Aktualno Ukratko

Daglas Koraca: Izrađujemo znanstvene analize prema međunarodnim standardima kvalitete

Daglas Koraca, ravnatelj Centra Metris

Centar za istraživanje materijala Istarske županije Metris trenutačno sudjeluje u tri prekogranična programa fondova EU koji se odnose na očuvanje kvalitete mora i zaliha pitke vode. Projekt je ukupno vrijedan 5,9 milijuna eura

Od šest projekata koje Centar za istraživanje materijala Istarske županije Metris trenutačno provodi, tri su prekogranična programa u kojima zajednički sudjeluju Hrvatska i Italija, a odnose se na očuvanje kvalitete mora i zaliha pitke vode. Ukupno su vrijedni 5,9 milijuna eura. Metris sudjeluje kao projektni partner s proračunom od 430 tisuća eura, od čega 85 posto pokriva novac iz fondova EU. Od svog osnivanja 2015. Centar je prerastao u respektabilnu instituciju koja sudjeluje u realizaciji milijunskih projekata, a od 2017. njezin je ravnatelj menadžer i znanstvenik srednje generacije dr. sc. Daglas Koraca.

Bio je dugogodišnji direktor financija umaškog 6. maja, zamjenik ministra turizma, član niza povjerenstava, odbora i vijeća, a onda je napravio potpuni zaokret u karijeri i vezao se uza znanost i istraživački rad. Doktorirao je 2013. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, autor je nekoliko znanstvenih radova u brojnim područjima, a četvrtu godinu predaje na pulskom Sveučilištu. O radu Centra za istraživanje Metris i njegovim glavnim aktivnostima razgovarali smo s dr. sc. Koracom, čelnim čovjekom institucije, koja je pod njegovim vodstvom preuzela važnu ulogu u provedbi projekata istraživanja i razvoja.

Kako biste opisali Centar Metris, ustanovu kojoj ste na čelu?

– Centar Metris znanstvena je i istraživačka ustanova Istarske županije i Istarske razvojne agencije osnovana kako bi se poduprlo gospodarstvo u ispitivanju kvalitete i sastava materijala, razvoju inovativnih ideja, stvaranju novih proizvoda te provedbi niza istraživačkih projekata. U našim laboratorijima ispitujemo kemijske, mehaničke i strukturne značajke materijala, analiziramo biološki materijal te provodimo ispitivanja za arheologe, restauratore i konzervatore. Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 dokaz je osposobljenosti prema najvišim međunarodnim standardima kvalitete. Imamo više od 300 kupaca iz različitih područja, surađujemo s Institutom ‘Ruđer Bošković’, Brodarskim Institutom Zagreb, IGH-om, Institutom CNR-IRBIM iz Italije, Institutom za arheologiju, prirodnim i tehničkim fakultetima u zemlji te ostalim partnerima.

Nedavno je javnost upoznata s tri projekta prekograničnog programa ‘Interreg’ između Italije i Hrvatske. O kakvim je projektima riječ?

– Projekt ‘Watercare’ s proračunom od 2,8 milijuna eura odobren je radi realizacije pilot-pogona za obradu emisije otpadnih voda pri opterećenju oborinama kako bi se smanjilo onečišćenje mora. Provedba uključuje razvoj integriranog sustava koji stavlja u odnos meteorološke događaje i reakciju sustava odvodnje te mikrobiološki utjecaj na more za kupanje. Metris će u sklopu projekta postaviti sustav senzora u zaljev rijeke Raše koji će u realnom vremenu javljati pojavu kemijskog i biološkog onečišćenja te tako omogućiti mjerodavnim službama da pravodobno reagiraju.

U fokusu su vam još dva vrijedna projekta?

– Da, riječ je o projektu ‘Asteris’ s proračunom malo većim od milijun eura, a odobren je radi mapiranja rizika od onečišćenja pitke vode u obalnim vodonosnicima te pružanja praktičnih alata za održivo upravljanje njima. Izradit ćemo kartu osjetljivosti na intruziju morske vode u obalne vodonosnike, temeljenu na budućim scenarijima porasta razine mora, te dati smjernice za upravljanje vodnim resursima. Projekt ‘AdSwim’ dvostruko je vredniji od ‘Asterisa’, s proračunom od oko dva milijuna eura, a odobren je radi poboljšanja kvalitete morske vode.

Koja je uloga Centra Metris u njegovoj realizaciji?

– Metris će analizirati kemijska i mikrobiološka onečišćenja u odabranim postrojenjima za obradu otpadnih voda i na lokacijama ispusta u more, razvijati nove metode analiza onečišćenja te unaprjeđivati sustav obrade otpadnih voda.

Komentari