07. svibanj 2016.

Kako stvoriti pobjedničku nabavu?

lider.media
lider.media

Promišljeno, strateško upravljanje nabavom ključno je za uspješno poslovanje kompanija te može presudno utjecati na njihove novčane tijekove i profitabilnost. To su osvijestili u Atlantic Grupi, a da imaju pravo, potvrđuju dvije prestižne nagrade za uspjehe na području nabave koje su dobili potkraj prošle godine.

Francuski European Institute for Purchasing Management dodijelio im je nagradu za nabavnu organizaciju godine, a švicarski Institute for Technology Management uvrstio ih je među pet kompanija koje najuspješnije upravljaju rizicima u nabavi na volatilnom globalnom tržištu. U čemu je tajna?Atlantic Grupa prošle je godine ostvarila 711 milijuna eura prihoda, a više od pola tog iznosa otpada na troškove nabave robe i usluga, što pokazuje koliko je važno uspješno upravljati nabavom. Svaka ušteda koju bilo koja tvrtka ostvari u nabavi, neovisno o svojoj veličini, izravno utječe na dobit i likvidnost tvrtke. Strateškim smještanjem nabavne funkcije u poslovanje kompanije ona sve više utječe na prihode tvrtke, jer se kvalitetnim odabirom dobavljača stvara dodana vrijednost za proizvode i usluge, koje onda tvrtka kojom upravljate pruža svojim kupcima i potrošačima. Kratkoročno i dugoročno, uspješno upravljanje nabavnom funkcijom tvrtke stvorit će bolje temelje za cjelokupno poslovanje i zadovoljnije kupce odnosno potrošače.

Izazovi odjela nabave Naime, ovisno o sektoru u kojem kompanija posluje nabava može biti ‘make-or-break‘ faktor za održanje. Tako u maloprodaji trošak nabave iznosi 80-ak posto udjela u prihodima poslovanja, a u proizvodnim tvrtkama do 60 posto, što je presudno za upravljanje profitabilnošću i likvidnošću. Napokon, sve što se prodaje krajnjem kupcu, bila riječ o robi ili uslugama, traži prije toga nabavu, od sirovine, preko poluproizvoda do trgovačke robe koja se plasira konačnom kupcu. U Atlantic Grupi odlučili smo nabavnu funkciju pozicionirati tako da kontinuirano prati strategiju i razvoj poslovanja. Naša je nabavna funkcija stoga u funkciji potpore provedbe cjelovite strategije poslovanja kompanije, svakoga pojedinog područja unutar kompanije, kao i izgradnje i osnaživanja svih robnih marki Atlantic Grupe. Uz potporu daljnjoj internacionalizaciji poslovanja i razvijanju inovativnih proizvoda s dodanom vrijednošću za naše potrošače, naš je stalni zadatak i kvalitetnim upravljanjem troškovima nabave robe i usluga omogućiti kompaniji održiv rast, odnosno financiranje svih njezinih razvojnih aktivnosti te njezinih operativnih kompanija. Da bi to bilo moguće, potrebna je odlična komunikacija i usklađenost s ostalim dijelovima kompanije, osobito kad je riječ o ciljevima koje nabavna funkcija treba ispuniti. Osim dobre komunikacije, važno je imati hrabrosti za donošenje odluka i njihovu dosljednu provedbu. Općenito, odjeli nabave u kompanijama često se susreću sa sličnim izazovima. Najčešće je potrebno pomiriti naizgled suprotstavljene ciljeve, što katkad utječe i na interne odnose u tvrtkama.

Na stratešku razinu Kako uštedjeti na ulaznom trošku nekog inputa a da se ne kompromitira kvaliteta, kako osigurati stalne isporuke u skladu s proizvodnim i prodajnim planovima, kako istovremeno osigurati troškovnu efikasnost i fleksibilnost dobavljača u isporukama? Koje nabavne rizike treba uvijek imati na umu: cijenu sirovina, financijsku stabilnost dobavljača, reputacijske rizike? S kim i čim radimo, odnosno s kojim ljudima surađujemo u vlastitoj organizaciji i u organizacijama dobavljača? Na kraju, tu je i pitanje percepcije nabave kao pasivne, administrativno-operativne funkcije. No odgovorna nabavna organizacija mora nuditi rješenja koja će unaprijediti poslovanje cijele tvrtke. Sve su to pitanja na koja je Centralna nabava u Atlanticu uspješno odgovorila i nastavlja s tom praksom. Odakle je Atlantic počeo? Nabava je podignuta na stratešku razinu. Konkretno, Centralna nabava svu je pozornost usmjerila na razumijevanje internih potreba tvrtke, na analizu trenutačne situacije na tržištima na kojima se kupuju inputi za poslovanje i nakon toga počeli smo dosljedno provoditi nabavne strategije. Kompanije prečesto te informacije uzimaju zdravo za gotovo i ne promišljaju o njima. Tek kad se na toj razini odredi smjer, posao se spušta na operativnu i taktičku nabavu, odnosno na narudžbenice, ugovore, godišnje okvirne sporazume i pregovore s dobavljačima. Nužno je dignuti kompetencije suradnika u nabavi i kontinuirano ih prilagođavati potrebama kompanije. Uza sve to, potrebno je jasno predstaviti rezultate obavljenog posla. Sve je to Atlantic obavio uz stručnu potporu tvrtke Cirtuo, specijalizirane za razvoj nabavnih strategija, upravljanje nabavnim kategorijama i dobavljačima, upravljanje rizicima i razvoj nabavne organizacije i ljudskih resursa u nabavi.

Jačati ladership Atlantic je imao ključnu potporu u tranziciji nabave putem kontinuirane savjetodavne podrške te specijaliziranog web-alata za stratešku nabavu od tvrtke Cirtuo. Pomogli su razvoju Atlanticove nabave iz operativno-tehničke u stratešku nabavu, pri čemu su pridonijeli da se razviju kompetencije njihovih zaposlenika, metoda i primjena strateških web-alata. Za to je bilo nužno da vodstvo Atlantic Grupe prepozna strateške i potrebe svoje nabave. Atlantic Grupa uspješno je krenula u jačanje leadership funkcije u nabavi, kako bi imala snage za neke odluke koje su kompanijama često izazovi: konfrontacije unutar organizacije, utvrđivanje realnih kompetencija, upravljanje resursima, odnosi s internim klijentima. Na kraju tvrtke se ne smiju bojati nabavu pretvoriti u stratešku funkciju svojeg poslovanja, jer njihov doprinos poslovnom uspjehu daleko nadilazi veličinu odjela nabave u organizaciji.