13. svibanj 2021.

Pribanić i Ljevar: Kako napisati zahtjev za povrat preplaćenih kamata od leasing kuća

auto na leasing   

Omogućen povrat svim korisnicima preplaćenih kamata koje su naplaćivale leasing kuće

Zagrebački odvjetnici Danijel Pribanić i Dora Ljevar dali su osvrt na iznimno važnu odluku HANFA-e o tome kako su leasing kuće godinama naplaćivale više kamate domaćim poslovnim subjektima i fizičkim osobama. Odvjetnici su pojasnili što korisnici leasinga mogu učiniti u ostvarivanju svojih prava. Njihovu izjavu prenosimo u cijelosti.

-Prije manje od mjesec dana HANFA je objavila rješenja protiv osam najvećih leasing kuća u Hrvatskoj. U opsežnim rješenjima na desetke stranica opisano je kako su leasing kuće od 2008. godine pa sve do kraja prošle godine naplaćivale više kamate od onih koje su smjele prema ugovorima.

Svi se korisnici leasinga, bez obzira na to je li im ugovor o leasingu aktivan ili su leasing već otplatili u cijelosti, smiju obratiti leasing kući sa zahtjevom za obračunom kamata i povratom preplaćenih kamata. Ne postoji praksa o tome hoće li leasing kuće pokušati naplatiti takav obračun korisnicima leasinga, što bi bilo suprotno prijedlogu HANFA-e za potrebom dobrovoljnog ispunjenja obveza prema korisnicima leasinga.

Ovo se odnosi na sljedeće leasing kuće:

  • BKS – leasing Croatia
  • Erste&Steiermaerkische S-Leasing
  • Impuls Leasing
  • Mercedes Benz Leasing Hrvatska
  • HETA Asset Resolution Hrvatska
  • OTP Leasing
  • PBZ-LEASING
  • UniCredit Leasing Croatia

Leasing kuće su povećale iznose rata i obroka leasinga zbog promjena na tržištu refinanciranja od 2008. godine nadalje. Pritom su se pozivale na opće odredbe ugovora, za što je HANFA smatrala da se ne radi o nečemu s čime je prosječni korisnik leasinga mogao računati kao mogućim rizikom prilikom ugovaranja leasinga. Kako su korisnici leasinga mahom poslovni subjekti, a ne samo fizičke osobe, HANFA je proširila zaštitu koja bi inače pripadala samo fizičkoj osobi - potrošaču, te uključila i pravne osobe koje su koristile uslugama leasinga.

Leasing društva će svako za sebe odlučiti kad će početi isplaćivati preplaćene kamate. HANFA nije obračunala razlike kamata za vraćanje korisnicima leasinga po pojedinačnim ugovorima, nego bi to trebale napraviti leasing kuće. Svaki korisnik leasinga u razdoblju od 2008. godine do danas, bi trebao od leasing kuće zatražiti obračun preplaćenih kamata kao prvi korak u ostvarivanju povrata.

Za slučaj da leasing kuća odbije povrat ili ne da zatražene podatke, korisnik leasinga treba donijeti odluku o pokretanju sudskog postupka. HANFA je predložila leasing kućama da izračun i povrat provedu dobrovoljno, za što se, kako mediji prenose, za sada odlučio samo UniCredit Leasing Croatia.

HANFA nije dodatno i kažnjavala leasing kuće upravo s očekivanjem da će leasing kuće dobrovoljno ispuniti svoje obveze prema korisnicima. HANFA je naložila i promjene u obrascima koji se koriste za sklapanje ugovora o leasingu, kako bi se povećala zaštita prava korisnika u budućnosti. Leasing kuće imaju pravo pokrenuti upravne sporove protiv rješenja HANFA-e pred upravnim sudom. Izvjesno je da će tužbu podnijeti većina leasing kuća, propitujući ovlast HANFA-e da kao tijelo koje nije pravi sud, odlučuje o ništetnosti ugovora civilnog prava.

Iako se nepravilnosti odnose na razdoblje od 2008. godine pa sve do danas, treba imati na umu i eventualni nastup zastare. Moguće je i da će sudovi po uzoru na sporove o CHF kreditima, odrediti da zastara zapravo nije ni nastupila jer je HANFA o tome odlučila tek prije mjesec dana, iako sama HANFA spominje nastup zastare u svojim rješenjima i vezuje je za plaćanje pojedinih rata i obroka leasinga. Pomicanjem početka zastare na travanj 2021. godine, omogućilo bi se podnošenje tužbi svima kojima leasing kuće ne bi dobrovoljno vratile preplaćene iznose još godinama u budućnosti, ali je za sad prerano o tome spekulirati jer ne postoje sudski sporovi povodom ove teme.

U dopisu leasing kući, korisnik leasinga treba navesti podatke o ugovoru i tražiti obračun preplaćenih kamata i njihov povrat. Dopis se šalje e-mailom zbog brzine, ali uvijek i preporučenom pošiljkom s povratnicom. Prije slanja dopisa leasning kući, korisnik treba još jednom provjeriti postoji li već neka uputa o načinu podnošenja zahtjeva na internetskoj stranici leasing kuće, što za sad nije slučaj.

Podnošenje zahtjeva ne iziskuje nikakve posebne troškove osim troškova poštanske pošiljke, a leasing kuća smije odbiti dostavu podataka svim korisnicima. Samo mali broj korisnika leasinga koji su fizičke osobe - potrošači, imaju pravo dobiti obavijest od leasing kuće u roku 15 dana.

Tekst koji korisnici mogu koristiti kao pomoć u sastavljanju dopisa je u nastavku.

 

***

Leasing kuća - puni naziv:

E-mailom na adresu leasing kuće objavljene na internetskoj stranici:

Preporučenom poštom na adresu leasing kuće:

Mjesto, datum:

Predmet: Zahtjev za povrat preplaćenih kamata - odluka HANFA-e od dana 22. travnja 2021. godine

Poštovani,

povodom odluke HANFA-e od 22. travnja 2021. godine, molimo vas obračun preplaćenih kamata po ugovoru broj [upisati broj ugovora o leasingu], i njihov povrat na bankovni račun broj [upisati IBAN korisnika leasinga], koji se vodi kod banke [upisati naziv banke korisnika leasinga], bez odgode, a najduže u roku od 30 dana.

Obračun sastavite bez dodatnih troškova za nas kao korisnika leasinga, s obzirom na okolnosti slučaja i zaključak HANFA-e o ništetnosti odredbi ugovora, prema kojem ste provodili povećanja kamate.

U slučaju odbijanja postupanja po našem zahtjevu, morat ćemo podnijeti tužbu sudu i o svemu ćemo obavijestiti HANFA-u.

S poštovanjem,

Korisnik leasinga:

Direktor / Fizička osoba:

***

 

---