28. svibanj 2020.

Školica komuniciranja Melite Pavlek: Napravite mini proljetnu inventuru!

Osobna inventura   

Kada našu komunikaciju seciramo brižno i predano ostaje u zraku jedno jedino pitanje - Kako se mi uopće uspijemo sporazumjeti?!! Računajući na generalizacije, pretpostavljanja, brisanja i podrazumijevanja pravo je čudo što svijet tako dobro funkcionira. Ipak, povremeno je barem na osobnoj razini dobro napraviti mini proljetnu inventuru. I to upravo onu koja se odnosi na našu komunikaciju kada su generalizacije u pitanju.

Generalizacija je uopćavanje, stvaranje uopćenih zaključaka, mišljenja i govora. U generalizacijama nema ničeg konkretnog i jedinstvenog. Zapravo su generalizacije često primjer brzopletog zaključivanja iz pojedinačnih slučajeva. Generalizacije u našoj svakodnevici zaista mogu imati dvostruko djelovanje. Mogu nas spajati i razdvajati, a da bi bili konkretni i korisni pozivamo vas da sami testirate svoj govor. Pripazite danas kada u govoru koristite – uvijek, nikad, svi, nitko, sve ili ništa kako bi bolje razumjeli kako i sami često upadamo u zamku PREBRZOG ZAKLJUČIVANJA.

Generalizacije razdvajaju kada opisujemo neke druge i nešto drugo čega ne želimo biti dio - U ovoj firmi nitko nije uspješan! … ili Mene dovoljno ne cijene! Takve generalizacije puno više govore o nama i veoma jednostavno se daju neutralizirati pitanjem - Da li te baš nitko ne cijeni? 

Generalizacije povezuju kada se smatramo dijelom neke općenite priče jer onda vjerujemo u kolektivno dobro i zajedništvo. Najbolje nas povezuju upravo one u kojima podsvjesno sebi dajemo krila za neki novi hrabri poduhvat, poput - Ja mogu sve! Za mene ne postoji prepreka!

Sva silina generalizacija najbolje se vidi u pretjerivanju, skrivanju ili pretpostavci i zato nemojte umanjivati njihovu važnost. Generalizacije koje se odnose na skupine ljudi uvijek dovode do predrasuda, a onda i do stereotipa kojima robujemo kad ne vidimo drvo od cijele šume. Zato budite pažljivi i osvijestite vaše vrijednosti koje se kriju iza generalizacija.

Koristite generalizacije vezane uz MOGU, ZNAM, JESAM da osnažite generala u sebi za neke nove bitke i izbjegavajte ih kada bi mogli povrijediti ljude koji su vam bliski. Učinite ih svojim moćnim alatom, a ne svojim zatvorom ih kojeg ne vidite koliko je svaka situacija jedinstvena, mudra i korisna. Svi to možemo - izgeneralizirana poruka za kraj!