28. siječanj 2020.

Peto stanje materije: ‘Suprafluidnost‘ – društvene uloge u timu  

Društveno stanje u timu   

Pogled na periodnu tablicu liderstva može pomoću u shvaćanju  što je zapravo učinkovito vodstvo. Vještine, metodološke kompetencije i prednosti mogu se svrstati u četiri jasno definirane kategorije po uzoru na četiri stanja tvari: kruto, tekuće i plinovito stanje te plazma.

Ono što je malo poznato jest da liderstvo, baš poput elemenata periodne tablice, također dolazi u petom stanju materije: “suprafluidnost” – stanje koje se odnosi na društvene uloge u timu. Suprafluidnost igra posebno važnu ulogu jer izravno utječe na sva ostala agregatna stanja i određuje mogu li pojedinačne (liderske) kompetencije imati utjecaj ili ne.

Helga Pattart-Drexler, voditeljica odjela Executive Education na WU Executive Academy, govori o kvaliteti “suprafluidnosti” u liderstvu i kako društvene uloge oblikuju upravljačke odluke u stvarnom životu.

Kruto, tekuće i plinovito stanje te plazma: svi znamo ta stanja tvari. Ali jeste li čuli za suprafluidnost? U prirodi se suprafluidnost pojavljuje samo u heliju i litiju. U kompanijama je to, nažalost, jednako rijetko. Suprafluidnost opisuje čestice koje su u stanju bez trenja: u savršenoj su ravnoteži. U timu je takvo suprafluidno stanje postignuto kad je sve dobro uravnoteženo i sposobno raditi u punom protoku, a da ga ne ometaju sukobi ili točke trenja. Da bi postigao takvo stanje, svaki član tima mora ispuniti ulogu koja njima najviše odgovara i idealno dopuniti uloge ostalih članova tima.

Za više informacija o leadership programima WU Executive Academy posjetite executiveacademy.at

- Kod zapošljavanja često razgovaramo o zadacima, kompetencijama i funkcijama. Vrlo malo menadžera za ljudske resurse i regrutera popunjava položaje u timu na osnovu društvenih uloga koje im u timu nedostaju - objašnjava Helga Pattart-Drexler, voditeljica odjela Executive Education na WU Executive Academy.

To je pogreška jer su društvene uloge u timu jednako dio 'periodne tablice liderstva' koju je razvila Helga Pattart-Drexler i njezin tim, koliko i tvrde i meke vještine, metodološka kompetencija i sposobnost vođenja. Činjenica da se ova periodična tablica vrlo uspješno primjenjuje u prilagođenim treninzima korporativne izvršne vlasti i timova dokaz je održivosti sustava.  

Uloga je ključna

Kad projekti propadnu, nedostatak stručnog znanja često nije razlog, već loše planirani, neučinkovit tijek rada i prešutnih sukoba interesa unutar tima. Među potencijalnim uzrocima neuspjeha, društvene se uloge koje prihvaćaju članovi tima (često nesvjesno) previđaju, a rukovoditelji ih rijetko analiziraju. Britanska istraživačica Raymond Meredith Belbin je 1970-ih razvila metodu za vođenje timova u sklopu koje je utvrđivala različite uloge u timu. U ovom je modelu ključno da su uloge dodijeljene prikladnim ljudima koji, kao rezultat toga, mogu optimalno provoditi svoje talente na tom položaju. Svaka uloga ima određene snage i slabosti. Ključno je da i menadžeri utvrde svoju vlastitu ulogu i optimalno doprinesu timu u skladu sa svojim snagama te stvore prostor potreban za sve članove tima kako bi ostvarili svoj potencijal.

Voditelji trebaju biti pažljivi kako bi izbjegli zamku miješanja uloge s osobnošću osobe. Uloge se mijenjaju kad se sastav ili uvjeti grupe promijene dok članovi nesvjesno prihvaćaju nove uloge ili prilagođavaju postojeće. Što se tim svjesnije bavi raspodjelom uloga, to će biti učinkovitiji u pogledu raspodjele uloga i zadataka. Ako postoje napetosti i sukobi, treba ih shvatiti ozbiljno kao potencijalne pokazatelje da bi mogao postojati ozbiljan problem s grupom ili njenim sastavom. Stoga nije preporučljivo kriviti pojedine članove tima jer je lako moguće da oni jednostavno nisu u mogućnosti iskoristiti svoje talente u ulozi koja im je dodijeljena.

'Suprafluidno' stanje tvari: društvene uloge u timu

Organizator (Org)

Ima uvid u širu sliku, pokazuje u kojem smjeru treba ići u planiranju, orijentiran na rezultate i ambiciozan, osigurava da se zadaci i planovi ostvaruju.

Prednosti: fleksibilan i pouzdan, marljiv timski igrač, voli organizirati stvari, daje stvarima strukturu.

Šef (Boss)

Vodi i motivira grupu, pruža strukturu i orijentaciju, radi na stvaranju kohezije tima, nudi podršku kad god može.

Prednosti: proaktivan, voljan riskirati, donosi odluke, vjeruje u snage članova tima.

Konzultant (Cons)

Kontinuirano analizira okvirne uvjete i u skladu s tim daje preporuke, savjetuje članove tima.

Prednosti: brzo uči i sposoban je prilagoditi se novim situacijama, empatičan i sposoban razmišljati ‘u hodu’.

Entuzijast (Ent)

Stvara zabavnu i opuštenu atmosferu u timu, nadahnjuje i motivira druge.

Prednosti: istinski timski igrač, optimist uvjeren u pozitivan ishod, može motivirati druge zbog svojih snažnih komunikacijskih vještina.

Umjetnik (Art)

Postavlja nekonvencionalna pitanja, pomaže drugima da steknu nove perspektive, djeluje impulzivno.

Prednosti: kreativan i vrlo komunikativan, otvoren i ne odupire se rizicima, motivira druge, voli donositi odluke.

Proizvođač (Make)

Uvijek provodi korake, izvršava stvari, ne boji se izazova, motivira druge da pri djelovanju daju najbolje od sebe.

Prednosti: otporni i disciplinirani, sposobni motivirati sebe i druge.

Pomoćnik (Help)

Rođen je da pomogne drugima, najugodnije se osjeća u ulozi njegovatelja, uvijek je tu kad je pomoć potrebna.

Prednosti: empatičan, ne ustrajava se od teških tema, proaktivno nudi pomoć, ne postavlja se iznad nekog zadatka.