05. siječanj 2021.

Povezano planiranje - Ključan korak za adekvatnu reakciju na budućnost i tržišne promjene

Povezano planiranje transformira način tvrtkina rada tako da omogućava koordinaciju u stvarnom vremenu i ujedinjenje veće količine informacija   

Piše: Maja Vištica, viša savjetnica u Deloitteovu Odjelu poslovnog savjetovanja

Danas je glavno pitanje kompanija kako biti dovoljno agilan da bi se mogli predvidjeti različiti scenariji, primjerice utjecaj lockdowna na prihode, maržu ili troškove poslovanja i to kako će ova kriza utjecati na tvrtkinu dugoročnu profitabilnost. Odgovore može ponuditi povezano planiranje, metoda kojom se ruše barijere između financijskog, korporativnog i operativnog planiranja

Kontinuirano planiranje jedna je od najvažnijih komponenata svakodnevnog poslovanja svih kompanija, od najmanjih pa sve do najvećih korporacija. U današnjim ekonomskim prilikama situacija na tržištu takva je da su promjene brze i česte, stoga si kompanije više ne mogu priuštiti luksuz dugotrajnog testiranja i primjene novih inicijativa. Globalne kompanije imaju isti cilj: biti agilne i brzo reagirati na nestabilnost tržišta i promjenjive zahtjeve potrošača, pogotovo u trenutačnoj kriznoj situaciji koja se javlja ili će se pojaviti u gotovo svim segmentima na tržištu. Zbog toga se odluke moraju donositi brzo i efikasno.

U prošlosti dugoročni su se planovi temeljili na očekivanjima od tri do pet godina, pri čemu su lideri razmatrali tadašnju situaciju na tržištu i na temelju toga donosili procjene. Takvi planovi u pravilu nisu bili dovoljno fleksibilni i otporni na brze promjene ključnih pretpostavki primijenjenih tijekom njihove izrade. Jednako tako, tradicionalnim planiranjem, koje se danas još primjenjuje u velikom broju kompanija, teško se adekvatno integriraju različiti planovi u jednu cjelinu. Zato, kao i zbog toga što se i dalje upotrebljavaju zastarjeli alati te se planovi stvaraju odvojeno jedan od drugoga, nije moguća sveobuhvatna reakcija na eksterni ili interni poremećaj.

Jedinstveni skup podataka

Situacija s kojom se svijet susreće zbog bolesti COVID-19 samo je dodatno produbila promišljanja lidera kompanija o tome da je poslovna agilnost presudna za uspjeh. Više nego ikada tvrtkama je potreban uvid u budućnost kako bi se pravodobno donijele odluke s obzirom na ekonomske uvjete. Liderima kompanija potreban je jedinstven skup podataka koji će im u stvarnom vremenu omogućiti donošenje dobrih odluka i predviđanje ishoda. Glavno je pitanje kako biti dovoljno agilan da bi se mogli predvidjeti različiti scenariji, primjerice utjecaj lockdowna na prihode, maržu ili troškove poslovanja. Kako će ova kriza utjecati na tvrtkinu dugoročnu profitabilnost?

Odgovori na ta i niz drugih pitanja mogu se dobiti prihvaćanjem fleksibilnijeg i inteligentnijeg pristupa planiranju, što tvrtkama omogućuje ponovno otkrivanje načina kako najbolje funkcionirati u dinamičnom okružju. To će liderima u svakom trenutku osigurati jasan pregled na tvrtkino cjelokupno poslovanje. Kad se uvede jedinstveno odlučivanje i poboljša produktivnost planiranja i odlučivanja, tvrtke mogu brzo reagirati na poremećaje i ponovno uspostaviti kontinuitet na tržištu koje se brzo mijenja.

Planiranje novog doba

Povezano planiranje jest 'planiranje novog doba' koje kompanijama omogućuje bolji uvid u poslovanje, poboljšava produktivnost, smanjuje vrijeme ciklusa planiranja te daje bolje informacije za odlučivanje. Pristupom povezanog planiranja omogućeno je povezivanje podataka, ljudi i planova u kompaniji. Tri ključne potrebe koje povezano planiranje mora zadovoljiti najbolja su potpora za informirane odluke, produktivnost i brzina. Taj način planiranja primjenjuje se u svim aspektima poslovanja, od financija, planiranja prodaje i opskrbnog lanca, marketinga do upravljanja ljudskim potencijalima i talentima u organizaciji. Njime se ruše zastarjele barijere kako bi se smanjila neučinkovitost financijskog, korporativnog i operativnog planiranja. Osim toga, ključna je prednost tog modela standardizacija planiranja i izvještavanja.

U stvarnom vremenu

Povezano planiranje transformira način tvrtkina rada omogućavajući koordinaciju u stvarnom vremenu i ujedinjenje veće količine informacija. Glavni je cilj stvaranje povezanih modela poslovanja kojima će se simulirati budućnost tvrtkina poslovanja i projekcija raznih mogućih scenarija. Tako se otvara prostor pravodobnom reagiranju na tržišne fluktuacije, što je posebno važno za grupacije koje se sastoje od velikog broja tvrtki ili tvrtke koje su geografski prilično raširene.

Prednost je te vrste planiranja što njegova primjena ne isključuje ni jednu industriju. Danas postoje softverska rješenja za povezano planiranje koja se upotrebljavaju u više od pedest industrija. Ipak, industrije poput telekoma, bankarstva, osiguranja ili prehrambene i maloprodajne industrije prve su uvele povezano planiranje u svoj poslovni model.

Digitalna transformacija

Uvođenje povezanog planiranja u poslovanje poduzeća usklađeno je s digitalnom transformacijom, koja sve više uzima maha. Ipak, valja napomenuti kako uvođenje odabrane platforme za povezano planiranje ne znači potpunu transformaciju ili zamjenu postojećih sustava. Glavni cilj uvođenja alata i/ili platformi za kontinuirano planiranje jest integracija u postojeći sustav poslovanja i ostvarivanje učinkovitijeg rada i sinergije.

Drugim riječima, aplikacije za povezano planiranje nisu zamjena za postojeće integrirane poslovne informacijske sustave (Enterprise Resource Planning Systems) i ostale specifične poslovne aplikacije. Uloga aplikacija za povezano planiranje jest integracija eksternih podataka i svih raspoloživih podataka unutar kompanije, njihova upotreba u izradi i ažuriranju integralnih planova poslovanja te donošenje najboljih mogućih poslovnih odluka u najkraćem mogućem roku.

Zaposlenici – pokretači promjene

Suradnja među odjelima ostvaruje se neometanim i transparentnim protokom informacija. U današnjemu poslovnom svijetu izazov je držati tim 'na istoj strani', zato se tvrtke sve više oslanjaju na tehnologiju i suvremena rješenja. Međutim, jasno je da tehnologija nije jedini uvjet za ostvarenje dobre suradnje među zaposlenicima.

Stoga se postavlja pitanje kako postići adekvatnu razinu zajedničkog planiranja osim korištenjem adekvatne platforme i kreiranjem 'idealnih' tehničkih uvjeta. Ključ svega jest provesti kulturnu promjenu u tvrtki. Naime, da bi se zaposlenici zaista povezali i poslovno surađivali i da bi se relevantne informacije pravodobno dijelile, treba redefinirati postojeće procese i odnose. Glavnu ulogu u tome ima vodstvo kompanije koje primjerom treba voditi svoje timove i tako ih motivirati na promjenu.