15. rujan 2016.

Lider akademija - Seminar o korporativnom upravljanju počinje 21. listopada u Zagrebu

lider.media
lider.media

Svjedoci smo mnogih nesporazuma između vlasnika, menadžera, nadzornih odbora i skupština trgovačkih društava. Vidljivije je to u javnom sektoru, a skrivenije u privatnome. Znati prava, obveze, pravilno definirati međusobne odnose, predvidjeti scenarije za izazovne situacije… sve to ubraja se u kvalitetno korporativno upravljanje. O dobrim rješenjima i praksi na kraju uvelike ovise i kratkoročni i dugoročni rezultati trgovačkih društava i organizacija.

Upravo je to razlog zbog kojega je Lider akademija pripremila 50-satni seminar koji će se od 21. listopada do 17. prosinca održati u Zagrebu. Namijenjen je sadašnjim i budućim članovima nadzornih i upravnih odbora te upravnih vijeća, članovima uprava trgovačkih društava i drugih organizacija. Dobro korporativno upravljanje ovisi o uravnoteženim odnosima između internih i eksternih mehanizama kojima se osigurava učinkovitost upravljanja i pomaže u rješavanju problema te mogućih sukoba koji se pojavljuju u upravljačkim strukturama. Ono treba stvoriti uvjete u kojima će ponašanje i djelovanje menadžera biti ponajprije u interesu svih važnih stakeholdera, ali prije svega samoga trgovačkog društva.

Europska regulativa, prava dioničara, korporativno izvještavanje, revizija, nagrađivanje menadžera, korporativno upravljanje u koncernu neke su od ključnih tema koje će na seminaru izlagati vrhunski stručnjaci predvođeni akademikom Jakšom Barbićem. Svi polaznici dobit će certifikat Lider akademije.

Više o seminaru doznajte na lider.media/akademija/seminar-korporativno-upravljanje/