19. lipanj 2020.

[NOVI ROKOVI POREZNE UPRAVE] Želite oslobođenje od plaćanja poreza zbog COVID-19? Evo kako.

porez inspektor   

U zadnje vrijeme u praksi se javlja sve više pitanja u vezi predaje zahtjeva za ostvarivanje prava na oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza koje je propisano čl. 71.l – 71.r Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19. – 50/20., dalje: Pravilnik), stoji na internetskim stranicma RRIF-a.

Ovim putem napominju da poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za odgodom plaćanja poreznih obveza i čiji je zahtjev odobren ne trebaju slati posebni zahtjev za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza jer su već dokazali da imaju poremećaj u poslovanju. 

Međutim, oni poduzetnici koji nisu poslali zahtjev za odgodu plaćanja poreznih obveza, a procjenjuju da ispunjavaju propisane kriterije i žele ostvariti mjeru za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza, trebaju do 20. SRPNJA 2020. godine podnijeti zahtjev za oslobođenjem od podmirivanja poreznih obveza (čl. 71.p st. 1. Pravilnika).POREZNA UPRAVA JE 25. LIPNJA OBJAVILA NOVI ROK. Obavijest možete vidjeti OVDJE.

Iva Grković, iz Računovodstvenog servisa INBiro RiR, kaže kako se zahtjev sastavlja u slobodnoj formi, obzirom da nije predviđeno njegovo slanje preko e-Porezne. Prema nekim informacijama može se i preko e-Porezne poslati „Zahtjev za odgodom plaćanja poreznih obveza“.

- PU će na temelju podataka kojima raspolaže ili na temelju podataka koje dostavi podnositelj Zahjteva utvrditi ispunjenje uvjeta za oslobođenjem od podmirivanja dospjelih poreznih obveza u razdoblju od 20.03.20. do 20.06.20. u odnosu na podatke istog razdoblja u 2019. godini. No međutim, PU nema točne podatke o prometima/prihodima za poduzetnike koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost (nisu u sustavu PDV-a), poduzetnike koji nisu obveznici fiskalizacije i podzetnike koji plaćaju PDV prema naplaćenim naknadama. Za ove kategorije poduzetnika preporuka je da do 20.07.20. podnesu Zahtjev PU s dokazima o ispunjavanju uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreznih obveza - kaže Grković.

Napominje kako poduzenik po gore navedenom Zahtjevu može biti oslobođen od podmirivanja poreznih obveza koje dospijevaju u razdoblju od 01.04.20. do 20.06.20., osim obveza  za poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (MO II. stup), poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke i dr.

Na internetskim stranicama RRIF-a napominju kako postoji  drukčije – jednostavnije rješenje.

S obzirom na to da je obrazac Zahtjeva za odgodu plaćanja poreznih obveza i dalje dostupan u sustavu ePorezna, poduzetnici mogu predajom tog Zahtjeva dokazati poremećaj u poslovanju te iako neće u pravom smislu iskoristiti mjeru Odgode plaćanja poreznih obveza, time će postati dijelom skupine poduzetnika koje će Porezna uprava, uz zadovoljenje propisanih kriterija, osloboditi od podmirivanja poreznih obveza.

S obzirom na odredbe čl. 71.n Pravilnika, na temelju podataka kojim raspolaže porezno tijelo ili na temelju podataka koje dostavi podnositelj zahtjeva utvrdit će se ispunjenje uvjeta za oslobođenjem od podmirivanja dospjelih poreznih obveza u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na podatke u istom razdoblju u 2019. godini. Posebno naglašavamo da za one poduzetnike koji nisu obveznici fiskalizacije i one koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost odnosno koji su obveznici PDV-a prema naplaćenim naknadama, Porezna uprava nema odgovarajuće podatke te se savjetuje da do 20. srpnja podnesu zahtjev s dokazima o ispunjavanju uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza ako za to imaju interes.

Podnositelj zahtjeva po tom zahtjevu može biti oslobođen od podmirivanja poreznih obveza koje dospijevaju u razdoblju od 1. travnja do 20. lipnja 2020. godine, osim obveza  za poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.