih okolnosti, plaćaju PDV prema naplaćenim naknadama. Prvotno je ta mjera bila predviđena samo za poduzetnike koji su 2019. imali promet do 7,5 milijuna kuna, a nisu početkom 2020. izabrali obračun PDV-a prema naplaćenim fakturama, ali drugim paketom Vladinih mjera obuhvat je ​proširen na sve obveznike koji PDV obračunavaju prema izdanim računima, a kojima je na njihov zahtjev Porezna uprava odobrila upotrebu mjera plaćanja poreza u posebnim okolnostima.

Odgoda plaćanja PDV-a odobrava se poreznom obvezniku kojem je u mjesecu podnošenja zahtjeva prihod smanjen za više od dvadeset posto ili u sljedeća tri mjeseca očekuje pad prihoda veći od dvadeset posto u odnosu na isti mjesec/razdoblje prethodne godine.

Osigurati sve podatke

Plaćanje PDV-a prema naplaćenim računima može se primjenivati počevši od obveze koja dospijeva u travnju 2020., ali ne može za obvezu koja se odnosi na veljaču i koju je trebalo podmiriti do 31. ožujka 2020. Mjesečni obveznici PDV-a mogu se tom mjerom koristiti počevši od obračuna za ožujak, a tromjesečni za prvo tromjesečje koje obuhvaća isporuke od siječnja do ožujka. Razdoblje posebnih okolnosti traje do 20. lipnja 2020. i ovisno o razvoju situacije država ga može produljiti.

Odluči li porezni obveznik koji PDV obračunava prema izdanim računima iskoristiti mogućnost plaćanja PDV-a prema naplaćenim naknadama, u svom knjigovodstvu mora osigurati podatke o izlaznim računima naplaćenima u obračunskom razdoblju za koje sastavlja prijavu, a koji nisu već obuhvaćeni prethodnim obračunom sastavljenim prema izdanim računima.

Budući da plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama automatski podrazumijeva pravo na pretporez samo s plaćenih ulaznih računa, treba osigurati podatke o ulaznim računima plaćenima u obračunskom razdoblju za koje se sastavlja prijava, a koji nisu bili obuhvaćeni u prethodnim prijavama u kojima se PDV obračunavao prema izdanim računima. Za većinu trgovačkih društava to podrazumijeva otvaranje pomoćnih konta za pravilno praćenje podataka.

Kako ispuniti obrazac

Iskorištavanje mogućnosti plaćanja PDV-a prema naplaćenim računima ne mijenja status obveznika PDV-a. On i dalje sastavlja obrazac PDV-a prema načelu izdanih računa, samo će obvezu plaćanja državi izvršiti prema načelu naplaćeno – plaćeno. Naprimjer, ako bi prema načelu izdanih računa njegova obveza iznosila 100 jedinica, a prema načelu naplaćeno – plaćeno 60 jedinica, u obrascu PDV-a iskazat će obvezu od 100 jedinica, platit će ih samo 60, a preostalih 40 iskazat će u rubrici VIII.

Ostali podaci – Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona. Ta rubrika ne odgovara sadržaju onoga što će se upisivati, no u posebnoj situaciji omogućava iskazivanje podataka bez izmjene obrasca PDV-a i kreiranja novih obrazaca, a Poreznoj upravi daje potrebne informacije. Ako bi porezni obveznik u razdoblju posebnih okolnosti zatrebao tu rubriku za iskazivanje prijenosa gospodarske cjeline, to će iskazati u obrascu PDV-a koji će sastaviti nakon proteka posebnih okolnosti.