Znanja

Kako stažiranje pretvoriti u stalan posao?

Za očekivati je da će mladi, kada uopće dobiju priliku, stažiranje nastojati pretvoriti u stalan posao. No, nova studija tvrtke Millennial Branding pokazuje kako je dvije trećine kompanija, koje su sudjelovale u istraživanju, zaposlilo manje od 30 posto pripravnika nakon isteka stažiranja.

Također, prema tom istraživanju čak 91 posto poslodavaca smatra kako studenti moraju obaviti barem jednu praksu za vrijeme školovanja kako bi ih uopće uzeli u obzir za pripravnike nakon diplome. Pitanje je, dakle, kako pretvoriti stažiranje ili praksu u stalan posao? Što morate učiniti kako bi oduševili poslodavce?

1. Buditi svjesni u što ulazite
Iako su na, recimo to tako, dnu korporativne ljestive, od pripravnika se očekuje dobra priprema. Prije dolaska u tvrtku potrebno je doznati što više informacija o toj kompaniji, industriji u kojoj posluje, projektima na kojima je angažirana, prilikama koje se nude. Na taj se način pokazuje ozbiljnost mladog djelatnika, a mentoru će se uštediti puno vremena koje bi inače morao potrošiti na iznošenje osnovnih informacija o kompaniji.

2. Preskočite ‘happy hour’
Obavite sav posao koji vam je zadan i to prije isteka roka pa makar to značilo da ćete ostati na poslu i nakon što prođe radno vrijeme. Nadmašit ćete očekivanja nadređenih te se prije istaknuti. Također, često se dogodi da od 9 do 17 sati vlada potpuna ludnica u kompaniji i da se nitko nema vremena baviti pripravnicima, pa možda im se čak i zaboravi dodijeliti zadatak. Pred kraj radnog vremena nadređeni ima uvid u to što je napravljeno, a što nije, pa se marljivima nude i zanimljivi zadaci koje treba hitno obaviti. Do tada će većina otići kući, pa je svaka pomoć dobrodošla.

3. Pobrinite se da vas primjete
Zadaci koje ste dobro obavili ili inicijative koje ste predložili moraju biti primjećeni. Inače se nisu ni dogodili. Možda nemate prilike vidjeti šefa uživo svaki dan, no na kraju radnog dana pošaljite e-mail u kojem ćete navesti sve što ste napravili. Iako se čini kao samohvaljenje, s druge strane ostavit ćete dojam organiziranog i savjesnog radnika.

4. Družite se s kolegama
Iskoristite priliku da za vrijeme pripravništva ili prakse upoznate što više ljudi u kompaniji. Pokažite interes za projekte na kojima rade, ponudite svoju pomoć – naučit ćete nešto novo, a većina zaposlenika sretna je kad dio svojih, već pomalo dosadnih zadataka, može prebaciti na mlade snage. Nikad ne znate tko će od njih postati novi voditelj odjela ili direktor sektora, pa će vam biti važno da vas vide kao marljivog radnika. S druge strane možda nakon pripravništva nećete ostati u toj kompaniji, no vjerojatno će i dio ljudi koje tamo upoznate s vremenom oići u drugu tvrtku i sjetiti se vas kada traže nove ljude.

Komentari