27. travanj 2020.

ZAŠTITA NA RADU: Sve što poslodavci i zaposlenici moraju znati pri povratku na radno mjesto i kako se ponašati

piše Lider 
lider@lider.media
piše Lider [email protected]

Ministarstvo rada na svojim je mrežnim stranicama objavilo Uputu za poslodavce i radnike kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19. Uputa se može preuzeti ovdje.

Kako bi se postigao visok stupanj sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, u ovom trenutku potrebna je posebna angažiranost stručnjaka zaštite na radu, stoji u dokumentu Ministratsva rada. 

- Stručnjak zaštite na radu koji kod poslodavca obavlja posao dužan je svakodnevno provjeravati pridržavaju li se radnici propisanih mjera te provoditi češće unutarnje nadzore o čijem rezultatu su dužni upoznati poslodavca. Ukoliko tijekom obavljanja unutarnjeg nadzora uoče ili utvrde nepravilnosti kojima je ugrožena sigurnost i zaštita zdravlja radnika dužni su o tome obavijestiti poslodavca te mu predložiti mjere kojima bi u najbržem mogućem roku otklonile nepravilnosti - stoji u Uputi Ministarstva.

POSLODAVCI MORAJU:

 • POSTAVLJANJE VAŽNIH OBAVIJESTI - na vidljivim mjestima na ulazu u prostor tvrtke postaviti edukacijske plakate i sve važne upute o zaštiti zdravlja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Epidemiološke službe (upute o pravilnom pranju i dezinfekciji ruku, zadržavanju razmaka među osobama i druge mjere) 
 • OSIGURANJE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME - osigurati dovoljan broj jednokratnih zaštitnih rukavica i maski, zaštitnih odijela za tijelo, zaštitnih kapa i sl. u ovisnosti o procesima rada i staviti na raspolaganje radnicima te nadzirati njihovu uporabu. Vrlo je bitno osigurati mjesto za odlaganje iskorištene osobne zaštitne opreme te osigurati propisano zbrinjavanje!
 • POSTAVLJANJE FIZIČKIH BARIJERA - gdje je moguće postaviti zaštitne pregrade u vidu stakla, pleksi glasa ili sličnog materijala, kako bi se smanjio kontakt radnika i stranke, a samim time i rizik širenja zaraze
 • OSIGURANJE MJESTA ZA DEZINFEKCIJU RUKU - pomoću dezinfekcijskog sredstva ili pranjem ruku s vodom i sapunom barem 20 sekundi, a za sušenje ruku osigurati papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu
 • OSIGURANJE UDALJENOSTI IZMEĐU OSOBA OD NAJMANJE 2 m - preraspodjelom prostora, preraspodjelom radnog vremena/rad u smjenama, smanjenjem broja osoba koje istovremeno borave u prostoriji ili na prostoru, omogućiti rad od kuće ili u iznimnim situacijama postavljanjem pregrada
 • SPRJEČAVANJE OKUPLJANJA VIŠE OD 5 OSOBA - sastanke održavati online, a komunikaciju na mjestima rada održavati putem telefona, e-maila i sl., ograničiti broj radnika koji istovremeno koriste pauzu na način da ju koriste u različitim vremenskim intervalima
 • ODRŽAVANJE ČISTOĆE OBJEKATA I MJESTA RADA - čistiti i dezinficirati mjesta rada koliko je god moguće više puta (dezinfekciju obavljaju stručne osobe s propisanim i učinkovitim kemijskim sredstvima), a posebnu pažnju posvetiti čistoći sanitarnih čvorova i označavanju istih, ukoliko je moguće omogućiti korištenje većeg broja kemijskih WC-a
 • NAJMANJE DVA PUTA DNEVNO ČISTITI SVE DODIRNE POVRŠINE - radne površine, dizala za prijevoz osoba, pametne i druge telefone, POS uređaje, tipkovnice, konzole, računala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba
 • PROVJETRAVANJE RADNIH PROSTORIJA I PROSTORA - potrebno je što je moguće češće osigurati dotok svježeg zraka te omogućiti izmjene zraka provjetravanjem radnih prostora i prostorija
 • OSIGURATI POSEBNU ZAŠTITU KRONIČNIM I ONKOLOŠKIM BOLESNICIMA - svim kroničnim i onkološkim bolesnicima omogućiti obavljanje rada od kuće gdje god je to moguće
 • OSIGURATI NESMETANI RAD STRUČNJACIMA ZAŠTITE NA RADU I DRUGIM OSOBAMA ZADUŽENIM ZA TE POSLOVE - osigurati stručnjaku zaštite na radu provođenje češćih unutarnjih nadzora kao i provođenje nadzora pridržavanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa.

ZAPOSLENICI MORAJU

 • PROVODITI MJERE ZAŠTITE OSIGURANE OD STRANE POSLODAVCA - primjenjivati upute o pravilnom pranju i dezinfekciji ruku, zadržavanju razmaka među osobama i sl. te iste provoditi. Koristiti osigurana jednokratnu zaštitnu opremu te istu prema uputi odlagati u kantu za otpad koja ima poklopac i propisano zbrinjavati takav otpad. Redovito provoditi osobnu higijenu
 • OSOBNA ZAŠTITINA OPREMA - osobnu zaštitnu opremu koju koristite u skladu s propisima iz zaštite na radu potrebno je propisano odlagati na mjesta koja je odredio poslodavac
 • KAŠLJANJE I KIHANJE - prekriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju je poslije potrebno odbaciti u koš za otpad s poklopcem te obavezno nakon toga oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenuti lice od drugih osoba
 • IZBJEGAVANJE DODIRIVANJA LICA, USTA I OČIJU RUKAMA - lice, usta i oči dodirivati isključivo nakon dezinfekcije ruku ili pranja sapunom i vodom
 • IZBJEGAVATI rukovanje ili bilo kakve druge dodire ili diranje korištenih maramica ili korištenih osobnih zaštitnih sredstava i sl.
 • SOCIJALNI KONTAKT - ostvarivati samo najnužnije socijalne kontakte unutar obitelji, a u kontaktu s kolegama držati propisani razmak bez rukovanja i sličnog kontakta
 • SIMPTOMI - postoji li sumnja na simptome zaraženosti koronavirusom, ne dolaziti na posao te obavijestiti svog liječnika ili nadležnog epidemiologa te početi provoditi postupak samoizolacije i daljnje mjere u skladu sa stručnim medicinskim preporukama
 • HITNOST - u slučaju hitnosti obratiti se svom stručnjaku zaštite na radu, poslodavcu, liječniku ili nazvati 112

CIJELI DOKUMENT MOEŽTE POGLEDATI OVDJE