08. travanj 2020.

Pravna potpora: Kako pravnici mogu pomoći poduzetnicima da prevladaju koronakrizu

Kriza prouzročena bolešću COVID-19 neusporediva je s bilo kojom drugom krizom koju poslovni svijet pamti, a prve su procjene da će imati veće i dublje efekte od financijske krize 2007./2008.   

Piše: Jelena Bošnjak, voditeljica razvoja poslovanja CMS-a Hrvatska

Tri su faze krize prouzročene bolešću COVID-19: zdravlje, preživljavanje i oporavak. Trenutačno smo u fazi glavnog fokusa na zdravlje. Stabilizacija tržišta tek nas očekuje, ali poslovna zajednica svjesna je da su teške odluke pred njom. Multidisciplinarni pristup i oprezan, ali hrabar savjet bit će na cijeni

Svjetska gospodarska zajednica proživljava stanje za koje nemamo dostupne primjere iz prošlosti, ne postoje smjernice, nema pravila. Kriza prouzročena bolešću COVID-19 neusporediva je s bilo kojom krizom koju pamti poslovni svijet, a prve su procjene da će imati veće i dublje učinke od financijske krize 2007./2008. Naše je gospodarstvo naviknuto na krize i jedno je sigurno: i ova će kriza završiti. Možda bolje od bilo koje stabilnije ekonomije na svijetu, mi točno znamo koji nas put oporavka čeka, pa čak i koji su mogući raspleti ovoga čudnog scenarija.

Od svih industrija kojima prijeti vrlo visoka izloženost negativnim učincima trenutačne krize, a s obzirom na to koliki je udio turizma u našem bruto društvenom proizvodu, predviđa se da će u Hrvatskoj najveće izazove trebati svladati u turizmu i ugostiteljstvu.

Druge industrije koje se spominju kao najugroženije jesu avioprijevozništvo, maloprodaja – poglavito neprehrambenih proizvoda, financijska i automobilska industrija te općenito proizvodnja. Krizu će neizbježno osjetiti svi članovi našeg društva, ali popisu najugroženijih sektora još dodajemo poljoprivredu i šumarstvo. U tom kontekstu mnoge su vlade diljem svijeta najavile i objavile pakete gospodarskih mjera koji bi trebali pomoći trgovačkim društvima da prođu kroz te tri identificirane faze krize prouzročene bolešću COVID-19: zdravlje, preživljavanje i oporavak.

Najzahtjevnije – procjena rizika

U prvoj fazi, osigurati i sačuvati zdravlje, našla se većina prvih upita koja su trgovačka društva slala svojim odvjetnicima. Što novonastala situacija znači za radne odnose, koje poslovne poteze poduzetnika može opravdati ova kriza, koja je dokumentacija potrebna da poprati rad na daljinu, tj. rad od kuće?

Postavljala su se pitanja povezana sa zaštitom osobnih podataka, zaštitom potrošača, pravom na informacije te (javnom) nabavom strateških proizvoda. Odvjetnici su proučavali pitanja više sile, moratorija na otplate, regulacije cijena, dogovora između konkurenata. Pregovara se o uvjetima zakupa, a uza zakupnike i zakupodavce najzabrinutija su bila trgovačka društva iz maloprodajnog sektora, i to prije svega neprehrambenih proizvoda, te proizvođači s velikim pogonima, hoteli s velikim nekretninskim resursima, farmaceutska društva i distributeri.

Taj prvi nalet pitanja gospodarstvenika, koji je tekao pod kapom održavanja zdravlja svih uključenih u našu ekonomiju, sadržavao je veliki element procjene rizika. S ovom krizom nalazimo se na dosad neistraženom području, pa je upravo procjena rizika, koja je sastavni dio pravne usluge, postala i njezin najnezahvalniji dio. Tu se postavljaju i prva pitanja o ritmu otplate dugova, sezonskim radnicima, mogućnostima državnih potpora, ali i logistička pitanja – o fizičkoj prisutnosti svjedoka ili direktora iz inozemstva. U ovoj fazi počinje se naveliko govoriti o očekivanim paketima pomoći, tj. potpori koja će biti potrebna u fazi stabilizacije i preživljavanja. Stječe se dojam da se lobira na sve strane, citiraju se paketi mjera drugih država, sve je više dionika uključeno u javnu raspravu. Konkretne mjere ostaju u domeni najave ili prvog pokušaja, a trgovačka društva pokušavaju se snaći u šumi informacija i pitaju za smjernice.

'Pakiranje' paketa

U drugoj fazi, preživjeti višemjesečnu sušu, Hrvatska je ušla u duboko promišljanje o tehnikama preživljavanja. Budući da su države ovisne o uspješnim poduzetničkim pričama, većina je vlada diljem svijeta najavila i/ili donijela pakete izmjena i dopuna zakona i podzakonskih propisa čiji je cilj ublažiti sadašnji strmoglav pad ekonomskih subjekata.

Ti su se paketi donosili i još se donose uz obećanja o pružanju bezrezervne potpore i pomoći gospodarstvenicima u svladavanju negativnih učinaka krize. Paketi, međunarodni i naši, uključuju odgodu plaćanja javnih davanja, moratorij na obveze prema bankama, odobrenje kredita za likvidnost, povećanje raspodjele za različite financijske instrumente, izmjene zakona o poticanju ulaganja, odgodu plaćanja članarina, stabilizaciju tečaja i osiguranje likvidnosti. U ovoj fazi pravne službe traže pomoć s pregledom, aktivacijom i uživanjem dostupnih mjera i u Hrvatskoj i u drugim zemljama u kojima posluju.

Poduzetnici pokušavaju pronaći rješenje za svoje planove otplate, a pitanja o likvidnosti prate upiti o mogućnostima budućeg restrukturiranja. Ulaže se izniman napor u pronalazak rješenja za očuvanje radnih mjesta i održivost ugovora kako bi se održali kontinuitet i sigurnost poslovanja. Poduzetnici se ponajviše raspituju o paketima potpore vezane uz isplatu plaća radnicima i paket poreznih mjera, ali i o državnim potporama općenito.

Uravnotežena pravna i porezna potpora ključne su u osjetljivim trenucima druge faze, poglavito ima li se na umu da su trgovačka društva koja najviše pridonose stabilnosti sustava istodobno ranjiva na više tržišta. Ta su tržišta različito regulirana i različito se 'spašavaju', a učinci se nemilosrdno prelijevaju iz jurisdikcije u jurisdikciju. Povećan je interes za međujurisdikcijske preglede režima rada sudova i drugih tijela, poput Agencije za zaštitu osobnih podataka i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Pravne službe diljem regije bave se uravnoteživanjem mješavine pitanja između svega povezanoga s COVID-19 i natruha nastavljanja redovitog poslovanja.

Optimizam i posustajanje

Sentiment se kreće od optimizma i energičnosti do blagog posustajanja, zbog čega je pritisak na vanjske suradnike i savjetnike sve veći. U ovoj fazi, koja prethodi ponovnom procvatu tržišta i stabilizaciji, neka će društva morati pojedinim mjerama restrukturirati svoje poslovanje. U tim slučajevima i u toj zahtjevnoj i odgovornoj fazi stabilizacije obraćaju se spremnim timovima stručnjaka, ne samo za insolvencijsko pravo nego i šire, za prava društava i trgovačko pravo, radno pravo, bankarstvo i financije te poreze.

Tako sastavljeni timovi mogu istodobno sagledati sve aspekte zahtjevnih, često međunarodnih projekata konsolidacije poslovanja. Uz potrebu restrukturiranja raste potreba za potporom financijskotehnološkim društvima i e-poslovanju općenito. Ta društva elegantno zaobilaze zapreke s kojima se susreće njihova 'fizička' konkurencija pa s pomoću dostavnih službi i logističkih centara raste njihova potreba za pravnom podrškom. Savjeti koji njima trebaju uključuju pravna i porezna pitanja te ona o cjelokupnom poslovanju. Učestalost tih upita budi nadu u kraj krize i početak oporavka.

Kotač se mora vrtjeti

Treća faza, oporavak, i to kakav, tek slijedi. Na razini pojedinaca i malih poduzetnika ta će se faza aktivirati kad osjetimo da su prihodi (opet) stabilni, a potrošnja poticana i prisutna. Kotač gospodarstva ​neizbježno će se nastaviti vrtjeti, ali bit će potrebno konkretno vrijeme za njegov potpuni zamah. Ta će faza ovisiti o tome koliko je gospodarstvo bilo spremno za nove udarce, je li na vrijeme planiralo i je li bilo odlučno. Oporavak je neizbježan. Tržište će opet biti željno usluga, robe i radova; opet ćemo se smijati 'problemima' zemalja Prvog svijeta. Okružje u kojem je gospodarstvo ranjeno, ali je sentiment oporavka ipak prevladao, stvorit će nova partnerstva i nove mogućnosti. Preživjela i restrukturirana društva te novi igrači koji će se tek pojaviti (ili potvrditi) na tržištu birat će između dva moguća puta daljnjeg razvoja – partnerstva na postojećim tržištima ili uspostavljanje novih niša.

Očekujemo da će porasti potreba za pravnom pomoći u vezi s raspolaganjem nekretninama, razvojem logističkih centara i kreditnim linijama za ulaganje i obnovu. Očekujemo da će dodatno ojačati i koncept zajedničkih pothvata – joint venture.

Povećat će se potreba za pravnom potporom zbog novog vala prodaje nenaplatnih kredita, što istodobno znači jačanje uloge pojedinih igrača u financijskoj industriji. Novi igrači, pri čemu se posebno ističu mogućnosti koje se nameću svijetu financijske tehnologije, TMC-ja i informacijske tehnologije, trebat će potporu u postavljanju pravila za nova, dosad nerazvijena tržišta.