23. ožujak 2016.

MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere

Kontroling Kognosko d.o.o. najavljuje održavanje 3. generacije edukacijskog programa u periodu 24.04. do 16.06.2016. godine u trajanju od 70 školskih sati

Za kontrolere i menadžere u praksi sve važnije je poznavati osnovna pravila bilanciranja u skladu s MSFI/HSFI-jevima s kojima se susreću svakodnevno. "MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere" je program koji već treću godinu pobuđuje veik interes. U našem gospodarstvu sve se više razvija svijest o tome da primjena standarda nije samo obaveza, već menadžmentu nosi koristi koje upravo kroz kontroling mogu biti najkvalitetnije naglašene i jasno prezentirane. Konačna svrha je razumjeti standarde i implementirati ih na način kako bi menadžment imao potpuno jasan uvid u sve segmente bitne za odlučivanje.

Stoga ova edukacija menadžerima i kontrolerima (ali svakako i računovođama, financijašima i svim ostalim zainteresiranim polaznicima) nudi mogućnost stjecanja pregleda nad temama koje su bitne za njihovu praksu. Edukacija se ciljano bavi temama koje su organizator i predavači kroz svoja dugogodišnja iskustva prepoznali kao najznačajnijima za razumijevanje standarda. Cilj edukacije predstaviti je upravo te elemente na sažet, jednostavan, primjenjiv, ali istodobno stručan i precizan način.

Kratak sadržaj programa:

- Priznavanje prihoda (uključujući prihode po stupnju dovršenosti)- Odgođeni porezi- Inicijalno priznavanje materijalne i nematerijalne imovine- Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine – inicijalno prikazivanje te naknadni tretman- Testiranje na umanjenje vrijednosti (ulaganja, dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina)- Diskontirani novčani tokovi i važnost parametara korištenih u istim- Zalihe (vrednovanje uključujući alokaciju direktnih i indirektnih troškova proizvodnje, neto nadoknadiva vrijednost, količinski rabati)- Rezerviranja – ukalkulirani troškovi ili prihodi, procjene- Izvještavanje po segmentima- Rizici poslovanja prikazani u financijskim izvještajima- Izvještaj o novčanom toku- Transferne cijene (izvan opsega računovodstvenih standarda ali goruća tema!)

Link za prijave