10. ožujak 2015.

Kako timski rad utječe na motivaciju zaposlenika?

lider.media
lider.media

Radna mjesta današnjice podrazumijevaju visoku razinu suradnje. Nedavna studija je pokazala kako kolektivno odlučivanje pozitivno utječe na motivaciju zaposlenika.

Studija, koja se sastoji od pet eksperimenata, je pokazala kako čak i naznaka da smo dijelom tima povećava motivaciju i zadovoljstvo na radnom mjestu. To u konačnici utječe na želju za ostankom u timu te poboljšava izvedbu radnih zadataka.

- Osjećaj da ste dio tima zaposlenika koji zajedno rade na zadatku poboljšava motivaciju. – tvrde autori.

Sudionici eksperimenata okupili su se u malim grupama od 3 do 5 sudionika, a onda su individualno započeli s rješavanjem zadanog zadatka, koji je osmišljen na način da u suštini bude nerješiv. Svakome je rečeno da za rješavanje zadataka mogu uzeti koliko god vremena im je potrebno.

Polovici sudionika je rečeno da rješavaju zadatak kao dio tima i dobili su pomoćne informacije za koje im je rečeno da su pokušaji drugih sudionika njihove grupe. Drugoj polovici nije rečeno da su dio tima, a pomoćne informacije su im davali sami istraživači.

Moć tima

Nakon 25 minuta svakom je sudioniku rečeno da mogu odustati od rješavanja, a na kraju im je podijeljen upitnik. Rezultati su pokazali kako su oni sudionici kojima je rečeno da su dio grupe pokušavali riješiti zadatak 48 posto dulje vremena od onih u kontrolnoj grupi. Također, ocijenili su zadatak zanimljivijim.

Treba naglasiti kako istraživanje ne tvrdi kako rad u grupi uvijek dovodi do ovakvih ishoda. Situacija sigurno ne bi imala jednake ishode kada bi ispitanici imali loše mišljenje o članovima svog tima.

- Istraživanje objašnjava kako socijalna interakcija pobuđuje intrinzičnu motivaciju, zbog čega se pojedinci više trude. – zaključuju autori studije.