06. travanj 2021.

Za travanj najavljene izmjene u kriterijima ostvarivanja državnih potpora

Mjera pomoći u isplati plaća pojedinim djelatnostima primjenjivat će se i u travnju, no nema objave o tome do kada će se provoditi. To ovisi o epidemiološkim okolnostima, što je sa stajališta države, očito, jedino moguće rješenje, ali poduzetnicima otežava planiranje i dovodi ih u rizik pri donošenju odluka o zapošljavanju ili otpuštanju radnika

Nepovoljni uvjeti poslovanja prouzročeni utjecajem pandemije koronavirursa preneseni iz 2020. protežu se i na proljetne mjesece 2021. Gospodarski rezultati daleko su od optimizma, posebno u županijama u kojima je uz probleme nametnute pandemijom u tijeku sanacija posljedica potresa.

Poduzetnicima koji su zbog tih razloga u ekonomskim teškoćama država je putem Zavoda za zapošljavanje i Porezne uprave za prva dva mjeseca 2021. osiguravala dva oblika novčane pomoći: za isplatu plaća i za plaćanje fiksnih troškova. Dodjela potpora za isplatu plaća nastavlja se za ožujak, a prema najavama, i za idući mjesec. Potpore za nadoknadu fiksnih troškova, prema do sada objavljenim uputama, ostvaruju se za siječanj i veljaču 2021.

Potpora za neto plaće

Zavod za zapošljavanje dodjeljuje potpore za isplatu neto plaća poduzetnicima koji bilježe pad prihoda i poduzetnicima kojima je zabranjen rad. Takve potpore mogu ostvariti poduzetnici koji zapošljavaju do devet radnika neovisno o djelatnosti u kojoj posluju, a oni s deset i više radnika samo ako posluju u taksativno određenim djelatnostima. Poduzetnici koji su poslovno povezani s poduzetnicima kojima je zabranjen rad mogu ostvariti potporu neovisno o tome u kojoj djelatnosti posluju, ali uz uvjet propisanog pada prihoda.

Poslodavci iz djelatnosti sporta i poduzetnici s potresom pogođenih područja imaju pravo na potporu pod povoljnijim uvjetima i ostvaruju je neovisno o postotku pada prihoda. Zavod je i ove godine nastavio dodjeljivati potpore organizacijama koje su registrirane za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invalidnošću. Do sada su objavljeni uvjeti za ostvarivanje potpore za mjesece od siječnja do ožujka 2021. i u tijeku su prijave za potporu za isplatu plaće za ožujak. Mjesečna potpora može iznositi do 4000 kuna po radniku zaposlenome na puno radno vrijeme. Potpore mogu, ako ispune propisane uvjete, ostvariti i obrtnici.

Doprinosi po istome

Ostvarena je potpora za isplatu plaća neto iznos, a poslodavac kao primatelj potpore i dalje je na iznos sufinancirane neto plaće oslobođen obveze doprinosa. Oslobođenje od doprinosa propisano je izmjenama Pravilnika o provedbi Općega poreznog zakona u ožujku 2020. i za sada se primjenjuje bez vremenskog ograničenja, pa se odnosi i na sufinancirane plaće za 2021.

Doprinos za drugi mirovinski stup Zavod putem Regosa uplaćuje na osobne mirovinske račune radnika kojima je isplaćena plaća, a od ostalih doprinosa oslobađa se razmjenom podataka između Zavoda za zapošljavanje i Porezne uprave na temelju podataka o isplaćenoj plaći koje poslodavci dostavljaju Poreznoj upravi i Zavodu.

Za travanj su najavljene izmjene u kriterijima ostvarivanja državnih potpora za isplatu plaća. Nema objave o tome do kada će se mjera provoditi jer to ovisi o epidemiološkim okolnostima. Sa stajališta države takav je pristup, očito, jedino moguć, ali poduzetnicima otežava planiranje i dovodi ih u rizike pri donošenju odluka o zapošljavanju ili otpuštanju radnika.

U 2021. nastavlja se sufinanciranje plaća poduzetnicima koji zbog nedostataka posla skrate radno vrijeme radnika. Toj je mjeri dodan novi naziv, 'potpora za čekanje na posao', i već je sada objavljeno da se njome može koristiti tijekom cijele godine. Namijenjena je poslodavcima s deset i više zaposlenih radnika, a broj radnika kojima poslodavac skraćuje radno vrijeme kao uvjet primanja potpore ovisi o ukupnom broju zaposlenih. Moguće je ostvariti novčanu pomoć za sufinanciranje neto plaće do iznosa 3600 kuna na mjesec uz uvjet skraćenja punoga radnog vremena za 90 posto.

Za većinu korisnika uvjet je pad prihoda za najmanje 19 posto u mjesecu za koji se koriste potporom u odnosu na isti mjesec 2019. U vezi s dodjelom te potpore primjenjuje se drukčiji postupak oslobađanja poslodavca od obveze doprinosa. Zavod mu doznačuje sredstva za isplatu neto plaće i sredstva za plaćanje doprinosa koji se odnose na sufinancirane plaće. Za te svrhe poslodavac u posebnom retku u obrascu JOPPD koji dostavlja Poreznoj upravi za svakog radnika za kojega se koristi mjerom čekanja na posao iskazuje doprinose koji se odnose na dio radnikove plaće financiran iz državne potpore. Radniku isplaćuje neto plaću i plaća sva javna davanja, a država mu doznačuje novac za neto plaću i pripadajuće doprinose.

Naknada fiksnih troškova

Za mjesece od prosinca 2020. do veljače 2021. država nadoknađuje određene fiksne troškove poduzetnicima kojima je odlukama Stožera civilne zaštite u tom razdoblju zabranjen rad. Za ostvarivanje potpore za veljaču, za koju se zahtjev može podnijeti do 15. travnja, uvjet je pad prihoda za najmanje 60 posto u veljači 2021. u odnosu na veljaču 2020. Samo za prosinac bio je postavljen uvjet da su računi za te troškove i plaćeni. Za siječanj i veljaču 2021. taj je uvjet ukinut, ali uz obvezu korisnika potpore da račune za koje mu je dodijeljena potpora plati najkasnije u roku od osam dana od primitka potpore.