06. rujan 2018.

Čak 32 posto igračaka nije pravilno označeno upozorenjima, EU parlament traži jači nadzor tržišta

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta podržao je ovog tjedna zakonodavne inicijative koje će uvesti nove obveze u pogledu jačeg nadzora tržišta usklađenih industrijskih proizvoda u članicama Unije i tvrtkama koje operiraju na europskom tržištu.

Ove su inicijative potaknute poraznim rezultatima nadzora na tržištima članica EU. Nadzori su pokazali da 32 posto igračaka, 58 posto elektroničkih uređaja, 47 posto alata i drugih proizvoda za gradnju te 40 posto zaštitne opreme na europskom tržištu nema pravilno istaknuta sigurnosna upozorenja ili informacije za potrošače.

Novom regulativom želi se uspostaviti europska mreža tijela u članicama nadležna za nadzor tržišta – kojih je sveukupno više od 500 – i tako postići njihovu bolju koordinaciju i bržu razmjenu informacija o proizvodima s manom. Uopće, nacionalna tijela zadužena za takvu vrstu tržišnog nadzora dobit će veće ovlasti, te će biti uspostavljena jedinstvena metodologija za kontrolu specifičnih kategorija proizvoda. Osim toga, u cilju zaštite zdravlja građana, članice će dobiti obvezu da osiguraju dovoljan broj ljudi za nadzor online trgovine. Same tvrtke koje posluju na jedinstvenom europskom tržištu, uključujući i one neeuropske, parlament želi obvezati da odrede osobu u EU koju se može izravno kontaktirati vezano uz sva pitanja o usklađenosti proizvoda s europskim propisima te otkloniti sve nedostatke.

Jačanje administracije nije jedina posljedica ovih inicijativa. Najavljeno je i pojednostavljenje i ubrzanje procedura za međusobno priznanje dobara, odnosno osiguranja da proizvod kojim se zakonito trguje u jednoj članici ne može biti zabranjen u drugoj.

Nakon izglasavanje ovih inicijativa u odboru za unutarnje tržište slijedi trijalog između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije oko konačnog prijedloga zakonskih tekstova.


Pratite Lider na društvenim mrežama [mks_social icon="facebook" size="48" style="square" url="https://www.facebook.com/lider10media/" target="_blank"][mks_social icon="linkedin" size="48" style="square" url="https://www.linkedin.com/company/lider-press-dd/" target="_blank"][mks_social icon="twitter" size="48" style="square" url="https://twitter.com/lider_press" target="_blank"][mks_social icon="instagram" size="48" style="square" url="https://www.instagram.com/lider.media/" target="_blank"]