25. siječanj 2021.

ROKOVI ZA IZVJEŠTAJE U 2021.: Evo koje financijske izvještaje i DO KADA morate predati Fini

financijski izvještaj   

Na stranicama Ministarstva financija objavljena je obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020., piše RRIF. Obavijest prenosimo u nastavku:

- Obavještavamo poduzetnike koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa da se slijedom još uvijek prisutnih posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan, vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske, godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. ili tijekom kalendarske godine 2020. predaju u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine, broj 43/20.).''

U skladu s navedenim krajnji rokovi predaje godišnjih financijskih izvješća za 2020. jesu:

 • Najkasnije do 30. lipnja 2021. godine - Dostava statističkih izvješća (bilanca, račun dobitka i gubitka, dodatni podaci), GFI–POD u Finu
 • Najkasnije do 30. lipnja 2021. godine - Matično društvo prijavljuje Registru godišnjih financijskih izvještaja obvezu konsolidacije
 • Najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine - Dostava financijskih izvješća za javnu objavu u Finu
 • Najkasnije do 31. listopada 2021. godine - Dostava konsolidiranih financijskih izvješća za javnu objavu u FINA-u

Podsjetimo, zbog posebnih okolnosti zbog pandemije bolesti COVID-19, Vlada Republike Hrvatske lani je donijela drugi paket mjera za gospodarstvo. Jedna od mjera je bila i odgoda roka predaje godišnjih financijskih izvještaja (GFI) poduzetnika za statističke i druge potrebe za 2019. godinu te ukidanje obveze plaćanja naknade za uslugu javne objave.

A kako konkretno izgledaju rokovi po vrstama poduzetnika i o kojim se točno izvješćima radi:

Fina - Financijski podaci za potrebe statistike GFI-POD

Trgovačka društva i svi obveznici poreza na dobit

 • Bilanca - 30. 06. 2021.
 • RDG i izvještaj o sveobuhvatnij dobiti - 30. 06. 2021.
 • Dodatni podaci - 30. 06. 2021.

Fina - Godišnji financijski izvještaji i druga dokumentacija za javnu objavu

Srednji i veliki poduzetnici te subjekti od javnog interesa

 • Godišnji financijski izvještaj - 31. 08. 2021. / 31.10.2021. (za konsolidaciju)
 • Godišnje izvješće - 31. 08. 2021. / 31.10.2021. (za konsolidaciju)
 • Odluka o utvrđivanju GFI - 31. 08. 2021. / 31.10.2021. (za konsolidaciju)
 • Odluka o raspodjeli dobiti/gubitka - 31. 08. 2021. / 31.10.2021. (za konsolidaciju)
 • Nefinancijsko izvješće - 31. 08. 2021. / 31.10.2021. (za konsolidaciju)

Mali i mikro poduzetnici i podružnice

 • Godišnji financijski izvještaj - 31. 08. 2021. / 31.10.2021. (za konsolidaciju)
 • Godišnje izvješće - 31. 08. 2021. / 31.10.2021. (za konsolidaciju)
 • Odluka o utvrđivanju GFI - 31. 08. 2021. / 31.10.2021. (za konsolidaciju)
 • Odluka o raspodjeli dobiti/gubitka - 31. 08. 2021. / 31.10.2021. (za konsolidaciju)

Neaktivni poduzetnici

 • Izjava o neaktivnosti - 30. 06. 2021.

SVI PODUZETNICI

 • Prijava poreza na dobit i drugi obrasci te izvješća u skladu s oporezivanjem dobiti - - 30. 06. 2021.