25. srpanj 2014.

Koliko gotovine ponijeti na godišnji odmor?

lider.media
lider.media

Pred svaku sezonu godišnjih odmora, osim pakiranja stvari uvijek se postavlja i pitanje koliko gotovine treba ponijeti.

Treba li svu gotovinu podići na jednom bankomatu, gdje ih sve ima i gdje čuvati puno gotovine pitanja su koja opterećuju svakog putnika. Stvari bi mogle biti daleko jednostavnije kada bi se više troškova pokrivalo karticama.

U Visi ističu kako su njihove kartice prihvaćene na milijunima lokacija i u 200 zemalja svijeta, te su plaćanja njima jednostavna, transparetna i sigurna. Naime, Visa detekcijski sistem za prevare detektira sve sumnjive aktivnosti i brzo ih prijavljuje, što je sigurnije od nošenja gotovine. Prije samog odlaska na godišnji preporučljivo je porazgovarati sa osobnim bankarom i upozoriti ga pripazi na neubičajene transakcije na računu.

Samu karticu, ali i putovnicu bilo bi dobro kopirati te ta dva dokumenta uvijek držati odvojenima. Isto tako, potrebno je prepisati telefonski broj banke u slučaju krađe ili nestanka kartice.  Tijekom samog godišnjeg plaćanja Visa karticama treba obavljati samo na prodajnim mjestima označenim oznakom ‘Verified by Visa‘ koja garantira sigurnost od neovlaštene upotrebe kartice. Također, prilikom podizanja gotovine na bankomatu PIN mora biti zaštićen od znatiželjenih pogleda.

Konačno, po povratku kući obavijestite svog bankara da ste se vratili s godišnjeg odmora i još jednom prođite kroz sve transakcije na kreditnog i debitnoj kartici i odmah obavijestite banku ukoliko uočite eventualne nepravilnosti.