20. prosinac 2019.

Umjesto SOR-a idu potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva, evo što MORATE znati

piše Lider 
lider@lider.media
piše Lider [email protected]

Pri provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, a imajući u vidu promjene na tržištu rada, naglasak će biti na provedbi mjere Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo koja će mlade osnažiti za samostalan rad te im omogućiti prvo zapošljavanje/odrađivanje pripravničkog staža uz sklapanje ugovora o radu. Poručili su to u priopćenju iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ztražili smo ih i dodatno pojašnjenje što ta mjera konkretno znači i evo odgovora:  

Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo temelji se na ugovoru o radu.

Postupak odnosno aktivnosti nužne  za ostvarivanje potpore su sljedeće:

 • Poslodavac oglašava slobodno radno mjesto i odabire kandidata,
 • Poslodavac podnosi Zahtjev za dodjelu potpore s pripadajućom dokumentacijom kako bi se utvrdilo da li udovoljava propisanim kriterijima:
  • nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja,
  • zapošljavanje uz potporu dovest će do neto povećanja broja zaposlenih kod predmetnog poslodavca u broj zaposlenih unazad 12 mjeseci,
  • ukoliko ne dolazi do povećanja broja zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih unazad 12 mjeseci utvrđuje se radi li se o razlici koja je uvjetovana opravdano upražnjenim radnim mjestima (umirovljene, skrivljeno ponašanje radnika, dragovoljni odlazak radnika),
  • postoji li akt o plaći i je li predložena plaća u skladu s istim,
  • udovoljava li odabrani kandidat uvjetima da je osoba bez staža u zvanju za koje se traži potpora za pripravništvo i je li prijavljena u evidenciju nezaposlenih

Ukoliko su zadovoljeni svi kriteriji poslodavcu se odobrava potpora, šalje obavijest koje aktivnosti treba poduzeti da bi se potpisao ugovor o dodjeli potpore i izvršila isplata, a to je sklapanje ugovora o radu u trajanju od 12 mjeseci te prijava na HZMO

Po dostavi dokumentacije i instrumenta osiguranja potraživanja bianco-zadužnice potpisuje se ugovor kojim se reguliraju prava i obveze obje ugovorne strane poslodavaca/korisnika potpore i HZZ/davatelja potpore

HZZ se obvezuje isplatiti odobrena sredstava i redovito kontrolirati izvršavanje ugovornih obveza.

Poslodavac se obvezuje osigurati uvjete za neometano provođenje pripravničkog staža, redovito isplaćivati plaću i plaćati propisana davanja na obračunatu i isplaćenu plaću te HZZ-u dostavljati dokaze o izvršenim obvezama

Poslodavac se obvezuje javiti HZZ-u svako odstupanje od potpisanog ugovora poput raskida ugovora o radu od strane kandidata, nedolaska na posao ili prestanka rada poslodavaca.

Ugovorom se predviđa i postupanja u slučajevima kršenja i raskida ugovora, odnosno ne izvršavanja ugovornih obveza potpisnika ugovora

Prava i obveze između kandidata i poslodavac reguliraju se ugovorom o radu i u skladu sa zakonskim propisima iz područja radnih odnosa, prije svega Zakona o radu.