18. listopad 2019.

Reputacijski menadžment: Kako zatražiti Google da vas tu i tamo zaboravi

Kazne GDPR    foto Getty Images/istockphoto

Piše: Natalija Parlov Una

Reputacija je, najjednostavnije rečeno, odraz načina na koji vas doživljavaju različite interesne skupine. Osobna ili korporativna reputacija, ona je strateška imovina koja se može koristiti za postizanje konkurentske vrijednosti, u svojstvu „omekšivača negativnih vijesti“ ili kao nematerijalni kapital. Reputaciju je uvijek potrebno identificirati kao faktor rizika kojim treba upravljati i kojeg treba pomno planirati. Rizik od gubitka reputacije najčešće nastaje kao posljedica nepovoljnih događanja kojima ste vi ili vaša organizacija izloženi.

Reputacijski menadžment jedno je od zahtjevnijih područja upravljanja rizicima zbog svoje teške predvidljivosti i upravljivosti u digitalnom okruženju. Da su rezultati pretraživanja objava na digitalnim kanalima gotovo pa uklesani u kamen potvrdila je i prošlotjedna presuda u korist Googlea kojom je Sud EU odlučio da se propisi EU koji se odnose na uklanjanje poveznica na internetskim tražilicama ne mogu primjenjivati izvan granica EU. No, cjelokupna presuda i njeno obrazloženje ukazuju na preostale mogućnosti ostvarivanja „prava na zaborav“.

Ipak, zapamtite jedno prije no što krenete sa zahtjevima za uklanjanjem rezultata pretraživanja: svaki rizik je prilika i svaka prilika je rizik!

Pomno razmotrite hoće li vam uklanjanje rezultata donijeti korist ili zapravo gubitak jer je najčešća greška u reputacijskom menadžmentu zapravo kriva procjena o klasifikaciji samog reputacijskog rizika i (ne)povoljnog događanja: je li ono zapravo pozitivno ili negativno po Vas? Najveći svjetski marketinški stručnjaci nikad nisu promijenili svoj stav o dvije uvriježene tvrdnje: „Svaka reklama je reklama“ i „Uvijek čitaj i između redaka“. Osnovni korak za tu vrstu procjene je da prvo jako dobro definirate tko je zapravo vaša interesna (ciljna) skupina i koje informacije o vama njoj predstavljaju povoljne indikatore. S obzirom da se ipak radi o reputacijskom menadžmentu, procjene povoljnosti indikatora prepustite objektivnim statističkim metodama kako biste osigurali da vas ne zasljepljuje vlastita subjektivnost i strah od nedjelovanja kod osjećaja mogućeg gubitka reputacije.

Presuda suda i njeno obrazloženje

Sud EU u presudi broj C-507/17 od 24. rujna 2019. godine zaključio je da prema važećim pravnim propisima EU ne postoji obveza brisanja osjetljivih informacija na svim verzijama (baznim domenama) Google pretraživača već samo na verzijama koje su aktualne unutar EU.

Uz glavno obrazloženje presude, pojasnio je i da pravni okvir EU obvezuje pretraživač Google da u svim verzijama koje se koriste unutar EU poduzme odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere koje bi osigurale zaštitu temeljnih prava svakog pojedinca. Te bi mjere, nakon uklanjanja poveznica unutar EU, trebale onemogućiti pristup ili barem obeshrabriti internetske korisnike koji iz neke od država članica EU pokušavaju pristupiti rezultatima pretraživanja preko verzije tog pretraživača izvan granica EU. Za provjeru primjene tih organizacijskih i tehničkih mjera zaduženi su nacionalni sudovi država članica EU.

Zaključno Sud objašnjava, da iako pravo EU ne nameće obvezu uklanjanja poveznica na svim verzijama pretraživača, ono ga niti ne zabranjuje. Drugim riječima, tijela država članica ostaju nadležna za provedbu u skladu s nacionalnim standardima zaštite temeljnih prava vodeći računa o balansu između prava pojedinca na poštivanje njegove privatnosti i zaštite osobnih podataka i prava na slobodu informiranja te prema potrebi donose odluke i naloge operatoru pretraživača da ukloni poveznice na svim njegovim verzijama.

Kako zatražiti Google da ukloni rezultat pretraživanja

Postupak podnošenja zahtjeva za uklanjanje poveznica s Googlea ili drugih internetskih stranica opisan je ovdje i razlikuje tri kategorije informacija za koje je moguće zatražiti uklanjanje. Prva kategorija je uklanjanje općenitih informacija za koje smatrate da su sporne, druga kategorija je uklanjanje osobnih informacija i podataka i treća kategorija je uklanjanje zastarjelog sadržaja.

Uklanjanje općenitih informacija s Googlea ili drugih internetskih stranica

Prije svega morate biti sigurni želite li ukloniti informacije samo s Googlea ili drugih internetskih stranica jer to implicira i značajno više koraka u provedbi. Potom morate znati iz kojeg izvora potječu informacije postavljene na internetske stranice te utvrditi tko kontrolira izvor informacija. Ovdje je dostupno objašnjenje o identifikaciji izvorne adrese i uklanjanju rezultata pretraživanja.

Korisnici obično zahtijevaju uklanjanje poveznica i s Googlea i drugih internetskih stranica, te se ti postupci moraju pokretati odvojeno. Nevezano uz vrstu postupka, u zahtjevu je bitno naglasiti da li informaciju koju želite ukloniti kontrolirate vi ili treća strana. Ovdje možete naći upute za oba postupka, a na istoj poveznici su i upute na koji način možete podnijeti zahtjev za uklanjanje slika s Googlea ili općenito weba.

Uklanjanje osobnih informacija i podataka

Ukoliko želite s Googlea ili drugih internetskih stranica ukloniti poveznice koje sadržavaju vaše posebno osjetljive informacije i podatke prvo morate provjeriti jesu li informacije zaštićene u Googleovoj dobrovoljnoj Politici uklanjanja poveznica koja se nalazi ovdje. Informacije koje se mogu ukloniti jednostavnim zahtjevom su broj bankovnog računa, nacionalni osobni ID broj (OIB), povjerljivi medicinski podaci, slike vašeg potpisa, seksualne eksplicitne slike koje su postavljene na Internet bez vašeg pristanka i druge informacije koje bi mogle predstavljati prijetnju za krađu identiteta, financijsku prijevaru i slično. Dobrovoljna Politika uklanjanja poveznica ne pokriva uklanjanje informacija kao što su datum rođenja, adresa, telefonski broj, te vaše osobne slike, slike kuće ili vaše obitelji (osim ako nisu seksualno eksplicitne). U tom se slučaju podnosi gore naveden zahtjev za uklanjanje općenitih informacija.

Uklanjanje zastarjelog sadržaja

Ovdje je opisan postupak uklanjanja zastarjelih sadržaja stranica i alat (ovdje) putem kojeg je moguće podnijeti i taj zahtjev. Navedena poveznica ne koristi se za uklanjanje informacija za koje mislite da su pogrešne, loše, protuzakonite i slično već za uklanjanje te vrste informacija postupate u skladu s gore navedenim zahtjevom za uklanjanje općenitih informacija.

Autorica
Natalija Parlov Una 
Doktorandica Međunarodnih odnosa i stručnjakinja za informacijsku sigurnost i bihevioralni digitalni marketing. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja informacijske sigurnosti, bihevioralnog marketinga, plasmana na vanjska tržišta i međunarodnih odnosa. Konzultantica je inozemnim i domaćim tvrtkama te institucijama u poljima procesne forenzike, informacijske sigurnosti, bihevioralne marketinške analitike te uvođenja sukladnosti s europskom pravnom regulativom. Auditorica je sustava upravljanja informacijskom sigurnosti (ISO 27001), sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001) te sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ISO 37001) najveće njemačke certifikacijske kuće TÜV NORD. Direktorica je dviju tvrtki: PARLOV Digital Intelligence za bihevioralni digitalni marketing te APICURA Business Intelligence za informacijsku sigurnost i usklađivanje s europskom pravnom regulativom.

LinkedIn