22. rujan 2020.

Vladine mjere: Tko se i kako može koristiti potporom od rujna do kraja prosinca

Za razliku od načina ostvarivanja potpora u prva tri mjeseca posebnih okolnosti, kad je jedan zahtjev obuhvaćao sva tri mjeseca, da bi dobio potpore do kraja 2020., poslodavac mora podnijeti zahtjev i ispuniti traženi uvjet za svaki mjesec za koji traži pomoć

Vlada je produljila razdoblje primjene mjera izravne pomoći poslodavcima namijenjene očuvanju radnih mjesta u posebnim uvjetima prouzročenima pandemijom koronavirusa. Riječ je o četirima mjerama koje će od rujna do prosinca 2020. provoditi Zavod za zapošljavanje. Za svaki oblik financijske pomoći propisani su krug potencijalnih korisnika, uvjeti i postupak ostvarivanja prava, za koje se radnike potpora može ostvariti, najviši mjesečni iznos pomoći po radniku i obveze poslodavca koji je ostvario taj oblik državne novčane intervencije.

Mikroposlodavci

Novčana pomoć mikroposlodavcima koji zapošljavaju do deset radnika (ili do devet radnika, upute nisu ujednačene) horizontalna je potpora koju mogu ostvariti svi gospodarski subjekti, uključujući i obrtnike, ako im je u usporednom razdoblju prihod smanjen za pedeset posto. Usporedno razdoblje za koje se prati pad prometa jest mjesec za koji se traži potpora u odnosu na isti mjesec prethodne godine, i to na temelju predanih obrazaca PDV-a. Za tromjesečne obveznike PDV-a pad prometa dokazuje se tromjesečnim obrascima PDV-a koji uključuju mjesec za koji se traži potpora u odnosu na isto tromjesečje 2019.

Poslodavci koji nisu radili 2019. pad prometa dokazuju usporedbom prometa u mjesecu za koji se traži potpora s prometom u veljači 2020. odnosno usporedbom prometa u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na prvo tromjesečje. Poslodavci koji nisu obveznici PDV-a dokazuju pad prometa iskazivanjem podataka u posebnoj tablici. Potpora iznosi do 2000 kuna na mjesec po radniku i može se ostvariti samo za radnike zaposlene do 31. kolovoza 2020.

Sektorska potpora

Potpora koju ostvaruju poslodavci iz taksativno određenih djelatnosti sektorska je potpora i namijenjena je djelatnosti prijevoza, skladištenja, ugostiteljstva te djelatnostima povezanima s organizacijom događaja, umjetnosti i zabave. U prijevoznoj djelatnosti prednost imaju poduzetnici koji obavljaju prijevoz putnika i prateće djelatnosti u zračnom prijevozu. Djelatnost organizacije događaja podrazumijeva organizaciju kulturnih, sportskih i poslovnih događaja, organizatore vjenčanja i sve prateće djelatnosti.

Tu potporu mogu ostvariti i poslodavci koji rade sezonski, prevoditelji i tumači, poslodavci iz djelatnosti pranja i kemijskog čišćenja tekstila i krznenih proizvoda te umjetničke organizacije. Mogu je također ostvariti samostalni umjetnici i medijski radnici, i to ako im Ministarstvo kulture ne financira doprinose. Uvjet ostvarivanja potpore jest pad prihoda od najmanje šezdeset posto u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora, što se dokazuje prema istim pravilima kao što je opisano za mikroposlodavce. Ta sektorska potpora dvostruko je veća i iznosi do 4000 kuna na mjesec po radniku.

Radno vrijeme

Iznimka su u odnosu na tražene uvjete ​ mikroposlodavci i poslodavci iz taksativno određenih djelatnosti kojima je odlukom Stožera civilne zaštite zabranjen rad. Oni mogu ostvariti potporu neovisno o padu prometa. Poslodavci organizirani kao zaštitne radionice, integrativne radionice i radne jedinice za zapošljavanje osoba s invalidnošću, neovisno o registriranoj djelatnosti, koji u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora zabilježe pad prometa od najmanje pedeset posto mogu ostvariti potporu do 4000 kn na mjesec po radniku.

Poslodavci s deset i više radnika u svim djelatnostima u kojima je zbog utjecaja posebnih okolnosti radno vrijeme nedovoljno iskorišteno mogu ostvariti potporu za skraćivanje radnog vremena u iznosu do 2000 kn na mjesec, i to ako ispune dva uvjeta: pad prihoda od najmanje 20 posto u mjesecu za koji će iskoristiti potporu u odnosu na usporedno razdoblje i skraćenje radnog vremena za najmanje 20 posto ako zapošljavaju od 10 do 50 radnika odnosno za najmanje 10 posto ako zapošljavaju 51 i više radnika.

Različite procedure

Za razliku od načina ostvarivanja potpora u prva tri mjeseca posebnih okolnosti, kad je jedan zahtjev obuhvaćao sva tri mjeseca, da bi dobio potpore do kraja 2020., poslodavac mora podnijeti zahtjev i ispuniti traženi uvjet za svaki mjesec za koji traži pomoć. U odnosu na te četiri mjere postoji razlika u tehnici oslobađanja od doprinosa prema iznosu primljene potpore. Za prve tri mjere poslodavcu se isplaćuje novčani iznos namijenjen za isplatu neto plaće, a Zavod za zapošljavanje u suradnji s Poreznom upravom na temelju obrasca JOPPD poslodavca oslobađa doprinosa iz plaće i na nju, a na radnikov osobni mirovinski račun uplaćuje odgovarajući iznos doprinosa za drugi stup.

U potpori za skraćivanje radnog vremena tehnika je drukčija: poslodavac radniku isplaćuje punu plaću i plaća sve doprinose, a Zavod mu naknadno doznačuje sredstva namijenjena za neto plaću i za sve doprinose koji se odnose na sufinanciranu neto plaću, i to prema podacima koje je poslodavac iskazao u obrascu JOPPD uz upotrebu nove šifre namijenjene za tu svrhu.