27. lipanj 2018.

Mapa znanja organizira seminar o zaštiti privatnosti radnika

Kada poslodavac može pratiti pozive i poruke radnika sa službenog mobitela, internet komunikaciju, internet aktivnosti, kada poslodavac smije ugraditi GPS, koristiti biometrijske podatake, postaviti prikriveni i/ili javni video nadzor, koristiti fotografije, angažirati privatne detektive radi utvrđivanja povreda obveza iz radnog odnosa (zloupotrebe bolovanja, kršenja zabrane natjecanja s poslodavcem, krađa...), odnosno potrebno je znati kada poslodavac može informacije koje je prikupio koristiti za donošenje odluka o pravnom položaju radnika i koje su posljedice njegovih postupaka.

>>>Stallman: GDPR je dobronamjeran, ali neće ‘spasiti’ privatnost

Posljednje vrijeme posebno su aktualni odgovori na pitanja vezano uz zakonitu primjenu zakonskih i dodatnih kriterija pri izboru radnika kojima će se poslovno uvjetovano otkazati ugovor o radu, otkaz tijekom probnog rada, otkaz ugovora o radu trudnim radnicama, utjecaj pogrešne vrste otkaza na zakonitost otkaza ugovora o radu, dopuštenost jednostrane promjene poslova radnika, dopuštenost privremenog udaljenja radnika iz procesa rada...

Seminar

Mapa znanja organizira seminar: ‘Zaštita privatnosti radnika i aktualnosti kod otkazivanja ugovora o radu kroz prizmu sudske prakse‘. Seminar će se održati 12.7.2018. u hotelu Sheraton u Zagrebu. Predavačica je Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. Na ovom seminaru poseban će naglasak biti stavljen na postojeću sudsku praksu kako bi sudionici mogli pronaći odgovore na konkretne situacije i dileme na koje nailaze u svakodnevnom radu.

Više informacija o seminaru možete pronaći na web stranici Mape znanja.