06. rujan 2012.

Integracija novih zaposlenika

lider.media
lider.media

Philip Morris International definira integraciju kao skup aktivnosti uvođenja u posao te orijentacije koje se provode nakon prihvaćanja ponude za posao.

Cilj im je pružanje potpore novom zaposleniku pri upoznavanju s poslovnim okruženjem i procesima u PMI-ju. Integracija je ključan proces, jer osigurava povezanost novog zaposlenika s organizacijskim vrijednostima i strategijama i omogućava njegov učinkoviti doprinos zajedničkim ciljevima. Također, ona pridonosi zaposlenikovoj angažiranosti i ubrzava postizanja pune produktivnosti.Biti novi zaposlenik nije jednostavno: treba proći dosta vremena za upoznavanje s novim kolegama, učenje kratica, odnosno usvajanje vokabulara karakterističnog za svaku kompaniju. No daleko su važniji izazovi vezani uz inicijalno nepoznavanje onoga što je prihvatljivo, što je ispravno a što nije, što se točno od zaposlenika očekuje, kao i koje su vrijednosti, kultura i strategija kompanije. Zbog nepoznavanja odgovora na ta i slična pitanja novi se zaposlenici mogu osjećati pomalo kao stranci u novoj okolini, barem jedno kraće razdoblje, u kojem će možda oklijevati s reakcijom ili pogrešno interpretirati odgovore kolega.

Tri mjeseca početka ‘Buddy Program’ izvrstan je način ubrzavanja sposobnosti rješavanja mogućih inicijalnih frustracija novog zaposlenika. Osoba odabrana kao Buddy odgovorna je za integraciju novog zaposlenika, uz potporu drugih odjela. U PMI-ju integracijsko razdoblje traje tri mjeseca, a podijeljeno je u četiri faze: prije dolaska na posao, prvi dan na poslu, prvi tjedan te prvih 90 dana. Svaka pojedina faza sadrži set specifičnih uloga i odgovornosti, kao i ciljano pripremljene materijale. Buddy igra ključnu ulogu u bržoj integraciji novih zaposlenika; njegova je odgovornost osigurati da se novi zaposlenik osjeća dobrodošlim, pružiti podršku u rješavanju svakodnevnih teškoća te pomoći u razumijevanju korporativne kulture. Svaki zaposlenik koji je u kompaniji dulje od 10 mjeseci te obnaša istu razinu odgovornosti kao novi zaposlenik, s dokazanom učinkovitošću, poznavanjem rada odjela, s dobrim komunikacijskim vještinama, kvalitetnim međuljudskim odnosima i pozitivnim stajalištem koji uživa poštovanje ostalih zaposlenika može biti Buddy. Uloga Buddyja, osim pomoći novom zaposleniku, donosi korist i nositelju odgovornosti: priznanje angažmana, širenje mreže poznanstava, mogućnost motiviranja kolega te poboljšanje mentorskih i liderskih vještina. Riječ je o ljudima čiji visoki potencijal kompanija prepoznaje i kojima se na taj način pruža prilika da budu treneri i mentori novim zaposlenicima, što omogućava nadogradnju svog znanja o poslovanju i vještinama podučavanja. O programu ‘Buddy‘ kratko smo razgovarali s Majom Ljubičić, stručnim suradnikom za trening i razvoj komercijalne organizacije u PMI-ju, koja je ondje počela uspješnu karijeru.

Dragocjeno iskustvo - Uvjerena sam da je ‘[email protected]’ iznimno dragocjen program, koji se dosad pokazao vrlo korisnim za zaposlenike na novim pozicijama, njihove nadređene te poslovanje općenito. Naime, omogućuje bržu integraciju unutar kompanije i na određenim pozicijama, ali i da u kraćem roku postanemo učinkoviti i djelotvorni u radu, a time i ranije počnemo stvarati vrijednost za kompaniju. Prema povratnim informacijama mojih kolega s terena, time što im je netko dodijeljen kao Buddy osjećaju se dobrodošlima i cijenjenima te im je lakše uspostaviti dobre radne odnose, a time se i osjećati ugodnije u kompaniji. Uz to, osim podrške zaposlenicima koji dolaze na neku poziciju ili su novozaposleni, smatram da je ovaj program koristan i za one u ulozi Buddyja jer im omogućuje da dalje razvijaju svoje vještine i kompetencije. Napokon, želim naglasiti da mi je to što sam bila Buddy nekoliko puta dosad svojevrsno priznanje te mi je omogućilo da konstantno razvijam svoje vještine i stvorim snažnu vezu s novim kolegama. Također, sigurna sam da bi mi Buddy, kad sam se zaposlila, olakšao i ubrzao cijeli proces integracije - objasnila je Ljubičić.Maša Mutić, stručni suradnik angažmana među potrošačima i njezin Buddy Marko Lončar, trenutačno stručni suradnik za ključne kupce, također imaju pozitivna iskustva. - Buddy mi je dodijeljen prvi dan pri dolasku na posao u Philip Morris Zagreb i provela sam dva tjedna radeći uz njega kako bih se upoznala sa zahtjevima tržišta i vlastitim zaduženjima. Marko je bio iznimno susretljiv i odgovarao je na sva moja pitanja: ako sam nije bio upoznat s nekom činjenicom, znao je od koga zatražiti podatak. Vjerujem da ovaj program upravo iz tog razloga pruža veliku dozu sigurnosti novom zaposleniku. Iako su nadređeni spremni pomoći, činjenica je da su i sami često prezaposleni i ne mogu uvijek biti na raspolaganju. Osobno sam vrlo zadovoljna tim programom, jer Buddy pruža znatnu sigurnost i osigurava prenošenje znanja novom zaposleniku. Napokon, da bi program optimalno funkcionirao, Buddy mora biti dobro upoznat s vlastitom ulogom – što nije samo od pomoći novoj osobi, već omogućava i podsjećanje i novo shvaćanje nekih aspekata vlastitoga radnog mjesta - objasnila je Mutić.

Rješavanje dilema Ivana Staneković, regionalni voditelj razvoja tržišta, o svom Buddyju Ivici Baraču ima izvrsno mišljenje.- Vrlo sam zadovoljna rezultatima ‘Buddy Programa‘ te imam vrlo pozitivno iskustvo. Doista smatram da je to izvrsna inicijativa, koju treba nastaviti. Ivica je bio vrlo predan, dosljedan i suosjećajan Buddy te je uvijek bio tu da mi pomogne i odgovori na svako moje pitanje. To je jako vrijedan program za nove zaposlenike jer je njima svakodnevna podrška iznimno važna - kaže Staneković.Jure Knežević, predstavnik za razvoj tržišta, također s programom integracije ima dobra iskustva. - Imam samo najbolje iskustvo s ‘Buddy Programom‘, koji mi je mnogo pomogao. Bilo mi je mnogo ugodnije sve vezano uz posao pitati Buddyja te tako riješiti svoje dileme, nego nekoga tko mi je tek novi kolega u novoj kompaniji. Atmosfera iskrenosti bila je očigledna i to je nešto što, prema mom mišljenju, treba nastaviti i dalje graditi u ‘Buddy Programu‘ - kaže Knežević.