14. travanj 2020.

PDV u korona-krizi: Kako ga obračunati, tražiti odgodu plaćanja te kada platiti odgođeno

U razdoblju posebnih okolnosti, svim se obveznicima PDV-a omogućava da obvezu PDV-a podmiruju prema naplaćenim naknadama   

Temeljem Zakona o dopuni Općeg poreznog Zakona donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 43/20., dalje: Pravilnik) koji je stupio na snagu 9. travnja 2020. godine. Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju koronavirusa, a u sklopu donesenih mjera za pomoć gospodarstvu čiji je cilj rješavanje problema nelikvidnosti, ublažavanje gospodarskih poremećaja, te olakšanja poduzetničkih aktivnosti, RRIF je na svojim internetskim stranicama dao detaljno objašnjenje kako se utvrtđuju obveze PDV-a prema novim pravilima koji proizlaze iz Pravilnika, a koje se odnose na razdoblje utvrđivanja obveze PDV-a za ožujak i travanj 2020. godine te za razdoblje siječanj - ožujak 2020. (za tromjesečne obveznike PDV-a). Ako posebne okolnosti potraju duže, rok se može produžiti za još tri mjeseca. Pravilnikom se propisuje novi način obračuna PDV-a, plaćanje PDV-a pri uvozu te oslobođenje od plaćanja PDV-a kod donacija.

Na koga se odnose uvjeti za primjenu odgode plaćanja dospjele obveze PDV-a

 • Obveznik PDV-a
 • Utvrđuje obvezu PDV-a prema izdanim računima
 • Nema dospjeli nenaplaćeni porezni dug (svota poreznog duga ne smije biti veća od 200,00 kn)
 • Porezni obveznik ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili 
 • Ako može pretpostaviti (temeljem plana i projekcije) da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- Napominjemo da za odgodu plaćanja PDV-a više nije propisan kriterij da su isporuke u 2019.  manje od 7,5 milijuna kuna. Pisani i obrazloženi zahtjev podnosi se poreznom tijelu elektroničkim putem sustava ePorezna - objašnjavaju steručnjaci RRIF-a.

Utvrđivanje obveze PDV-a prema plaćenim/naplaćenim računima

Za odgodu plaćanja utvrđene obveze PDV-a porezni obveznik treba dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni prema tzv. kriteriju naplaćenih naknada. To znači da se može odgoditi samo dospjela obveza PDV-a koja proizlazi iz razlike utvrđene prema uobičajenom kriteriju izdanih računa i onih koji su u tom razdoblju naplaćeni/plaćeni. 

Kako bi porezni obveznici to osigurali trebaju, primjerice, za utvrđivanje obveze PDV-a za ožujak 2020. godine (PDV obrazac za ožujak koji se predaje do 20. travnja) obvezu PDV-a utvrditi na uobičajeni način (kao i svaki prethodni mjesec) i evidentirati u „redovne retke“ Obrasca PDV i to:

 • utvrditi obvezu PDV-a prema kriteriju izdanih računa i evidentirati ju u obrascu PDV pod red. br. II
 • utvrditi pretporez prema kriteriju primljenih računa i evidentirati ga pod red. br. III
 • iskazati obvezu PDV-a pod red. br. IV. obrasca PDV

Potom obveznici PDV-a trebaju, temeljem podataka o naplati izdanih računa i plaćanju računa koji se odnose na obračun PDV-a za 3. mjesec (vlastita evidencija primjenjujući sva pravila postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama iz čl. 125.1 – 125.k Zakona o PDV-u) utvrditi kolika bi bila obveza PDV-a prema kriteriju naplaćenih/plaćenih računa. Razliku između utvrđene obveze PDV-a prema kriteriju izdanih i naplaćenih računa treba evidentirati u Obrascu PDV pod VIII.2. – Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona.

To je svota PDV-a koju,  temeljem predanog Obrasca PDV, porezni obveznik može odgoditi (nije plaćeno/naplaćeno), a koju će PU evidentirati na kartici poreznog obveznika. To znači da porezni obveznik treba do kraja travnja 2020. godine platiti na račun državnog proračuna samo obvezu koja proizlazi temeljem plaćenih/naplaćenih računa u tom razdoblju oporezivanja. 

Za koje razdoblje se može odgoditi obveza plaćanja PDV-a?

 • za ožujak koja dospjeva 30. travnja - odgoda do 31. srpnja
 • za prvo tromjesečje (1-3)  koja dospijeva 30. travnja – odgoda do 31. srpnja
 • za travanj koja dospijeva do 31. svibnja 2020. – odgoda do 31. kolovoza

Ako posebne okolnosti potraju duže rok za odgodu se može produžiti još za tri mjeseca, odnosno za obvezu PDV-a za svibanj, lipanj i srpanj te za 2. tromjesečje (4-6).

---  

Napominjemo da se navedeno NE odnosi na porezne obveznike koji obvezu PDV-a utvrđuju prema naplaćenim naknadama – dohodaši jer obvezu PDV-a već utvrđuju prema kriteriju naplaćenih naknada. Jednako tako, porezni obveznici koji ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom ili ne žele utvrđivati obvezu PDV-a prema tim uvjetima, i nadalje utvrđuju obvezu PDV-a prema kriteriju tzv. izdanih računa.

Za vrijeme odgode porezne obveze Porezan uprava neće obračunavati zatezne kamate.

VAŽNONakon isteka razdoblja odgode utvrđene obveze PDV-a na opisani način – prema naplaćenim izlaznim i plaćenim ulaznim računima (3 mjeseca ili po potrebi još 3 mjeseca) porezni obveznici će trebati u cijelosti podmiriti odgođenu obvezu PDV-a. 

Detaljne primjere obračuna PDV-a te sve detalje iz novog Pravilnika, možete vidjeti OVDJE.