Aktualno Ukratko

Ekonomski fakultet u Osijeku – Posvećenost povezivanju znanosti i gospodarstva

Avatar
Autor promo

Ekonomski fakultet u Osijeku od svog utemeljenja njeguje dobru suradnju s gospodarstvom. Jedan od značajnih formalnih temelja suradnje „znanosti i gospodarstva“ ostvaren je kada se tradicionalno dobra suradnja Ekonomskog fakulteta i Hrvatske udruge poslodavaca podigla na još značajniju razinu – potpisivanjem Sporazuma o znanstvenoj i stručnoj suradnji 23. ožujka 2014. godine. Ova suradnja pokrenula je niz ostalih suradnji s gospodarstvom iz okruženja. Nakon potpisivanja Sporazuma s HUP-om, odmah je uslijedila realizacija prvog zajedničkog projekta osmišljenog za studente diplomskog sveučilišnog studija, svih smjerova, kako bi studenti imali priliku ostvariti pravo na odrađivanje studentske prakse u nekoj od članica HUP-a, ali i ostalim poslovnim subjektima koji su zainteresirani za ovakav oblik suradnje, prije samog „izlaska na tržište rada“.

Više od 220 studenata odradilo je dobrovoljnu studentsku stručnu praksu u trajanju od minimalno 2 tjedna u članicama HUP-a, ali i šire (preko 60 partnerskih institucija do sada) koje su rezultirale s cca. 15% zaposlenja studenata upravo preko prakse, preko 370 edukacija studenata kroz HUP-ov PUMA program, uspostavljeno neformalno EFOS-HUP Osijek posredovanje pri zapošljavanju i organizirane redovite tematske rasprave o problematici na tržištu rada kroz EFOS-HUP Susret znanosti i gospodarstva naše su reference, ujedno i potvrđene posebnim Priznanjem HUP-a. “Svježe”, poletne i često inovativne ideje i pristupi naših motiviranih studenata – a moramo istaknuti kako se radi o studentima koji se sami, na dobrovoljnoj osnovi, putem javnog natječaja, kandidiraju za pravo na stručnu praksu, mogu pomoći zainteresiranim poduzećima u trenutačnim i budućim poslovnim izazovima, a bogato poslovno iskustvo zasigurno je od presudnog značaja za razvoj karijera i “doticaj s realnošću” naših studenata. Potaknuti rezultatima koje smo ostvarili, inicirali smo i potpisivanje Sporazuma o znanstvenoj i stručnoj suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom koji je i realiziran 29. rujna 2016. godine.

Iako su brojni pozitivni pomaci zamjetni, svjesni smo odgovornosti, kao i nužnosti daljnjeg nadograđivanja aktivnosti – za što je nužan konstruktivan dijalog svih dionika akademske i poslovne zajednice. Polazeći od dostignute razine razvoja, raspoloživih resursa i potencijala njihovog rasta, aktualnih planova i vizije kao i trendova u okruženju, Fakultet će u predstojećem razdoblju usmjeravati sve svoje aktivnosti i snage na postizanje najviših, međunarodno prihvaćenih standarda kvalitete obrazovnog procesa, znanstveno-istraživačkog rada, stručnog rada i odnosa s okruženjem.

Komentari