24. listopad 2013.

Izvozne cijene američkog kukuruza i dalje vrlo konkurentne

Prošao je još jedan tjedan bez objave novog USDA izvještaja. Šuška se da će se i naredni USDA izvještaji biti odgođeni, izostavljeni ili namjerno izbjegnuti. Svi smo navikli na neprekidni tok izvještaja stoga smo na gubitku kad novi izvještaji ne stižu.

Izvještaji će ponovno početi izlaziti do nove krize u Americi za koju se predviđa da će se desiti u siječnju 2014.godine.

Cijene kukuruza kretale su se u vrlo uskom rasponu proteklog tjedna najvjerojatnije radi nedostatka informacija iz SAD-a o prinosu kukuruza, usjevima i žetvi kukuruza.

Prema onome što se događa na terminskim tržištima, čini se da je kratkoročna strana pod kontrolom nekih posebnih interesa, dok dugoročno gledano ispada da je sve to ipak samo komercijalni interes.

U potrazi za padom cijena novih usjeva te nakon novih izvješća o prinosima, moglo bi doći do strašne reakcije na tržištu ako cijene ne padnu ,a trgovci se odluče da izađu iz svojih „kratkih“ pozicija.

Generalno gledajući ne postoje razlozi za kratkoročni porast cijena kukuruza, u SAD-a žetva teče užurbano, prinosi su na vrlo dobrim razinama, stručnjaci za trgovinu traže ukupno veći urod kukuruza i nasada za iduću godinu koja bi prema brojkama trebala biti slična ovoj sadašnjoj.

Izvozne cijene američkog kukuruza su vrlo konkurentne stoga je za očekivati da i u narednim mjesecima izvoz kukuruza bude i dalje velik.

Cijena sojine sačme je porasla proteklog tjedna radi izvještaja o velikom izvozu sojinog zrna i sojine sačme. Iako porast cijene nije bio drastičan stručnjaci smatraju da cijene neće dalje rasti radi žetve , te nedostatka informacija dostupnih na tržištu.

Kao i kod kukuruza, cijene na tržištu za vrijeme žetve obično padaju što očekujemo da će se desiti i u slučaju sojinog zrna i sojine sačme za vrijeme žetve. Nakon žetve ili nakon novog USDA izvještaja započinju nove igre bez granica.