Korona i biznis
08. svibanj 2015.

Koliko dugo traje potraga za poslom?

lider.media
lider.media

Odgovor na pitanje ‘Koliko dugo traje potraga za poslom?‘ ovisi o mnoštvu faktora. Oni koji traže posao zasigurno bi voljeli čuti konkretan odgovor, ali to na žalost nije moguće.

Posao možete pronaći za dva dana, a možete ga tražiti mjesecima, pa i godinama. Stručnjaci su s vremenom (vrlo okvirno te sa zadrškom) ustanovili da je za posao koji je godišnje plaćen 10 tisuća dolara potreban mjesec traženja. Naravno, vrlo je malo istraživanja i činjenica koje podupiru takvu pretpostavku. Isto tako, toliko je faktora koji mogu utjecati na vrijeme potrebno za pronalazak posla da je bilo kakva, čak i okvirna, pretpostavka jednostavno besmislena na individualnoj razini.

Faktori koji utječu na trajanje potrage

Prije svega, u obzir treba uzeti generalno stanje gospodarstva i tržišta rada, kao i ekonomske uvjete na području na kojem osoba traži zaposlenje. Isto tako, bitan je i broj poslova koji se nude na području potrage.

Ključni faktor je i geografska fleksibilnost osobe koja traži posao, zajedno s fleksibilnošću na području preferencija vezanih za odabir posla (znatno je teže pronaći posao ako osoba traži specifičan i točno definiran posao u odabranoj industriji). Dodatno, što dulje je osoba nezaposlena, potraga će dulje trajati.

Za kraj, u obzir treba uzeti i osobine svake osobe koja traži posao. Količina energije i vremena uloženog u traženje posla može biti presudan faktor, zajedno s kvalitetom strategije i umreženošću. U tu skupinu faktora, naravno, treba ubrojiti i obrazovanje, vještine te kompetencije.

Neki od faktora, kao što je stanje gospodarstva, su činjenice na koje ne možete utjecati. Na druge, pak, možete utjecati vlastitim izborima.