11. prosinac 2019.

Marija Zuber: Vlasnik tvrtke i svoju djecu može stipendirati bez poreza

Već početkom ove godine roditelj je mogao svoje stipendirano dijete upisati u PK karticu i pri isplati plaće ili mirovine iskoristiti pravo na umanjenje porezne osnovice. Ako to nije učinio, može do kraja veljače 2020. zatražiti od Porezne uprave da mu u godišnjem obračunu poreza na dohodak uveća osobni odbitak i tako dobije povrat preplaćenog poreza na dohodak

Ove godine u odnosu na prijašnje nije izmijenjena visina neoporezivih stipendija, ali dogodila se velika promjena vezana uz mogućnost da roditelj ili druga osoba primatelja stipendije iskoristi pravo na uvećanje osobnog odbitka kao neoporezivog dijela dohotka. Neoporeziva stipendija iznosi 1750 kuna na mjesec i mogu je primati redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti. Trgovačka društva, obrtnici, osobe koja obavljaju slobodno zanimanje i drugi poslovni subjekti mogu stipendirati neograničen broj učenika srednjih škola i/ili redovitih studenata. Broj stipendista ne mora korespondirati s brojem radnika koje isplatitelj stipendije zapošljava i s njegovom veličinom mjerenom drugim pokazateljima. Utjecaja nema ni vrsta škole odnosno fakulteta – stipendije se mogu dodjeljivati za školovanje koje nije ni u kakvoj vezi s djelatnošću isplatitelja. Isplatitelj može isplaćivati stipendiju bliskoj osobi, npr. vlasnik trgovačkog društva ili obrtnik može isplaćivati neoporezive stipendije svojoj djeci.

Izvrsnima više love

Nema zapreke da učenik srednje škole ili student prima stipendiju od dva ili više isplatitelja, ali ukupno može neoporezivo primiti najviše 1750 kuna na mjesec. Da bi se kontrolirala neoporeziva svota, učenik odnosno student dužan je svakom isplatitelju dostaviti izjavu iz koje je vidljivo prima li stipendiju i od drugog ili drugih isplatitelja te, ako prima, u kojem iznosu. Izjava treba i ako ima samo jednog isplatitelja. Uz izjavu učenik ili student mora dostaviti dokaz o redovitom školovanju.

Ako se stipendija za školovanje na fakultetima dodjeljuje na temelju javnog natječaja kojemu mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, a dodjeljuje se onima koji su pokazali izvrsnost u dotadašnjem školovanju, neoporeziva mjesečna svota iznosi do 4000 kuna. Student koji prima stipendiju na temelju javnog natječaja i ostvarenih natprosječnih rezultata ne može primati neoporezivu stipendiju od 1750 kuna koja nije uvjetovana javnim natječajem i rezultatima u školovanju.

Kada neovisno o iznosu

Neoporezivu stipendiju učenik ili student može ostvarivati tijekom cijele školske godine (koja traje do 1. rujna do 31. kolovoza sljedeće godine) odnosno akademske (koja traje od 1. listopada do 30. rujna sljedeće kalendarske godine). Na porezna obilježja ne utječe možebitno preskakanje nekih mjeseci, pa se neoporezivi iznos može isplatiti za više mjeseci odjednom, za tekuću i za prethodnu poreznu godinu, ali ne može se neoporezivo isplaćivati za razdoblje unaprijed.

Obje se vrste stipendija, i stipendija u visini neoporezivih 1750 kuna i ona za posebno darovite studente u visini neoporezivih 4000 kuna, mogu isplaćivati i u većem iznosu. Ako se isplaćuju u većem iznosu, razlika iznad propisane neoporezive svote podliježe plaćanju poreza na dohodak po stopi od 24 posto i možebitnog prireza, ali oslobođena je obveznih doprinosa. Porezni propisi uređuju i neoporezive stipendije koje nisu ograničene iznosima, a dodjeljuju ih ustanove visokoškolskog obrazovanja, zaklade i fondacije osnovane za stipendiranje učenika i/ili studenata. O tim stipendijama isplatitelj vodi posebnu evidenciju. Neoporezive su i stipendije koje se dodjeljuju iz državnog i lokalnih proračuna, neovisno o iznosu. Uz propisane uvjete neoporezive stipendije mogu se dodjeljivati i zaposlenim postdiplomandima, znanstvenicima i poslijedoktorandima.

Novo u 2019.

Prema izmjenama Zakona o porezu na dohodak koje se primjenjuju od 1. siječnja 2019., stipendije se ne ubrajaju u 15.000 kuna propisanog limita godišnjih prihoda koji su zapreka drugom poreznom obvezniku da za osobu koja je ostvarila te primitke iskoristi osobni odbitak. Bez obzira na iznos i vrstu stipendije, roditelj ili supružnik može za stipendista iskoristiti pravo na uvećanje osobnog odbitka. Mogao je već početkom ove godine svoje stipendirano dijete upisati u PK karticu i pri isplati plaće ili mirovine iskoristiti pravo na umanjenje porezne osnovice. Ako to nije učinio, mora do kraja veljače 2020. na obrascu ZPP-DOH zatražiti od Porezne uprave da mu za sina, kćer ili supružnika u godišnjem obračunu poreza na dohodak uveća osobni odbitak i ovisno o drugim izvorima možda vrati preplaćeni porez na dohodak.

Ta porezna pogodnost ne odnosi se na zarade ostvarene preko studentskog servisa ili srednjih škola koje posreduju u zapošljavanju učenika i na sportske stipendije koje ostvaruju kategorizirani sportaši i sportaši koji su ispunili normu za nastup na Olimpijskim igrama. Zarade ostvarene radom preko ovlaštenih posrednika i sportske stipendije uključuju u godini limit od 15.000 kuna, zato ako učenik ili student iz tih i drugih izvora tijekom 2019. ostvari primitak veći od tog iznosa, roditelj ili druga osoba za cijelu će ovu godinu izgubiti pravo da ga za porezne svrhe smatra uzdržavanim članom.